WIERSZE I OBRAZY

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA W ROKU 2013W tym Dniu pozwól nam Panie
pójść do Twojej światłości,
w tym Dniu chcę dzielić z Tobą pieśń aniołów,
radość pasterzy i pokłon mędrców.

W tym Dniu zamykam drzwi nienawiści
i otwieram drzwi do miłości na całym świecie.
Niech przyjdzie dobroć z każdym darem
i przyniesie dobro w każdym pozdrowieniu.
Niech nasze serca będą spokojne i jasne.

Niech te nasze kolorowe świąteczne drzewka
będą symbolem naszej radości,
niech ozdabiają nasze domy miłością,
niech radość i pokój wchodzą do nich każdego dnia
i radują nasze serca.

Z okazji Bożego Narodzenia
nie tylko więcej światła, zrozumienia i pokoju,
ale tolerancji i bezinteresownej miłości
pragniemy wręczyć każdemu jako pilota,
który przeniesie nas wszystkich w lepsze jutro.

24 Dec. 2013

Rose of Sharon

Kolęda 2013