WIERSZE I OBRAZY

ALLELUJA!

Dzięki Jezusowi rozwiewają się nasze ciemności,
Dzięki Jezusowi nasze serca mogą być kolebką miłości.

O Chryste, Ty najrzadszy serca kwiecie,
Twój Krzyż okazał się zwycięstwem,
Twoja miłość góruje nad ignorancją,
Twoja dusza nad ciałem.

Po ciemnych dniach, po grzmiących burzach
przyszedł czas, zapalasz świece
z Nieba płonącego ogniem Prawdy,
blask Twojej świętości uskrzydla serca nasze.

Twoja Miłość uspakaja moje serce,
Chryste pokaż mi prawdę,
przeprowadź przez te zakurzone drogi świata
do Królestwa Miłości i Pokoju.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
doprowadzi nas wszystkich do Boga,
abyśmy mogli stanąć w Jego Świetle
i zakosztowali Jego Miłości i Dobroci.

Zbawieni z Łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa,
zapisani Jego drogocenną Krwią,
nasze szczęście było ważniejsze niż Jego ból,
Jezus Chrystus jest naszą siłą i potęgą.

Świeci nam dzisiaj jasno, jaśniej niż gwiazdy,
jest prawdziwym Światłem Sprawiedliwości,
Pasterzem Miłości,
śpiewajmy Mu dzisiaj - Alleluja!!!

Chwała Jezusowi Chrystusowi,
Chwała Jego Imieniu,
Chrystus Zmartwychwstał,
Alleluja!!!


Z okazji Świąt Wielkanocnych Wszystkiego Najlepszego
dla wszystkich ludzi dobrej woli

życzy

Rose of Sharon

20 Apr. 2014
 

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej - Zmartwychwstał Pan