WIELCY LUDZIE

 ZADZIWIAJĄCE ZJAWISKO ZACHOWANIA
 CIAŁA PO ŚMIERCI PRZEZ ŚWIĘTYCH  
 KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
(NAPISY PL) (VIDEO)

Zadziwiające zjawisko zachowania ciała po
śmierci przez Świętych Kościoła Katolickiego [PL]