WIELCY LUDZIE

VASSULA RYDEN
 

 

http://www.voxdomini.com.pl/vass/vasoch.html

Orędzia Vassuli:

http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Vassula Ryden, autorka dziennika duchowego "Prawdziwe Życie w Bogu" usłyszała 22 czerwca 1998 słowa Ducha Świętego: "Ja, Miłujący ludzkość, Pan Bóg, proszę cię, córko Trójcy: weź dwa inne kantyki, które ci wyśpiewał Ojciec i Syn, dołącz je do tego i nazwij Nasze Dzieło:

PIEŚŃ OBLUBIEŃCA

Publikacja ta jest więc realizacją prośby wyrażonej przez Boga. Pieśń Oblubieńca to zaledwie fragment pełnych miłości i dobroci słów pochodzących od Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ich wołanie rozlega się z mocą w naszej epoce, prosząc o głębokie zjednoczenie ze Stwórcą i Panem. Prośba ta dotyczy każdej bez wyjątku duszy, Bóg bowiem kocha wszystkich miłością nieskończoną i dla każdego pragnie życia wiecznego w Swoich objęciach.

POMNÓŻCIE WASZE MODLITWY

Orędzie z 20 września 1996

Eli, Kocham Cię. Sędzio żywych i umarłych. Oddaję Ci moje serce. Ojcze Przedwieczny i Książę Pokoju, panuj nade mną. Młody-Pędzie-Winorośli, pokój niech będzie z tobą. Nie pozbawię cię Mojego Głosu. Nigdy nie odmawiam Moim dzieciom tego, o co Mnie proszą. Nawet jeśli są beztroskie, zawsze mogą się poprawić, a Ja potrafię doprowadzić je do rozsądku. Tak, mogą być ubodzy, lecz ich Wierny Król będzie nadal nad nimi świecił, udzielając im pokoju, aby osiągnęli doskonałość. Duszo należąca do Mego Serca, zrodzona dla tej misji, otwórz teraz serce i posłuchaj, co mam do powiedzenia: Wezwałem cię, abyś pracowała ze Mną i aby równocześnie wprowadzić pokój do twego serca. Twój bieg jeszcze się nie skończył... Kiedy biegniesz, Ja też biegnę: u twego boku - Ja Jestem. Czy chcesz dla Mojej sprawy wytrwać jeszcze jedną chwilę dłużej?
- Panie, uchwyciłam się rąbka Twoich szat i już go nie puszczę!
- Ozdabiaj Moją Świątynię! Zniszczenie i ruina przeniknęły do Mojej Świątyni.
Ożywiaj Moją Świątynię. Pociesz tych, którzy są w żałobie. Oni są Moim ludem. Powiedz im, że w stosownym czasie szybko zadziałam, bo Mój Duch zostanie wylany nawet na najmniejszych i najmniejsi spośród was staną się mocni. Musisz zachęcać i umacniać twoich braci i siostry. Powiedz im, że Czułe Miłosierdzie właśnie was nawiedza, aby wam udzielić siły w chwili próby, która musi nadejść. Czule będę się troszczył o wasze potrzeby. Pomnóżcie wasze modlitwy, bo w tych dniach powiększa się bunt. Bunt pochodzi od szatana - pierwszego Buntownika. Błogosławiony niech będzie ten, kto wierzy, że spełni się obietnica, której udzieliłem! Mówię wam to z największą powagą: nadeszła godzina buntu. Godzina tego -, który utrzymuje, że jest większy od wszystkiego, co ludzie nazywają bogiem - jest tu. On jest pośród was. Jego pragnieniem jest wstąpienie na tron w Mojej Świątyni, aby sycząc wprowadzić w nią własną doktrynę... znieważyć ustanowioną przeze Mnie Eucharystię. On i jemu podobni pragną usunąć Moją Nieustanną Ofiarę. On pragnie zniszczyć Moje Przymierze i Moje Prawo. Potem, kiedy to się stanie, będzie schlebiał wielu osobom, udzielając im wielkich zaszczytów, dlatego też uzna go wielu - jego i jego nauczanie. Jednak należący do Mnie - Moi Jakubowie, którzy Mnie znają - pozostaną niewzruszenie u Mego boku i przeciwstawią się mu. Nawet już dziś on umieszcza na ich miejscu innych, aby podejmowali wściekłe działania przeciw Moim świętym, bo zdecydował w swym sercu, że zniszczy wszystkich, którzy są święci. Teraz jest ukryty, lecz powstanie w oznaczonym czasie, aby dokonać swego zła... Już od wielu lat jest spętany przez szatana...

Ale wy, wy nie powinniście tracić nadziei. To dlatego mówię wam; Niech będzie błogosławiony ten, kto wierzy, że Ja wypełnię Moją Obietnicę... Moja Matka i Ja właśnie wychowujemy uczniów, aby się stali Naszymi osobistymi przyjaciółmi i Naszymi najbliższymi, aby powstali jak światła na świeczniku i świecili w tych dniach ucisku. Staną się oni mocnymi kolumnami Mego Kościoła, bo będzie ich podtrzymywał Mój Święty Duch, który będzie ich wewnętrzną mocą. latach, niż to... Powiedz Mojemu ludowi, aby się nie bał we Mnie złożyć swej nadziei, bo Ojciec i Ja znamy ich potrzeby. Powiedz tym, którzy nie skłonili ku Mnie serca, aby teraz zdecydowali się na Moje Królestwo. Nie mówcie: Nasz Nauczyciel zwleka z przyjściem... Przecież jestem blisko was..., ale czy wy jesteście gotowi Mnie przyjąć?

Vassulo, bardzo wielką musisz wykonać pracę, ale pamiętaj: wykonasz tę pracę ze Mną i otrzymasz Moją Siłę... Zatem zwróć się do Mojego ludu, bądź Moim rozbrzmiewającym Echem... Ja, Jezus Chrystus, błogosławię cię. My?
- Tak, Panie. Chcę jednak postawić tylko jedno pytanie. Czy pozbawisz tronu Buntownika?
- Tak. Zrzucę z tronu Buntownika. Zwycięstwo to przyjdzie przez ogień... i jakże pragnę,
aby on już zapłonął! Jednak Mój Kościół musi otrzymać chrzest i jakże wielki jest Mój smutek aż do chwili, w której to się stanie!

Ten chrzest przyjdzie z Nieba. Wyleją go obłoki.

Czy nie czytałaś, Moja uczennico: Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie wybawienie, które Ja, Pan ? Ja nie utworzyłem chaosu, a jednak chaos obecnie mocno zapuścił korzenie w tym świecie Odstępstwa...

(Modlitwy polecane przez Jezusa do codziennego odmawiania)

Modlitwa I

NOWENNA ZAWIERZENIA SERCU NAJŚWIĘTSZEMU JEZUSA.

O Panie Jezu Chryste,
Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam tą intencję
(tutaj należy wyrazić prośbę)
Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cię Twoje Serce ...

Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje ... liczę na nie ...
pokładam w nim ufność ... Rzucam się w Jego Miłosierdzie.
Panie Jezu Ty mnie nie zawiedziesz.
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie.
Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.
O Najświętsze Serce Jezusa, proszę o wiele łask,
lecz najbardziej żarliwie błagam o tą.
Weź ją umieść w swoim Najświętszym Sercu,
kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją pokrytą
Twą Drogocenną Krwią nie odrzuci jej.
Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja o Jezu.
O, Najświętsze Serce Jezusa pokładam ufność w Tobie.
Niech nigdy nie doznam zawodu.
Amen.
 Modlitwa II


MODLITWA - EGZORCYZM LEONA XIII DO ŚW. MICHAŁA


Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha,
bądź naszą obronną.
Niech go Bóg pogromić raczy.
pokornie o to prosimy. 

A Ty Wodzu Niebiańskich Zastępów
szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
Maryjo, Królowo Świętych Aniołów,
módl się za nami!
Modlitwa III

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka.
Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony  do Ciebie o Panno nad Pannami
i Matko biegnę do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 
Amen.