WIELCY LUDZIE

UZDRAWIANIE DUCHOWE - BRUNO GROENING
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 2
LINK! DO CZĘŚCI 3


Uzdrowiony w Herford przez Bruno Groeninga.

Na wiosnę w 1949 roku tysiące ludzi przybyło do Herford w Westfalii, w Niemczech. Jesienią tego samego roku około 30 000 ludzi chorych i cierpiących zgromadziło się w Traberhof w Rosenheim. Wszyscy mieli tylko jeden cel: Bruno Groening. Dla wielu był ostatnią nadzieją. Pokonani przez wojnę, pozostawieni przez lekarzy, ci ludzie mieli tylko jedno pragnienie; aby uwolnić się od bólu i własnej nędzy. Wierzyli, że Bruno im pomoże za pomocą intuicyjnej wiedzy - duchowego uzdrowienia.

"Każdy musi wchłonąć moc wiary. Nie chcę aby ktoś twierdził, że jest to nowa religia. Każdy powinien pozostać w jego kościele lub w religijnej wspólnocie. To co tutaj słyszy też nie musi w to wierzyć. Ja przyszedłem do wszystkich ludzi, obojętnie jakiej religii, obojętnie jakiego narodu. Wszyscy ludzie zasługują na pomoc". (Bruno Groening)

W szczególności podkreślał nienaruszalność wolnej woli każdego człowieka.

"Ja mam możliwość pomocy potrzebującej osobie, znajduję sposób i to co jest dobre, ale tej osoby nie można zwolnić z odpowiedzialności w podejmowaniu o tym decyzji, również mnie samemu nie jest dozwolone zmuszać kogokolwiek w tym kierunku. Każdy musi znaleźć własną drogę do siebie". (Bruno Groening)

Według Bruna każdy powinien dokonać własnej decyzji i być odpowiedzialnym za siebie i własne życie. Bruno nigdy nie prosił o pieniądze. Jeśli ktoś mu je pozostawił były to dobrowolne datki.


Uzdrowiony przez Bruno.

Nie ma chorób nieuleczalnych. Bruno potwierdził to oświadczenie słynnego lekarza Parecelsusa, że wszystkie choroby - NIE LUDZIE - mogą być wyleczone. Dla uzdrawiających prądów Boskiej Natury nie istnieją granice. Dla Boga nie ma chorób nieuleczalnych, również dotyczy to chorób przewlekłych i degeneracyjnych. Bruno podał proste i jasne zasady jak uzdrawiać aby otrzymać rezultaty. Jednakże proces gojenia nie zawsze jest taki sam w przypadku tej samej choroby. Mogą być identyczne lecz będą przebiegać inaczej. Dlatego, według Bruno Groeninga obietnica wyzdrowienia nie jest możliwa i nie jest ujęta w żadną regułę.

Kilka tysięcy specjalistów w dziedzinie uzdrawiania (profesorowie, lekarze, terapeuci, pielęgniarki ...) przyczyniły się do powstania dokumentacji odnośnie pomocy duchowej i bardzo licznych uzdrowień przez działania Bruno Groeninga.

"Moim zdaniem współczesna nauka powinna zainteresować się moim życiem i znaleźć jak interesująca jest moja praca, która będzie wielką inspiracją "jutro." Otworzy całkowicie na nową wiedzę i zrozumienie życia". (Bruno Groening)

Bruno wyprzedził "jutro". Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali światła ultrafioletowego (UV) jest dzisiaj badane przez wielu naukowców i jest dużą szansą w leczeniu ciężkich chorób.

Radiacja komórkowa została odkryta w roku 1922 przez rosyjskiego profesora Gurwitscha z Akademii Nauk w Nowosybirsku. Gurwitsch ustalił już ponad wszelką wątpliwość, że żyjące komórki i tkanki generują ekstremalnie słabą, chociaż biologicznie aktywną postać promieniowania elektromagnetycznego w zakresie UV. Zgodnie z jego doświadczeniem, obecność tego promieniowania była w pewien sposób związana z naturą samych procesów życiowych. W zasadzie, Gurwitsch był w stanie przedstawić dowód słabej, ale stałej emisji fotonów w zakresie optycznym o niskiej liczności z biologicznych układów, wskazując, że pobudza to podziały komórkowe. Próbując udowodnić uniwersalną zasadę biofizyczną, która mogłaby obejmować paradoksalnie, ale z drugiej strony niezaprzeczalne korelacje pomiędzy zdarzeniami podziału komórkowego (mitozy), a innymi zdarzeniami występującymi nawet w odległych miejscach wewnątrz żyjącego organizmu, Gurwitsch przez przypadek, ale z zachowaniem wszystkich procedur naukowych, zdołał odkryć coś, co nazwał "mitogenicznym promieniowaniem".

Po długim okresie braku zainteresowań tym tematem, a nawet zaprzeczeń, małe grupy naukowe rozproszone po całym świecie (w Rosji, Australii, Chinach, Włoszech, Japonii, Niemczech, Polsce i USA), pracując niezależnie od siebie, dzięki użyciu nowoczesnych fotopowielających technik, na nowo odkryły emisje ultra słabego światła z żyjących tkanek. Od tego czasu, liczni naukowcy bezsprzecznie potwierdzali, że w jądrze żyjących komórek naprawdę istnieje dostrzegalne światło. Wśród naukowców najsławniejszą grupą byli niemieccy biofizycy pod kierunkiem prof. Fritza Alberta Popp. Badacze ci, podporządkowując się ścisłym wymaganiom metod naukowych, w 1975 r. niepodważalnie potwierdzili wspomniany postulat i stworzyli pojęcie "biofotonu". W powszechnym znaczeniu określenie foton oznacza "kwant światła".

Hipotetyczna cząsteczka, za pomocą której podróżuje się szybciej niż światło (a więc są możliwe podróże w czasie). Nazwano ją Tachyon (LINK!) od greckiego słowa "tachys" - szybki, (szybka cząsteczka). Istnienie Tachyonu dopuszczał Einstein szczególną teorią względności. Jednak, chociaż poszukiwania zostały przeprowadzone, wyniki okazały się negatywne.

Tachyon dokładnie po raz pierwszy określił fizyk Arnold Somerfeld w roku 1967. Cząsteczka ta podróżuje z prędkością szybszą niż światło. Istnienie Tachyonu dopuszcza matematyka. Fizyk Gregory Benford i jego koledzy pierwsi zwrócili uwagę, że Tachyon zdaje się prowadzić do wysyłania wiadomości do przeszłości. Tak samo jak inna hipoteza mówiąca o cząsteczce szybszej niż światło - nazywana Dybuk (z hebr - tłumaczy - ducha), która miałaby masę, energię i pęd.

Ciało posiada subtelną energię, która jest określana jako prana, chi, uniwersalna siła życia, aura albo Tachyon. Nasze ciała są nie tylko wrażliwe, ale i energetycznie zrównoważone przez energię Tachyon. W poprzednich latach naukowcy byli sceptyczni
co do tego zjawiska. Tachyon znany jest conajmniej 40 lat, obecnie wiele naukowców sprawdza jego istnienie. Używamy energii Tachyon głównie do zharmonizowania struktury subatomicznej jako specjalne narzędzie do zabiegów terapeutycznych. Lecz Tachyon był znany od tysięcy lat, ludzie wykorzystywali go do różnych rytuałów. Energia Tachyonu wzmacnia pole energetyczne, które jest związane bezpośrednio z ciałem. Następnie aktywuje i pogłębia struktury komórek, przypominając im o doskonałym porządku. Sama w sobie Energia Tachyon ma zapisane wszystko potencjalne potrzebne do stworzenia doskonałej energetycznej ciągłości w każdej indywidualnej formie życia. Wszystko w organizmie człowieka jest już zakodowane w doskonałej formie w ciągu Energii Tachyon. Informacje, które zawiera energia Tachyon są doskonałe.

Jedyną rzeczą, którą musimy posiadać aby osiągnąć w naszym życiu zdrowie i równowagą jest swobodne przepływanie energii ciągłości. Organizm musi stać się superprzewodnikiem Energii Tachyon poprzez umożliwienie jej przepływu przez wszystkie warstwy naszych subtelnych organów (meridiany, czakry). Energia wpływa do naszych komórek organizując cały metabolizm w doskonały sposób. Jeśli którakolwiek warstwa subtelnego ciała jest zablokowana energia nie będzie swobodnie przepływać do następnego poziomu. Od tego poziomu wystąpią bloki energetyczne. Blokady w subtelnych warstwach hamują wniknięcie energii Tachyon, nie może przeniknąć we wszystkie komórki, blokują się organy, i stąd biorą się choroby. Dzisiaj znana jest energia fotonów, energie kryształów, magnesy, energie Orgon, elektromagnetyczne terapie, wszystkie systemy pracy z energiami dobrze wpływają na subtelne i fizyczne ciała. Energia Orgon (LINK!) może uzdrowić, ale może i również doprowadzić do choroby. Praca z nią wymaga wiedzy i doświadczenia.

Energia Tachyon jest całkiem odmienna od wszystkich. Tachyon jest pewnym rodzajem energii, ale zawiera w sobie wszystkie energie. Cokolwiek pójdzie źle w naszym fizycznym ciele lub w subtelnym organie może zostać skorygowane poprzez zastosowanie konkretnych informacji dla danego procesu, jest to możliwe tylko dźwięki energii Tachyon. Dla tej energii jest brama powrotu do energetycznego punktu 0. Wszystkie cząsteczki są tylko częścią całości tego co jest zakotwiczone w punkcie energii 0 lecz wszystkie cząsteczki są ograniczone w swoich konkretnych efektach. Tachyon nie ma wpływu sam z siebie. Co Tachyon nie dał organizmowi nasze ciało subtelne daje szansę na produkcję niezależnie od skutków. Ciało ludzkie jest niesamowicie inteligentne, więc zawsze wybierze co dla niego jest najbardziej właściwe.

"Zaufaj i uwierz, że Boska Energia pomoże i uzdrowi".
(Bruno Groening)

Uzdrowienie na drodze duchowej poprzez nauki Bruno Groeninga zostało medycznie udokumentowane. A może to była wspólna wiedza poprzez wieki we wszystkich zaawansowanych cywilizacjach ? Słynni lekarze nowoczesnej medycyny: Paracelsus, Hahnemann ... dopuszczali taką możliwość.

A co może potwierdzić nauka?

Istnieje wyższa siła, która jest fundamentem życia i która może uzdrowić. Przybierała wiele imion: prana, chi, Boża siła, energia życia, źródło życia.

Bilans zdrowia za pośrednictwem pola elektro-magnetycznego.

1. Równoważy przepływ prany w organizmie
2. Uwalnia blokady
3. Zwiększa żywotność
4. Usuwa stres i zmęczenie
5. Harmonizuje czakry
6. Uzdrawia choroby
7. Zwiększa odporność układu immunologicznego

3 Dec. 2008
Vancouver

WIESŁAWA