WIELCY LUDZIE

ŚWIĘTY JUDA TADEUSZ

Jest on w Ewangelii św. Marka zwany Tadeuszem, a w Ewangelii św. Łukasza Judą Jakubowym, spokrewniony był z Chrystusem, gdyż jego matka była krewną Matki Jezusa. Jest on wymieniany w ewangelicznych spisach apostołów i w opisie Ostatniej Wieczerzy (J 14, 22). Jest znany jako autor jednego z listów skierowanych do gmin chrześcijańskich.

W swym liście poucza chrześcijan, aby nie dali się zwieść przez przeciwników wiary chrześcijańskiej i przekazuje praktyczne wskazówki jak się wobec nich zachować. Tradycja podaje, że głosił Chrystusa w Mezopotamii i Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską zabity pałkami. Ciało świętego Judy Tadeusza zostało przewiezione do Rzymu i znajduje się w bazylice św. Piotra.

Święty Juda Tadeusz jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych. W wielu kościołach w Polsce odbywają się nabożeństwa ku Jego czci. Jest on przedstawiany na obrazach z obrazem Jezusa w ręku, gdyż według legendy, miał on wizerunkiem Jezusa uzdrowić króla Edessy.

Imię "Juda" nosiło w Piśmie św. wiele wybitnych postaci. Etymologicznie słowo: Juda wywodzi się od hebrajskiego słowa: jada, które znaczy: chwalić, wysławiać, dziękować. Stąd Juda znaczy: "godny czci". Przydomek apostoła: Tadeusz pochodzi od aramejskiego słowa: tadda, które znaczy: pierś, stąd: "odważny."

Jest parę modlitw do św. Judy Tadeusza, jako do patrona pomagającego ludziom w sprawach trudnych, w sytuacjach, wydawałoby się, patrząc z ludzkiego punktu widzenia, niemożliwych do rozwiązania.. Warto o Nim pamiętać.

Święty Judo Tadeuszu, patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy...

Wybrane modlitwy do św. Judy Tadeusza:

Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Modlitwa w ciężkim strapieniu

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Modlitwa dziękczynna do św. Judy Tadeusza

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. Amen.

Źródło: internet