WIELCY LUDZIE

ŚWIĘTE ISKIERKI - WIERSZE
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚĆ 2

ŚWIĘTE ISKIERKI

  W dniu
kiedy wielka błyskawica
oślepiła me oczy
a po niej, wielka ciemność zalała,
kiedy tak tkwiłam
w tej, przerażającej ciemności
bo nadzieja i wiara umarła
... a ciało opuściły
siły ...

  to nagle
wśród tej ciemnej nocy
moją duszę
rozświetliły
małe płonące
... iskierki.

  Wlewały
w nią, nowe życie.
Ogrzewały
swoim duchem.
Karmiły
własnym blaskiem.
Uczyły
 jak mam dalej żaglować
na swoim, samotnym okręcie.

  I rozpoznałam
pierwszą iskierkę.

  A byłeś to Ty,
Św. Ojcze Pio!
Przewodnik i opiekun
mojego ducha -
utrapionego.

  To Ty pierwszy,
otworzyłeś
swym czarodziejskim kluczem
mój mocno, zawarty zamek.
Uciszyłeś -
me serce słowem miłości.
Dotknąłeś -
odrobiną nadziei
i umocniłeś -
mą wiarę.

  A następna iskierka,
która przy mnie
zajaśniała
ukazała Ciebie
Św., Tereso z Avila.

  Ty, poprowadziłaś mnie
przez własne duchowe komnaty.
Nauczyłaś
 jak żyć z cierpieniem
i nikomu się nie skarżyć.
Złożyłaś
moje ręce do modlitwy
i popchnęłaś
na spotkanie
z Bogiem.

  I następne iskierki
przypływały pospołu ...
by dać mi jeszcze więcej światła...

   Św. Janie od Krzyża!
Ty byłeś moją pochodnią
w najciemniejszych
chwilach.

   Św. Moniko!
Udowodniłaś mi
jaką siłą
jest modlitwa.

  Św. Augustynie!
Własnym
słowem mądrości
wlałeś
we mnie prawdę.

  Św. Mario  Magdaleno!
Pokazałaś
jak można
odnaleźć
swą zagubioną duszę.

  Św. Hildegardo!
Zaszczepiłaś
we mnie
znajomość
boskich ziółek.

  Św. Teresko!
 To Twoja
dziecięca wiara
napełniła me serce
ufnością
do Boga.

  Tereso Neumann!
Twoje rany

mi mękę Jezusa.

  Św. Bernadetto!
Namalowałaś
w mym sercu
obraz
mej Matki Maryji.

   Marto Robin!
Dałaś przykład
jak po ciemku
walczyć z ciemnością.

  Św. Mario Faustyno!
Utrwaliłaś we mnie
Święte Promienie Chrystusa
Jego Prawdziwe Oblicze.

   Św. Tereso z Kalkuty!
Twoje doskonałe życie
zasiało w mym sercu
Boskie Miłosierdzie.

  Św. Janie Pawle II!
Świecisz mi swoim
przykładem.
Twoja postawa buduje
mój zniszczony dom.

  A Twe, szlachetne
i mądre serce

zwyciężać dobrem.

  To Wam wszystkim
dzisiaj
bardzo dziękuję.
Wy,
Boskie Iskierki
zawsze służycie w potrzebie.
Pokrzepiacie
moją duszę.

   Wasze oddanie Bogu
i bezgraniczna wytrwałość
nawilża moją
wyschniętą pustynię
i zmienia ją
w soczystą oazę.

  To Wasze
skromne, życie i chwała
czynią mą drogę radosną
i lekką.
 Źródlane serca -
poją najczystszą prawdą.
Siła i wiara -
zmieniają duszę i ciało.
A ta wielka mądrość
jest moją bronią.

  I wiem,
że Wy,
 Boskie Iskierki
nie opuścicie mnie,
dopóty nie dotrę
do celu.

  Wasz ogień
oświeca
mi drogę
i Wasza święta iskra
zapala
ducha mego.

  Czekacie wiernie
tam
na wysokiej górze
aż się zupełnie
do siebie
zbliżymy.

  Podamy
 sobie ręce.
Razem utworzymy
światłem iskrzący krąg.

  Zanucimy
piękną serenadę,
którą wspólnie -
wyśpiewamy
cześć
i na lutniach wygramy
chwałę,

  Naszemu Ojcu,
Naszemu Panu.  MAŁA TERESKA

  Mała Teresko,
różyczko w ręku Boga.
Swoją dziecinną ufnością
otworzyłaś Jego serce.

   Byłaś czysta
jak wiosenny poranek.
Jak przezroczysta
 kropla rosy.

  Dziecięca wiara,
jaką Bóg lubi,
połączyła
Jego i twoje życie.

  Byłaś taka mała,
Mógł cię nosić na rękach.
Przytulić
do własnego serca,
łzy obetrzeć.

  Twoja radość
i wielka nadzieja
udzieliła się innym.
Twoimi śladami
podążają.

  Jesteś jak świeży
płatek róży, nasycony
wonnymi olejkami.
I tak jak jego zapach
przenika głęboko,
Tak Ty
 przenikłaś
w nasze zmysły.

  Czym dłużej
nie widzą Cię nasze oczy,
tym bardziej
za Tobą tęsknimy.

  Ślemy do Ciebie
modlitwy.
o łaski dla najbliższych,
błagamy.
Tobie Bóg nigdy
nie odmówi.

  Bo Mała Tereska,
 znalazła miłość Boga.
Nie pozwoliła odebrać sobie
tej wiecznej radości.

  Taka mała,
a tak, dojrzale
rozumowała.
Ze swoją dziecięcą wiarą
weszła w dorosłe życie.

   Mocno Bogu ufała
i Jego miłość wybrała.
Dla Boga
pogardziła, ziemskimi
radościami.

  Połączyła
dwa serca.
Wtopiła się
 w Jego własne.

  Nikt nie był w stanie
zatrzymać Ciebie,
Teresko mała.
Nikt nie skruszył
Twojej
dziecięcej wiary.

  Jesteś nam przykładem,
dla tych dużych
i dla tych małych.
Dla tych, co jeszcze
własnej wiary,
nie zbudowali.

  Twoje niewinne życie,
ustrojone
w dziecięce marzenia,
otworzyło
przed Tobą
niebo.

  A twoja doskonała miłość,
jaką z siebie dałaś,
toruje nam wszystkim drogę
do Serca Boga.

  Mała Teresko,
Tyś taka mała i taka duża.
W Twojej ręce Boska róża.
Symbol świętości.

PADRE PIO

Duch sponiewierany,
pośrednik
między światem
żywych i Niebem

  ...i nieskończone godziny
w poniżeniu,
w osamotnieniu
i w bolesnej ekstazie
...przemierzył
dla świata tego.

  Żywy
i święty
- czystość napełniona
naszymi
grzechami
...po brzegi.

  Usta milczeniem
zapieczętowane,
co dzień rozgrzeszały
z miłosnym uśmiechem.

  Ukrzyżowany
i żywy.
Czyściciel
grzechu pierworodnego
...i te krwią
broczące rany.

  Poprzez
Twoje stygmaty,
mały człowiek
powraca do prawdy
a wielki grzesznik
do wiary.

  Ręce przykryte
rękawiczkami
wstrząsają
światem,
nie pozwalają
... zwątpić.

  I reklamy
Ci nie trzeba.
Jesteś sługą
Wielkiego Króla.

  A my...
tylko zbieramy
okruszyny
spod Jego stołu
...cenne dla nas...

  Ożywiają duszy
świat martwy,
odbudowując
jej nicość.
 

Schowana tajemnica
dla ludzi i świata,
przynosi ulgę w cierpieniu,
nawróconemu.

  Urodzony
w Petrelcinie
z rodziców ubogich,
stał się wyjątkiem
od stuleci
nie oglądanym .

  Cudem
w ręku Boga.
W Jego ciele sam
Chrystus
zamieszkał.

WIESŁAWA