WIELCY LUDZIE

ŚWIĘTA SCHOLASTYKA

 

Scholastyka pochodziła z Nursji i była bliźniaczką św. Benedykta Urodziła się ok. 480 roku.

Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem św. Benedykta. Towarzyszyła też mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy św. Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona poniżej założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na wzgórzach w pobliżu Subiaco: w Plombariola - żeński klasztor św. Scholastyki i męski klasztor św. Benedykta. Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się na Monte Cassino.

Św. Benedykt i Św. Scholastyka to bliźniacze rodzeństwo, którzy odznaczali się dobrocią i pobożnością. Według Grzegorza Wielkiego Św. Scholastyka już w dzieciństwie poświęcona została na służbę Bożą. Przez jakiś czas przebywała prawdopodobnie w klasztorze w Piumarola, następnie niedaleko Subiaco, a w końcu pod Monte Cassino. Co roku spotykała się z bratem na rozmowę duchowną.

Pewnego dnia, przeczuwając swoją bliską śmierć, chciała dłużej z nim pozostać. Ponieważ - jak to opowiada św. Grzegorz Wielki - do późnych godzin przeciągnęły się ich święte rozmowy, Scholastyka zwróciła się do brata: Proszę cię, nie odchodź ode mnie tej nocy.

Aż do świtu rozmawiajmy o radościach nieba. Siostro! - zareagował Benedykt. - O czym ty mówisz? Żadną miarą nie mogę przebywać poza klasztorem. Na te słowa Scholastyka złożyła ręce, skłoniła głowę i wyraziła Bogu swą prośbę. Natychmiast rozszalała się wichura, spadł tak ulewny deszcz, że nikt nie mógł opuścić tego miejsca ani na krok.

- Oto prosiłam cię - wyznała bratu - a nie chciałeś mnie wysłuchać. Poprosiłam więc Boga mego i zostałam wysłuchana. Teraz więc odejdź, jeśli zdołasz. Pozostaw mnie i wracaj do klasztoru.

Z konieczności spędził na rozmowie z siostrą całą noc. W trzy dni później zobaczył na modlitwie jej duszę w postaci gołębicy ulatującej ku niebu. Św. Scholastyka pochowana została na Monte Cassino.

Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. W ikonografii Święta przedstawiana jest z gołębiem. Uchodzi także za orędowniczkę w czasie burz i niepogody.