WIELCY LUDZIE

ŚW. GIANNA BERETTA MOLLA
 

Święta Gianna Beretta Molla urodziła się 4 października 1922 r w miejscowości Magenta.Była dziesiątym z trzynaściorga dzieci z ojca Alberta i matki Marii de Micheli. Ta para małżeńska, która żyła duchowością franciszkańską nie mogła oczekiwać piękniejszego daru... właśnie w dniu św. Franciszka.

Wiele zaczerpnęła ze stylu życia rodziców, ich przykładu, ich wychowania: w szczególny sposób od ojca i matki nauczyła się rozumienia sensu ofiary podejmowanej z miłości.

Aż troje dzieci poszło za głosem szczególnego powołania, poświęcenia się Panu Bogu w kapłaństwie i w życiu zakonnym. domu rodziny Berettów panowała następująca atmosfera: duch ofiary, codzienna autentyczna modlitwa, delikatność względem innych, wielkoduszność aż po gotowość oddania życia.Również Gianna przez kilka lat nosiła się z myślą zostania świecką misjonarką, aby wspomagać swego brata kapucyna pracującego w jednym z najuboższych regionów Brazylii. Po ojcu bowiem odziedziczyła dobroć serca i wrażliwość na najuboższych, zaś od matki nauczyła się godzenia pokory z silnym, energicznym charakterem. Była obdarzona żywą inteligencją, otwarta na prawdę i piękno: kochała muzykę, malarstwo i góry...

W heroicznym geście, którym Gianna Beretta Molla ukoronowała swoje posłannictwo kobiety, żony i matki - przez Pawła VI określony jako "świadoma ofiara" - ukazała wyjątkową świętość przeżywaną w sposób spontaniczny i głęboki przez całe życie.

Była kobietą silnej nadziei: NADZIEI, która wypływa z wiary, z chrześcijańskiej wizji świata, osób i rzeczy, a także z przekonania, że jesteśmy dziećmi Ojca, który towarzyszy ludziom na drodze ich życia swoją Opatrznością, aby wspierać ich i umacniać: aby nadawać sens radościom i cierpieniom, z których utkany jest każdy dzień.

"Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa, fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom, którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa. Każdy musi przygotować się do własnego powołania: przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne drogi; kształtować i poznawać własny charakter"

Św. Gianna Beretta Molla

Przygotowała Ammy