WIELCY LUDZIE

QUAN YIN

Quan Yin - Bogini, którą można najczęściej ujrzeć w świątyniach buddyjskich. W sanskrypcie zapisana jako Padma-Pani, czyli "Urodzona w Lotosie". Quan Yin ze wszystkich buddyjskich bogów jest najbardziej kochana i jest wzorem chińskiej piękności. Uznawana przez buddystów jako Bogini Miłosierdzia, współczucia i przebaczenia - Avalokiteśwara (Pani patrząca w dół na świat - uosobienie współczucia).
W buddyźmie jednym z najważniejszych aspektów oświecenia jest współczucie. Kult Avalokiteśwary znany jest też w Indiach, trudno jest ustalić datę jego powstania. W VII wieku rozwinął się w Tybecie, wkrótce stał się tam najpopularniejszym kultem i tak jest do dzisiaj. Jest powiedziane, że będzie istniał tak długo dopóki na Ziemi nie pojawi się Maitreya, jako Bodhisattwa-Milepusa, piąty Budda naszej epoki Kalpy (okres odpowiadający jednemu dniu Brahmy), na, który składa się tysiąc cykli maha-yuga.

Maha-yuga okres istnienia materialnego świata składający się z 4-ch okresów: satya-yuga, treta-yuga, dwapara-yuga, kali-yuga. Maha-yuga wyznacza czas istnienia wszechświata.

Długi cykl kosmiczny rozpoczyna się od satya-yugi, która cechuje się długim życiem, pobożnością ludzi, szczęściem, dobrobytem, dostatkiem, zdrowiem. Z biegiem czasu na przestrzeni następnych cykli dobre cechy zanikają , wkrada się zło aby w kulminacyjnym cyklu kali-yudze dosięgnąć zenitu. Wtedy na Ziemię zstąpi Kalki by unicestwić demony i ponownie rozpocznie się satya-yuga. Cykl ten powtarza się przez 100 lat Brahmy.

W satya-yuga ludzie osiągną duchowe zrozumienie, nikt nie będzie zainteresowany materialną stroną życia. Ludzie będą żyli w doskonałości. Niedola człowieka rozpoczyna się w dwapara-yudze a swoją kulminację osiąga w kali-yudze, gdzie również upadają prawie zupełnie duchowe wartości człowieka.
 

Lord Maitreya...

...o którym nie sposób nie wspomnieć pisząc o Quan Yin (zwany również Maitri) - Uniwersalna Miłość, kochająca życzliwość, doskonale współczujący jest również pocieszycielem cierpiących, spowiednikiem grzeszników i przewodnikiem dusz po śmierci.

Kult Maitreyi i Quan Yin - oba są dażone na dalekim wschodzie wielką czcią. Obie postacie: Maitreya i Quan Yin mają boski status.

Maitreya ma zstąpić na Ziemię i ustalić nowy ład. W chwili jego przyjścia przebudzi się również wielu proroków i świętych, którzy pomogą Ziemi w procesie oświecenia.

Quan Yin po swoim oświeceniu zdecydowała się pozostać na Ziemi aby pomagać cierpiącym a nie cieszyć się Nirvaną. Znana ze swojej dobroci swoją miłością i poświęceniem otworzyła sobie bramę do Nirvany po śmierci. Jednak stojąc przed bramą raju usłyszał krzyk trwogi cierpiącego na Ziemi śmiertelnika. Powróciła na Ziemię, i chociaż otrzymała wielkie szczęście to poświęciła się nadal służbie cierpiącym.

W Chinach znana jako wielkie miłosierdzie, wielka litość, zbawienie od cierpienia, ocalenie od biedy, tysiąc oczu, które podążają wszędzie by wspomagać cierpiących. Swoim postępowaniem przypomina nam Najświętszą Marię Pannę - Matkę Jezusa. Jest jedną z San Ta Skih (trzy wielkie istoty) znane ze swojej władzy nad Królestwem zwierząt i sił przyrody.

Nazwa Quan Yin jest skrótem nazwy tej, która widzi i słyszy wołanie z ludzkiego świata. Chińczycy mówią o niej:

"Ta, która zawsze zwraca uwagę na dźwięki, zawsze wysłucha wszystkich modlitw."

Jej popularnośc sięga jeszcze dalej, uważana jest za Boginię płodności, patronkę marynarzy, rolników, podróżników. Dba o dusze w podziemiach i jest przywoływana w czasie pogrzebu aby uwolnić duszę zmarłego od męki czyśćca. Jej świątynie są w całych Chinach i w wielu innych miejscach na świecie, gdzie kwitnie jej kult.

Quan Yin najczęściej jest przedstawiana boso, ubrana w białe szaty noszone z wielki wdziękiem, na głowę ma narzucony kaptur. Często trzyma w ręku dzbanuszek z wodą, z którego leje strumień leczniczej wody życia.

Wysoka, szczupła postać nieskończonej łaski, współczucia, bezinteresowności, stara się złagodzić cierpienia wszystkich nieszczęśliwych. Można spotkać jej wizerunki jak jedzie na mitologicznym zwierzęciu Hou, przypominającym lwa, który symbolizuje wyższość nad siłami natury i złem. Z Boginą Miłosierdzia związany jest również starożytny smok - chiński symbol wysokiej duchowej mądrości, siły, boskości, mocy transformacji.

Na wielu jej wizerunkach jej dłonie często tworzą Yoni Mudrę symbolizującą łono, jako drzwi to tego świata poprzez narodzenie. Znane są również jej wizerunki z pawiem, na jego piórach znajdują się oczy - w towarzystwie Quan Yin symbolizują 1000 jej oczu.

Quan Yin - bodhisattva (oświecenie) ślubowała pozostać w ziemskiej sferze i nie wchodzi do świata niebieskiego aż wszystkie ludzkie istoty nie zakończą swojego duchowego rozwoju. Pragnie pomóc wszystkim w drodze do oświecenia. Tym samym pomoże wyzwolić się z cierpienia, cyklu narodzin, śmierci i odrodzenia.

Bogini Miłosierdzia jest wyjątkowa wśród niebieskiej hierarchii, całkowicie pozbawiona pychy, mściwości, nieskora do karania nawet tych, którzy łamią wszelkie zasady boskie. Wstawia się za tymi, którzy są skazani na ciężką pokutę.

Bez miłosierdzia i przebaczenie bożego nie można mieć radości w sercu. Miłosierdzie i przebaczenie są podstawą do powrotu duszy do Boga. Ludzie idący przez życie niosąc ze sobą zemstę nie mogą liczyć na przebaczenie Boga.

Miłosierdzie i przebaczenie łagodzą wszystkie karmiczne wyroki świata, można nimi uleczyć każdą sytuację. Wszystkie rzeczy będą wybaczone jeśli naprawdę wyznamy nasze winy i okażemy skruchę. Nie ma wybaczenia bez wyznania win.

Quan Yin zasiada w karmicznej radzie, pełna miłości pomaga ludziom rozwiązywać karmiczne długi, robi to bezinteresownie, podobnie jak w chrześcijaństwie Maria. Quan Yin w jakiś sposób łączy się z Niepokalanym Sercem Marii; są to dwie najbardziej znane na świecie święte istoty, na wschodzie Quan Yin a na zachodzie Maria. Obie święte kobiety są źródłem miłości i miłosierdzia. Obie pomagają światu i ludziom.

Nie bójmy się prosić ją o łaski dla siebie i swoich bliskich, tak jak to czynią buddyści. Avalokiteśwary (Quan Yin) jest boską emanacją Dhyani Buddha Amitabha, który łączy w sobie jedność współczucia w pełnym tego słowa znaczeniu. Buddyści przywołują go na pomoc szczególnie w czasie katastrof naturalnych i klęsk aby rozwiązać ciężkie sytuacje rodzin. Może objawić się w 32 różnych formach ciała, w zależności od sytuacji.


Legenda

Quan Yin zanim została Boginią Miłosierdzia była córką indyjskiego księcia, miała na imię Miao Shan. Była spokojna i pełna cnoty, bardzo pobożna, zawsze starała się pomagać ludziom.

Jeszcze inna legenda mówi, że Quan Yin była córką władcy dynastii Chou, który ukarał swoją córkę za odmowę zawarcia małżeństwa i zamieścił ją w klasztorze, gdzie wykonywała na jego polecenie ciężkie posługi. Ojciec poprosił ją po raz drugi o zawarcie małżeństwa, kiedy odmówiła i tym razem, nakazał ją ściąć. Ale kiedy egzekutor uderzył ją w ramię, jego miecz ropzadł się na 1000 kawałków Wtedy ojciec kazał ją udusić. Jak mówi stara legenda, po śmierci jej dusza udała się do piekła. W chwili jej przybycia zgasły piekielne płomienie i rozkwitły kwiaty. Yama - zarządzający piekłem kiedy to ujrzał przestraszył się i przywrócił ją z powrotem do życia.

Quan Yin w buddyźmie jest przedstawiona jako prawdziwa perła oświecenia. Główne święto Quan Yin przypada co roku w 19-tym dniu drugiego księżycowego miesiąca.

30 April 2010

WIESŁAWA


Guan Yin Song