WIELCY LUDZIE

FRAGMENT LISTU DO OJCA AUGUSTYNA
(Z DNIA 20.04.1914)
 

...Jak długo będziemy żyć my biedni śmiertelnicy, tak długo nie będziemy mogli przeniknąć tajemnicy Bożej Wszechmocy. Tym co w środku takiego chaosu właśnie jest spokojne to szczyt ducha, któremu zawsze towarzyszy największy spokój zaledwie odczuwany w niższej części duszy i jeśli się nie mylę to nim właśnie Bóg posługuje się aby utrzymać ją przy życiu.

Zresztą powtarzam jest to tajemnica, której nie dano mi przeniknąć. Pośród wielu prób, którym poddał mnie Ojciec Niebieski ta jest najbardziej surowa. To jest próba ognia, ale ognia całkowicie innego od naszego materialnego ognia. Te dwa rodzaje ognia jednakże mają cechę wspólną, którą jest zdolność aby niszczyć i trawić wszystko co się sprzeciwia swobodnemu osiągnięciu ich celu.

Rzeczywiście zanim dusza wyjdzie z tego trawiącego ognia jest coraz bardziej obnażana z szat człowieka. Kończę już bo mi zakazano abym dalej o tym pisał...

Ojciec Pio

Trzymaj zawsze siebie w wierze i bądź zawsze czujna, ponieważ w takim stanie. Takie właśnie jest zalecenie Księcia Apostołów Św. Piotra, "Bądźcie trzeźwi, Czuwajcie!Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczy krążący szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu"

Niech dusze nasze będą zawsze czujne i nie pozwolą aby groźny wróg wtargnął w ich umysły i serca, ponieważ ten, raz wszedłszy niszczy każdą cnotę, całą świętość i psuje wszystko co jest piękne i dobre.

...Synowie tego świata bardzo cenią zaszczyty ziemskie, a my przeciwnie chlubimy się krzyżem, który został uznany za zgorszenie dla Żydów i za głupstwo dla pogan. Oni pragną długiego życia aby dać ujście swym złym zachciankom. A my kochajmy życie patrząc na nie jako na dar otrzymany z góry, kochajmy je by być wszystkim dla wszystkich, bardziej się uświęcić i uwielbić Pana. Bądźmy również zawsze gotowi szybko opuścić ten świat.


...Jeśli będziesz ufać i mieć nadzieję w Panu, to nic z tego co na ciebie przyjdzie i co się będzie działo wokół ciebie nie będzie mogło ci zaszkodzić, ale wszystko przyczyni się do chwały Boga i do uświęcenia twej duszy.

Ojciec Pio

WIESŁAWA