WIELCY LUDZIE

JEZUS UKRZYŻOWANY

“Patrzmy na Jezusa , który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, która Mu obiecywano przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł na prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu.” (Hbr 12, 2-3)

Ukrzyżowanie Jezusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii zbawienia. Jezus umierając na krzyżu odkupił grzechy ludzkości i otworzył bramy do Nieba. Ukrzyżowanie było naprawdę straszne i nawet trudno to sobie wyobrazić. Ale ten smutek szybko zmienia się w chwałę, z krzyża do grobu i chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa.

Istnieje wiele postaci w całej historii ludzkości, które wywarły głęboki wpływ na świat, lecz żadna postać nie wywarła większego wpływu niż Jezus z Nazaretu, zwany Pomazańcem lub Chrystusem.

Aby mówić o tajemnicy Jezusa Chrystusa trzeba uznać, że ludzkie życie jest tajemnicą. Człowiek to nie tylko ciało i umysł, ale i dusza. W życiu człowieka największym Misterium jest Bóg. Dzięki niemu możemy żyć, poruszać się i być tam, gdzie jesteśmy. Misterium Boga wkracza w każdy wymiar naszego życia, w tym jest nasza wiedza o nas samych i naszym świecie. Tajemnica jest też w centrum naszych relacji z innymi. Każda osoba jest tajemnicą, ma swoją głębię, piękno, rzeczywistość, ból. Jakże często ludzie mówią: “nie ma Boga”. Dlatego, tym bardziej należy poznać i docenić w innej osobie to co jest głęboką tajemnicą i Boską rzeczywistością.

Tajemnica osoby Jezusa jest jeszcze głębsza ze względu na różne rodzaje ludzkiej wiary, relacji, które tchnął w swoich uczniów, a Jego nauki rozpowszechniane są na przestrzeni wieków.

Oczywiście ludzie poruszeni historią Jezusa, tak wtedy jak i teraz reagują na różne sposoby i na różnych poziomach. Co by nie powiedzieli to jednak to prawda, że historia Jezusa nadal jest żywa i mocno pobudza wyobraźnię ludzi, inspiruje nową wiarę i nadzieję. Dużo ludzi uważa, że Jezus w jakiś sposób pozwala im być autentycznymi i dzięki temu mogą przeżyć swoje życie z większą otwartością do Boga.

Dzięki Jezusowi wnikamy w Jego tajemnicę, a zarazem w głęboki sens swojego życia, śmierci, zmartwychwstania i właściwego podejścia do świata. Ludzie różnie podchodzą do tajemnicy Jezusa i własnej głębi; jedni wycofują się na pustynię albo przynajmniej do klasztoru, aby tam w samotności kontemplować tajemnicę Jezusa, w ciszy i na modlitwie. Inni zdecydowali się żyć w pewnej grupie chrześcijańskiej inspirowani przez Jezusa, który nadal uzdrawia, broni ubogich i stoi na straży tych, którzy doświadczają wszelkich form niesprawiedliwości. Moc Jezusa nadal działa w świecie, mamy na to liczne dowody. Jezus przyszedł do nas jako Wielki Prorok ogłaszając Królestwo Boże i ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, że Misterium Chrystusa przewyższa wszystkie nasze próby mówienia i rozumienia, co więcej nasze słowa muszą wyrażać się w czynach. Wielkie to wyzwanie i nie każdy jest jeszcze gotowy na przyjęcie tej drogi.

Dzisiaj ponownie jak co roku w okresie Paschy stoimy w obliczu tajemnicy Jezusa Chrystusa. Ciągle zmagamy się z wieloma pytaniami, spisujemy kolejne strony z życia Jezusa, a przecież zaczęło się to dwa tysiące lat temu ... i nie ma końca tej historii, ciągle nurtuje nas postać Jezusa, który stał się kluczem do sensu i znaczenia naszego życia i świata, w którym żyjemy.

Wielki Post i Wielkanoc to specjalny czas, aby rozpamiętywać krzyż: czy jest symbolem śmierci, czy triumfem nad śmiercią? W tym czasie najczęściej słyszymy: “jesteśmy uratowani przez ukrzyżowanie!”

Misterium Paschalne ma dwa aspekty: Chrystus przez swoją śmierć wyzwala nas z grzechu, przez Jego zmartwychwstanie otwiera nam drogę do naszego życia. A krzyż jest tego ilustracją - jest aktem odkupienia albo symbolem Miłości. Nosząc krzyż bierzemy udział w zbawieniu świata, nie znaczy to, że poddajemy się śmierci i cierpieniu, ale torujemy drogę do nowego lepszego życia. W czasie śmierci Jezusa w Świątyni w Jerozolimie rozdarła się zasłona na dwoje. Rzymski żołnierz oświadczył: “Zaprawdę, ten człowiek był Synem Boga.”

22 April 2011

WIESŁAWA