WIELCY LUDZIE

JEZUS I KRZYŻ
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO JEZUS I KRZYŻ - CZĘŚĆ 2