WIELCY LUDZIE

BŁOGOSŁAWIONA MAŁGORZATA COLONNA

Małgorzata Colonna urodziła się w szlacheckiej i bogatej rodzinie, we włoskiej Palestrinie, w roku 1255. Jej matka, która osobiście znała św. Franciszka z Asyżu , zapewniła córce staranne wychowanie chrześcijańskie.

Po rozdaniu całego majątku, Małgorzata wstąpiła do zakonu klarysek. Odznaczała się pokorą i pracowitością, opiekowała się chorymi. Jej życie duchowe było niezwykłe, otrzymała wiele charyzmatów. W czasie modlitwy płakała, miała częste ekstazy i wizje mistyczne Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Franciszka z Asyżu.

Podczas jednej z modlitw dostąpiła tzw. mistycznych zaślubin z Chrystusem, w czasie których Zbawiciel nałożył na jej palec obrączkę oraz koronę z lilii na głowę. Małgorzata otrzymała wówczas stygmaty przebitego boku oraz serca.

Życie duchowe tej klaryski było niezwykłe. W czasie modlitwy miewała dar łez, ekstaz i wizji mistycznych.

Małgorzata zmarła 30 grudnia 1284 roku. Wiatyku udzielił jej rodzony brat - kardynał Jakub Colonna.

Wiatyk - -łac. - viaticum - zapasy, zaopatrzenie na drogę- w chrześcijaństwie, a w szczególności z liturgii katolickiej, komunia święta podawana choremu (najczęściej umierającemu), któremu w każdej chwili grozi śmierć. Traktowana jest jako pokarm na drogę do wiecznego życia.
 

Opracowała Ammy