WIELCY LUDZIE

BŁOGOSŁAWIONA MAŁGORZATA BAYS

Urodziła się w La Pierraz w Szwajcarii w 1815r.  Była drugim spośród sześciorga dzieci w ubogiej wiejskiej rodzinie. zawodowy, była szwaczką.  Małgorzata całe życie spędziła ze swoją rodziną, opiekując się rodzeństwem, pracując jako krawcowa i wykonując różnorakie prace domowe. Prowadziła życie ciche i spokojne, przepojone osobistą pobożnością. Jako osoba obdarzona zdolnościami pedagogicznymi zaangażowała się w katechizację dzieci i młodzieży w swojej rodzinnej parafii.  Dzieci Ją bardzo uwielbiały nazywając Ją - "Nasza wspaniała katechetka".  Jej aktywna działalność została przerwana w wieku 35 lat, kiedy zachorowała na raka. Gdy pomoc lekarzy okazała się bezowocna, zwróciła się z prośbą o uzdrowienie do Matki Bożej.

Została wysłuchana, jednocześnie otrzymała stygmaty. Prowadziła niezwykle intensywne życie wewnętrzne. Przeżywała ekstazy i wizje mistyczne.