WIELCY LUDZIE

ALBOWIEM TAK BÓG UMI£OWA£ ¦WIAT...
(NAPISY PL) (VIDEO)

DO OBEJRZENIA NA VIMEO.COM:

Albowiem tak Bóg umi³owa³ ¶wiat... [PL]

LUB NA YOUTUBE.COM:

Albowiem tak Bóg umi³owa³ ¶wiat... [PL]