TEORIE SPISKOWE

 WYSOKIEJ KLASY FIZYK OSTRZEGA
 PRZEZ NEGATYWNYMI SKUTKAMI  
 UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
(NAPISY PL) (VIDEO)

Fragment wywiadu z prof. dr. Inż. Konstantinem Meylem, docentem w jednej z dziedzin elektrotechniki. Wypowiada się on krytycznie o telefonach komórkowych, których zakresy pracy mocno ingerują w naszą biologię organizmu. Krytykuje także mocno niedouczenie i ignorancję inżynierów rozwijających nowe technologie telekomunikacji.

Wysokiej klasy fizyk ostrzega przed negatywnymi
skutkami używania telefonów komórkowych [PL]