TEORIE SPISKOWE

RATOWANIE BANKÓW NA KOSZT
IRLANDZKICH PODATNIKÓW
(NAPISY PL) (VIDEO)

Ratowanie banków na koszt irlandzkich podatników