TEORIE SPISKOWE

LEKARZ MÓWI: SZCZEPIONKA NA ŚWIŃSKĄ
GRYPĘ BĘDZIE PRZYCZYNĄ 60.000 OFIAR
ŚMIERTELNYCH W SAMEJ TYLKO FRANCJI
(NAPISY PL) (VIDEO)

Lekarz mówi szczepionka na ŚG będzie przyczyną
60 000 ofiar śmiertelnych, w samej tylko Francji