TEORIE SPISKOWE

HAARP TERRORYZUJE KRAJE
ŚWIATA! - BENJAMIN FULFORD ZE
 SPOŁECZEŃSTWA BIAŁEGO SMOKA
(NAPISY PL) (VIDEO)

HAARP terroryzuje kraje świata! - Benjamin
Fulford ze Społeczeństwa Białego Smoka [PL]