TEORIE SPISKOWE

DR MAGDA HAVAS - CZĘSTOTLIWO¦CI  ELEKTROMAGNETYCZNE MOGˇ
SZKODZIĆ ALE MOGˇ RÓWNIEŻ LECZYĆ

(NAPISY PL) (VIDEO)

Dr Magda Havas - Częstotliwo¶ci elektromagnetyczne
mog± szkodzić ale mog± również leczyć [PL]