TEORIE SPISKOWE

COLTON - 13-LETNI CHŁOPAK PO
SZCZEPIONCE PRZECIW HPV DOZNAJE

OSTREGO ZAPALENIA RDZENIA KRĘGOWEGO

(NAPISY PL) (VIDEO)

Colton – 13-letni chłopak po szczepionce przeciw
HPV doznaje ostrego zapalenia rdzenia kręgowego