TEORIE SPISKOWE

 ASPARTAM (SŁODZIK PRODUKTÓW
 DIETETYCZNYCH) POWIĄZANY Z
 BIAŁACZKĄ I CHŁONIAKIEM

Zaledwie jeden dietetyczny napój gazowany dziennie może podnieść ryzyko wystąpienia białaczki zarówno u mężczyzn, jak i kobiet oraz wystąpienie takich chorób, jak szpiczak mnogi i chłoniak nieziarniczy u mężczyzn.

Stwierdzenia te są rezultatem najdłuższych i najbardziej kompleksowych badań nad aspartamem jako czynnikiem nowotworowym u ludzi, jakie kiedykolwiek wykonano. Dlatego też uważa się, że są to jednocześnie badania bardziej wartościowe i o wyższej wadze jeśli chodzi o kwestię aspartamu, szczególnie w porównaniu z badaniami wcześniejszymi, które nie wykazywały ryzyka.

Badanie objęło w sumie 77 218 kobiet oraz 47 810 mężczyzn w okresie 22 lat.


Jednak poza rozmiarem tego badania – co czyni je lepszym jakościowo od badań wcześniejszych – znamienne jest to, z jak wielką dokładnością oceniono spożywanie aspartamu. Co dwa lata uczestnicy wypełniali szczegółowy kwestionariusz dotyczący ich codziennej diety, a co cztery lata dieta była poddawana ponownej ocenie. Takiego podejścia brakowało w przypadku wcześniejszych badań nad aspartamem, które oceniały spożycie go w jednym momencie, co mogło być ich słabym punktem, wpływającym na dokładność wyników.

Połączone wyniki wykazały, że jeden napój dietetyczny dziennie – jedna puszka 355 ml – zwiększał ryzyko białaczki, szpiczaka mnogiego i chłoniaka nieziarniczego


-42% wyższy poziom ryzyka białaczki (u kobiet i mężczyzn – analiza zbiorcza)
-102% wyższy poziom ryzyka szpiczaka mnogiego (tylko u mężczyzn)
-31% wyższy poziom ryzyka chłoniaka nieziarniczego (tylko u mężczyzn)

Badacze nie wiedzą dlaczego wyłącznie u mężczyzn wykazano większe ryzyko szpiczaka mnogiego oraz chłoniaka nieziarniczego.

Dietetyczne napoje gazowane są największym źródłem spożycia aspartamu w Stanach Zjednoczonych.


Każdego roku Amerykanie spożywają w sumie około 5 250 ton aspartamu, z czego około 86%, tj. 4 500 ton pochodzi z napojów dietetycznych.

Mamy coraz więcej powodów ku temu, aby unikać aspartamu w naszej codziennej diecie. Niestety powrót do słodzonych cukrem napojów gazowanych jako „zdrowej” alternatywy, również nie jest dobrym rozwiązaniem. Dla przykładu – mężczyźni, którzy spożywali dziennie jeden lub więcej słodzony napój gazowany, mieli o 66% podwyższone ryzyko zachorowania na chłoniaka nieziarniczego (wyższe niż w przypadku napojów dietetycznych). Wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem jest całkowite unikanie słodkich napojów gazowanych.

Źródła: LINK!