ŚWIAT ENERGII

ZŁOTY KIELICH

Czyli 9 czakra, inaczej zwana „Usta Boga”, której otwór znajduje się z tyłu szyi, gdzie leży czaszka na szczycie kręgosłupa, gdzie łączy się z Medulla Oblongata i siatką mózgu, rdzeniem kręgowym i ze srebrnym sznurem w Koronie, który łączy się z Potrójnym Płomieniem Stworzenia. Ezoterycy ten obszar nazywają Złotym Kielichem, który zawiera Kosmiczną Mądrość i Inteligencję.

Kiedy ten obszar jest aktywny, znaczy posiada już okablowanie mózgu, czyli ma już aktywowane ciało duchowe w celu utrzymania i przyjęcia Złotego Kielicha Uniwersalnej Wiedzy, która jest przekazywana przez srebrny sznur w Koronie... czyli jest już po pełnej aktywacji Energii Kundalini.

To te osoby stają się świadome, przebudzone, są już połączone innym językiem, inną oktawą, inną warstwą dostępu do wiedzy. Tutaj już Wyższa Energia (Kundalini), przyłączyła taką osobę do dostępu do Uniwersalnej Wiedzy ze Złotego Kielicha, który już intensywnie aktywuje procesy naszego mózgu z wyższą wiedzą, ponieważ budzi się inny język światła, świetlisty kod i już świadomie zmienia nasze duchowe pole. O takich osobach w świecie ezoteryki mówi się, że zostali przyłączeni do Uniwersum.

Kiedy człowiek ma już dostęp do 9 czakry morfogenicznej, która bezpośrednio odpowiada rdzeniowi przedłużonemu, ma już dostęp do uniwersalnego Prądu Antahkarany (biały słup światła w polu człowieka). Ten prąd jest już połączony z aktualną wyższą energią w centrum ciała świetlistego, który reguluje wiele funkcji w centrum mózgu i gruczołów, a wszystkie obwody łączą się już z centrum Hara.

Aby otrzymać taką komunikację, musi być przebudzone trzy energetyczne centra, działające jako Trójca, łączą się trzy główne gruczoły mózgowe: podwzgórze, przysadka mózgowa, i szyszynka. Wszystkie te ośrodki muszą już pracować wspólnie, dopiero wówczas można otrzymać komunikację z wyższym ośrodkiem serca, już zlokalizowanym w Grasicy (czakra 8).

Kiedy otwiera się ten ośrodek, uwikłana jest w ten proces skrzynka głosowa i ośrodek gardła. To wówczas człowiek będzie przechodził załamanie głosu, a nawet go czasowo straci... i może to trwać długo, ponieważ wprowadzany jest w ten ośrodek nowy wzór energetyczny, w celu innej fizycznej aktualizacji i innej komunikacji. I ten głos pojawi się już w innej wersji.

9 czakra, również jest zwana atomowymi drzwiami, to drzwi wniebowstąpienia. Atomowe drzwi to punkt w czakrze morfogenicznej, bezpośrednio z tyłu głowy (czakra 9), które są również projektorem światła, człowiek widzi przez tył głowy (czyli widzi rdzeniem przedłużonym). Opisywałam to zjawisko w książce „W czepku urodzona”, po raz pierwszy miałam takie doświadczenie w listopadzie 2000 roku. Podobnie jak i wyważania atomowych drzwi... uczucie urywania głowy, które doświadczyłam 2 razy, 13 i 14 października 2000 roku. To jest mocno szokujące doświadczenie, uczucie urwanej głowy... i takie doświadczenie pamięta się do końca życia.

Kiedy osiągamy to miejsce, Planetarny Prąd Kundalini, który to aktywuje ten punkt... wówczas taki człowiek poczuje w swoim ciele elektryczne strzały biegnące przez całe ciało, od czubków palców u nóg aż do samej szyi, dodatkowo czułam inne strzały od prawej do lewej skroni (moje doświadczenia z 13 października 2000r.). To jest aktywowanie ciała świetlistego, połączenie z Planetarnym Prądem Kundalini i aktywną już Energią Kundalini w fizycznym ciele. Wszystko odbywa się w czakrze 8, które będzie się już od dłuższego czasu objawiać, przekuwaniem tego miejsca, nawiasem mówiąc bardzo bolesnym. Jest to aktywowanie czakry Grasicy - wyższego serca. Dopiero ten proces pozwoli poruszać kulą żyroskopową o spiralnych częstotliwościach... (nasz atlas - punkt alta major), co utworzy inne częstotliwości wokół głowy i w górnych ciele fizycznym.

W chwili połączenia tego całego energetycznego schematu człowiek będzie miał olbrzymie problemy z oddychaniem, a nawet odejście od ciała... to jest jego duchowa śmierć i ponowne zmartwychwstanie, to moment nowych narodzin, przejście przez inny kanał, w inny świat. To moment, kiedy zostaje wyłączony stary system elektryczny i przyłączony nowy (ciało świetliste).

Człowieka system nerwowy zaczyna pracować na innych obrotach. Następują zmiany w całym układzie nerwowym i będą się zmieniać energetyczne pola w mózgu w sieci neuronowej. To jeszcze potrwa zanim ciało przestawi się na nowy system, zanim w fizycznym ciele zostaną wymienione stare przewody i zaistnieją nowe, toteż nie jeden raz w tym ciele poczujemy silne drętwienia, szczególnie rąk i nóg, uczucie odchodzenia od ciała, albo jego partii, np. wyłączy się nagle prawa strona ciała, przestaje istnieć... itd... w dodatku pojawi się masę różnych dolegliwości i symptomów różnych chorób w całym ciele, w każdym jego centymetrze, to jest potężny proces czyszczenia karmy...i trudno go spisać w paru zdaniach. Będą problemy z nerkami i sercem, z oddychaniem, blokowaniem się czakry gardła, silnymi bólami głowy, problemy z koncentracją, wyłącza się jak nie jedna to druga półkula mózgowa... tu dużą rolę odgrywa gruczoł tarczycy, wieczne chrypki i uciekanie głosu, a nawet nie możność odpowiedniego wysławiania się. I potężna gorączka w ciele, przeplatana falami zimna... i tak jedna stopa potrafi być gorąca, jak ogień a druga w tym samym czasie zimna jak lód... to jest duchowa alchemia. Taki człowiek czuje wieczne wyczerpanie nerwowe i uczucie smażenia w ciele, nawet w sercu i mózgu... i to trwa latami, bo nie wiem, czy ktoś byłby w stanie ten proces przetrawić w krótkim czasie, to niewyobrażalny ból.

Świetliste ciało składa się z wielu elektromagnetycznych warstw, dokładnie buduje się 12 poziomów, każde zakotwiczy się w ciele człowieka i oplecie się warstwą wokół niego, jako kulista aura. Budują się osłony z 12 warstw, piasta za piastą oplatają się na rdzeniu, tworzą Merkabah, w których musi zaistnieć odpowiednia energia i muszą uruchomić się odpowiednie nadajniki energetyczne, które będą przesyłać wiadomości Dusza - Duch. I tylko ta komunikacja połączy wewnętrzne obwody nerwowe i przywróci do równowagi cały system. A także w gotowe już ciało przywróci cały zapis DNA, które już będzie miał właściwości krystaliczne. To jest już krzemianowa matryca w ludzkim ciele.

Człowiek będzie już miał inną sygnaturę energetyczną i inną częstotliwość, aby dokonać pełnego wniebowstąpienia. Musi przywrócić w swoim ciele 15 fal Widma Częstotliwości, jest to pełne połączenie z Uniwersalnymi Promieniami.

Musimy połączyć nasz świat cząsteczek ze światem antycząsteczek, to już jest formacja czystego ciała plazmowego. Ilość Energii zmagazynowana w Kundalini musi osiągnąć zdolność otwarcia kodu genetycznego i mieć możliwość przechowywania tej energii. I w tym czasie doświadczymy magazynowania się energii w naszych komórkach, pisałam o tym procesie, nawiasem mówiąc, bardzo bolesnym, tworzenie się dużych mocno swędzących i bolesnych bąbli pod całą skórą, i uczucie jakby zrywania starej skóry i narastania nowej.

Energie duszy nie mogą zintegrować się z DNA, które są przechowywane tylko na poziomie podstawy kręgosłupa, nasze świetliste ciało musi być wypełnione całkowicie.

Tak jak widać, zanim człowiek nie osiągnie swojego wzgórza świątynnego, nie wybuduje swojej świątyni... a musi jeszcze wypełnić Złoty Kielich nową świadomością... i nie jednego w tym czasie przeżyje, nie jednego doświadczy... nie jedno wycierpi.

Vancouver
16 Apr. 2023

WIESŁAWA