ŚWIAT ENERGII

WIR ZIEMSKI, ZWANY "PRZĄDACZ"
 

Na Ziemi znajduje się dużo sekretnych miejsc. Ziemskie czakry i inne sekretne miejsca są nośnikami energii dla całego ziemskiego życia. Jednymi z ważniejszych oprócz głównych ziemskich czakr są wiry ziemskie tzw. "Prządacze" związane z wielką alchemią, z czterema elementami:
a. z ogniem
b. powietrzem
c. wodą
d. ziemią


Prządacze - wiry, regulują ziemskie energie. Poruszają się zgodnie ze wskazówkami zegarka i w przeciwną stronę, na lewo i na prawo.

1. Prządacz ognia - Haleakala Krater, Hawaje, wiruje w kierunku na prawo.
2. Prządacz powietrza - Wielka Piramida, Góra Synaj o Góra Oliwna, Afryka, również wiruje na prawo.
3. Prządacz wody - Rotopaunamu, N. Zelandia, wiruje na lewo.
4. Prządacz ziemi - Góry Stołowe, Afryka, wiruje na lewo.

Dzięki tym sekretnym miejscom człowiek może żyć i wznosić się w swoim procesie ewolucji.

Każdy prządacz posiada inną energię:
a. ogień - wolność i wolna wola
b. powietrze - rozwija nowe wartości życia
c. woda - otwiera na miłość
d. ziemia - przekształca wszystkie struktury w nieśmiertelność.


Jeśli te cztery prządacze są w pełni harmonijne ziemskie środowisko jest zdrowe i niczym nie zakłócone. Jeśli są niewybalansowane - nasza Ziemia jest chora, dochodzi na niej do kataklizmów.

Na Ziemi niezmiernie ważne jest 12 ośrodków na drodze Wielkiego Smoka, jeśli są zakłócone zmienia się klimat i nasze warunki życia. Ziemskie środowisko staje się niezdrowe, rozwijają się choroby, wyzwalają się u ludzi niezdrowe emocje. Od tych ośrodków zależy zdrowie fizyczne, psychiczne i rozwój człowieka.

Obecnie jest otworzone na Ziemi 39 miejsc ze 156 sekretnych, a w następnych latach będą stopniowo otwierały się następne. W roku 2008 jest spodziewane domknięcie się 13-stego centrum w Zagorsku - Posady Sergiewa. Będzie to możliwe tylko wówczas kiedy pozostałe 12 sekretnych centrów oczyści się i zaistnieje między nimi 100% harmonia.

WIESŁAWA