ŚWIAT ENERGII

UZDROWIENIE DUCHOWE

Duchowość dotyczy uznania i akceptacji poza naszą inteligencją. Tylko taki związek dostarczy człowiekowi inspiracji, radości, bezpieczeństwa, spokoju i otrzyma wytyczne co do jego życiowych dróg, które wykraczają poza ludzki rozum co nie jest możliwe w wypadku braku przekonania, że taka siła istnieje.

Duchowy związek: człowiek - Bóg wnosi w duszę i ciało człowieka duchowe uzdrowienie. Osoby posiadające czyste połączenie z Bogiem potrafią przekazać uzdrawiające energie innym potrzebującym jej ludziom. Energia działa na ich ciało, umysł, duszę, które są postrzegane jako jedno urządzenie harmonizujące stan naszego zdrowia. Uzdrowienie duchowe może pomóc usunąć problemy. Wystarczy, że osoba mająca otworzone wyższe kanały energetyczne i niczym nie zakłócony kontakt z Boskim Źródłem prześle w stronę innej osoby strumień czystej Boskiej Energii.

Co to jest uzdrowienie duchowe?

Doprowadzenie uzdrawiającej energii z jej Duchowego Źródła do ciała kogoś kto jej potrzebuje. Kanałem jest osoba, często nazywana uzdrowicielem, która za pomocą ręki i swojej woli przekazuje poprzez swoje wyżej rozwinięte ciało Boskie Energie. Tak jak wspomniałam, taka osoba jest kanałem a nie bogiem sama w sobie i nadal bez pomocy Boga nic sama nie jest w stanie zrobić. Z drugiej strony nie musi nawet przykładać własnych rąk - wystarczy, że się modli w intencji uzdrowienia. Siła tych osób jest potężna a słowo "duchowy" odnosi się do natury Bożej Energii, która wchodzi w ciało uzdrowiciela z Uniwersalnego Źródła Inteligencji. Uzdrawiająca energia nie jest dostępna dla wszystkich, toteż bądźcie ostrożni w stosunku do "dyplomowanych uzdrowicieli". Sam dyplom nie daje uzdrowicielowi żadnej gwarancji na posiadanie czystego połączenia z Bogiem.

Uzdrowienie umysłu, ciała i ducha potrzebuje mocy Bożej aby w pełni przywrócić równowagę danego człowieka. Nie ważne czy to złamana noga czy depresja, choroba często zaczyna się w umyśle lub na głębszym poziomie ducha.

Obecnie wśród ludzi wyraźnie wyczuwa się głód związany z Boską Mocą. Nie podlega to zagadnieniom filozofii, ale człowiek coraz bardziej doświadcza nadprzyrodzonych zjawisk. A tylko przez osobiste doświadczenia można potężnie wzrosnąć. Proces ten działa jak skalpel na mózg podczas udanej operacji. Wyższa Świadomość ma zdolność do przywracania duchowego ubóstwa człowieka.

W dzisiejszym świecie duchowe uzdrowienie często jest postrzegane jako religia, wierzenie w Boga, doktryna danego człowieka i jego osobiste relacje z Bogiem. Kłócą się między sobą wyznawcy różnych religii o skuteczność ich uzdrowicieli w zależności od punktu widzenia danej religii. Niestety nie tędy droga!

Duchowe uzdrowienie odnosi się do wspólnych doświadczeń z różnych punktów widzenia. Jest to doświadczenie z udziałem świadomości i relacji z czymś co wykracza poza osobiste "ja", jak i ludzkiego porządku rzeczy. Temu czemuś nadano różne nazwy: Bóg, Wyższa Energia, Kosmiczna Świadomość lecz należy wiedzieć, że podobne doświadczenie może pojawić się nawet u ateistów, w czasie głębokiej kontemplacji w czystce ich umysłu i serca.

Na wielu uniwersytetach przeprowadza się obecnie naukowe eksperymenty w celu określenia skuteczności modlitwy, mantry, medytacji. Nieważne jaką religię ktoś wyznaje, ludzie, którzy gorliwie modlą się, medytują niezależnie od swojego duchowego programu; czy to będzie modlitwa do Jezusa, Marii w religii katolickiej, czy modlitwy używanej przez protestantów, Żydów, czy innych wyznań pod warunkiem, że człowiek jest głęboko zaangażowany i duchowo oddany danej sprawie odnosi sukces. Każdy kto szczerze dąży do prawdziwego przekształcenia swojego duchowego życia przywołuje Boską Energię. Osobiste szczere intencje są najważniejszym składnikiem co ma wpływ na pomoc dla potrzebującej osoby, pomaga rozwijać zaufanie i wiarę. Naukowcy nazywają to wewnętrznym przekonaniem.

Z uzdrowienia duchowego płynie szereg korzyści duchowych, nie tylko leczenie problemów emocjonalnych, cielesnych i poczucie, że nie jesteśmy sami we Wszechświecie, ale budzimy w sobie odwagę, nadzieję, wiarę we własnym osobistym programie, wszystko co daje wskazówki i wsparcie, odsuwa od nas życiowe zamieszanie i zniechęcenie.

Poprzez rozwijanie więzi z Bogiem wzrasta nasze bezpieczeństwo. Wiemy, że zawsze możemy zwrócić się do kogoś wyższego w chwilach naszych trudności. Psalm 23 mówi: "Bóg jest pasterzem moim ..." . Jest to najpotężniejsza mantra i dobrze byłoby znać ten Psalm na pamięć, każdego dnia zasilać nim siebie i możemy być pewni, że nasze problemy nie będą już wyglądać tak strasznie, dzięki pomocy i opiece Boga.

Ważnym czynnikiem w życiu jest spokój umysłu, jest to rezultat głębokiego uczucia bezpieczeństwa. Trzeba rozwijać więcej oparcia i zaufania w Bogu, tym łatwiej radzić sobie z lękami i obawami. Najbardziej fundamentalną cechą Boga jest to, że oferuje bezwarunkową miłość. To jest rodzaj miłości, która różni się od miłości romantycznej a nawet zwykłej przyjaźni. Pociąga za sobą bezwzględną troskę o dobro drugiego bez żadnych warunków wstępnych. Oznacza to współczucie i opiekę nad potrzebującym bez względu na osobę lub czynności do wykonania, bez żądania zapłaty.

Jakże smutno wyglądają zamieszczone w prasie czy w internecie oferty "duchowych uzdrowicieli", nie rozpoczną pracy zanim nie zobaczą na swoim koncie pieniędzy chociaż tak mocno zapewniają świat o swojej bezwarunkowej miłości !? Jak człowiek potrafi rozwijać więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem od tego zależy jego stopień bezwarunkowej miłości, czuje jak jego serce łatwo otwiera się na problemy wszystkich ludzi. Nie robi różnic między grupami, nie dokonuje porównań: dobry - zły. Ludzie, którzy z góry zakładają, że ktoś jest zły, niewart żadnej pomocy wprzódy muszą przyjrzeć się sami sobie. To w nich tkwi problem!

Człowiek połączony z Bogiem postrzega ludzi w inny sposób, pragnie pomóc wszystkim - pod jednym warunkiem, że ten zgadza się przyjąć pomocną dłoń. Jeśli nie, nie wolno na siłę ingerować w jego życie, nie wolno manipulować. Prawdziwy pomocnik Boga nie lęka się podejść do ludzi, którzy potrzebują pomocy bez względu na ich osobisty stan; czy będzie to choroba, czy człowiek odurzony alkoholem, narkotykami, w przekonaniu innych osoba - niemoralna, pomoże każdemu kto tylko staje na jej drodze i prosi o pomoc, nie ocenia ich zachowań, nie pyta o zapłatę.

W zależności od relacji z Bogiem człowiek śpieszący na pomoc innym otrzymuje wskazówki i umie rozwiązywać ich problemy. Bóg o Uniwersalnej Mądrości jest ponad wszystko co można osiągnąć przez własny intelekt, jest pomocnikiem i sprzymierzeńcem człowieka, każdemu daje szansę.

Ucząc się prosić Boga o przewodnictwo stopniowo stwierdzamy, że wcześniej czy później nasze prośby są odbierane a ich jakość przekracza nasze własne umiejętności.

Jeśli chcesz zbudować swój duchowy most postępuj według poniższych wskazówek aby zwiększyć swoje relacje z Bogiem.

- Bądź spokojny, cierpliwy i otwórz się przed Bogiem.
- Bądź pewny, że Bóg odbiera twoje życzenia i pomaga w ich wykonaniu.
- Nie wzywaj Boga na swoich warunkach, zredukuj własne żądania i zmniejsz się w nicość.

Jest to cena za naszą duchową wolność. W ten sposób człowiek nie zatraci się w służbie materialnej świata, jest gotowy przyjąć co mu daje Bóg. On wie najlepiej co komu jest potrzebne i należy mieć pełne zaufanie w Jego Mądrość.

- Przyjmij postawę: "Twoja Wola nie moja".
- Pytaj o pomoc Boga lecz nie polecaj mu co ma robić.

Oto niektóre cechy, które definiują bliskie relacje z Bogiem.

Mówi się, że każdy ma zdolność uzdrawiania. Niestety - stres, negatywna postawa, gniew, zazdrość a nawet złe odżywienie i wiele innych czynników może zablokować ten mechanizm.

Prawdziwy duchowy uzdrowiciel kładzie rękę na ciele potrzebującego i jest kanałem uzdrawiającej energii. Zdarza się, że uzdrowienie nie zawsze zadziała na poziomie fizycznym, choroba może pozostać lecz wzrastają zdolności radzenia sobie w trudnej sytuacji. Chory człowiek otrzymuje na tyle siły, że sam umie godnie przejść przez pasmo własnej udręki spowodowanej fizycznym cierpieniem.

Czasami uzdrowienie nie zadziała w ogóle, niektóre osoby podświadomie blokują siły lecznicze, skazują siebie na inny los, mają potrzebę być ciągle chorymi albo chcą już odejść od fizycznego życia. Uzdrowienie duchowe to nie tylko temat życia lecz również spokojna śmierć.

Zazwyczaj uzdrowiciel aby rozpocząć uzdrowienie zestraja się z energią chorego, wtedy za pomocą ręki skanuje ciało w celu czytania poziomu energii w ciele potrzebującej osoby. To nie wahadełko czy inne fizyczne wskaźniki pokazują problem, człowiek o wyższej energii wyczuwa miejsce o niskiej lub zablokowanej energii, które powinno być leczone.

Jak długo uzdrowiciel spędza czas na uzdrowienie problemu?

Trudno jest to określić. Z moich obserwacji nawet duży problem może zniknąć po 1 sesji nawet kilkuminutowej. I zdarza się tak, że mały problem wymaga kilku sesji. Wszystko zależy od psychicznego nastawienia osoby potrzebującej. Podczas uzdrowienia osoba uzdrawiana może czuć w chorym miejscu: ciepło, zimno, mrowienie, uczucie prądu elektrycznego, magnetyzmu, nawet ból i inne dotąd nieznane zachowania ciała. Zdarza się, że silny strumień energii powoduje silne wstrząsy ciałem (ciało wyskakuje w górę, potrafi się wyginać i skręcać), chory może poczuć z ręki uzdrowiciela elektryczny strzał, szczególnie w miejsca chore.

Po zabiegu większość ludzi nawet kiedy na początku wystąpił u nich niepokój, niepewność czują się zrelaksowani, spokojni, mogą mieć pragnienie albo senność. Między sesjami dobrze jest pozostać dłużej w łóżku aby dać większą możliwość energii uzdrawiającej.

Uzdrowiciel posiadający w swojej aurze kolor magenty może śmiało uzdrawiać za pomocą modlitwy. Szanse tych osób są znacznie większe w ściągnięciu Boskich energii za pomocą słów i myśli.

Każdy z nas może prosić Boga za pomocą wstawienniczej modlitwy o zdrowie dla innych osób, np. w wypadku choroby, uzależnień.

Świadomość duchowego uzdrowienia porusza się niczym po szczeblach drabiny z poziomu spojrzenia przez bezwarunkową miłość. Czym wyżej tym następuje większy przełom i wyższa świadomość powoduje rozpoznawanie coraz wyższych prawd.

Istnieją 4 etapy każdego leczenia duchowego: uznanie, zjednoczenie, identyfikacja, i poczucie ulgi.

Uznanie:
Można uznać, że energia uzdrawiająca jest wszędzie, całe nasze życie od niej zależy. Ci, którzy kochają bezwarunkowo częściej doświadczają z nią kontaktu.

Zjednoczenie:
Jesteśmy niczym kwiaty podatni na promienie słońca, każdy z nas w sposób indywidualny. Jeden pragnie dużo słońca a inny zamyka przed nim swoje płatki - woli przebywać w cieniu. Kiedy poddamy się sposobowi myślenia, że wnika w nas fala z oceanu nieskończoności naszą świadomość przenika coś więcej co daje spokój, zdrowie, szczęście.

Identyfikacja:
Złe przekonania, blokady, sugestie, wynik celowego sposobu myślenia - takie osoby mają najczęściej problem z ujrzeniem "kim naprawdę są?" Sami się blokują, nie rozróżniają kosmicznych prawd. Powinni się rozluźnić i przekształcić w puste naczynie, stać się otwartą stacją odbiorczą. Ważna jest zmiana wzorców myślowych, wyjście poza własny pancerz.

Poczucie ulgi:
Ostatni etap leczenia - poczucie ulgi, działanie uniwersalnej inteligencji na umysł i ciało.

Duchowe uzdrowienie nie obiecuje, że wszystko może zmienić w danym momencie Nie każde doświadczenie przyciągnie pełne uzdrowienie. Dla każdej osoby będzie to proces indywidualny, niemniej wniesie dużo korzyści na stan umysłu i ciała, podtrzymuje nadzieję i pozytywne myśli.

Są też ludzi, którzy doświadczają dramatycznych skutków duchowego uzdrowienia. Uwalnianie się zbyt dużych warstw negatywnych wzorców może spowodować emocjonalny ból. W czasie uzdrawiania nie rzadko zdarza się płacz, szloch, wyrywa się fala żalu i innych gwałtownych emocji. Dopóki indywidualna świadomość nie ulegnie przemianie ciało i umysł mogą reagować w sposób dramatyczny. W przypadku takich ludzi należy otworzyć ich czakrę serca - bramę łączącą istotę fizyczną i duchową. Uwolnić negatywne energie poprzez przebaczenie. W ten sposób docieramy do bramy ducha wnosząc wewnętrzny spokój i dobre samopoczucie.

Istnieje wiele sposobów otwierania duchowej bramy serca: za pomocą medytacji, modlitwy, technik yogi.

Bramy ducha pomoże otworzyć muzyka, sztuka, mantra, kolor, dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi, zwierzęta, przyroda. Jednak najbardziej skutecznym sposobem połączenia się z własnym duchem jest skupienie swojej świadomości na duchowym centrum serca i prośba do Boga o prawdę o sobie !

Otwarcie bramy serca daje możliwości słuchania głosu z serca. Dopiero wtedy człowiek rozpoznaje - czym naprawdę jest jego serce?

15 March 2010

WIESŁAWA