ŚWIAT ENERGII

TUNELE CZASU, HIPERFIZYKA, TACHION
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Prędkość światła w kosmologii jest dla nas lokalnym pojęciem. Naukowcy już wiedzą, że galaktyki oddalają się szybciej niż światło. Ekspansja Wszechświata przyśpiesza, przewiduje się, że większość galaktyk ostatecznie przekroczą obecny kosmologiczny horyzont zdarzeń. Obecnie odległość do tego kosmologicznego horyzontu zdarzeń jest około 16 miliardów lat świetlnych, co oznacza, że sygnał z tego miejsca nigdy do nas w przyszłości nie dotrze.

Już pewne zjawiska w fizyce kwantowej wydają się przekazywać informacje szybciej niż światło. W tym miejscu napiszę kilka zdań na temat tunelu czasu, w którym pojedyncze fotony podróżują szybciej niż światło, to zjawisko nadal jest dla nas wielką zagadką. Póki co dla większości ludzi jest z pogranicza science fiction i bardziej pracuje w świadomości ludzi jako maszyna czasu niż przestrzenna furtka.

Duchowe bramy tunelu czasu są przejawem otwarcia gwiazdy prowadzącej do różnych sfer kosmosu. Czy to w formie fizycznej czy duchowej, można przekazać te podwoje na poziomach świadomych i podświadomych.

Tunel czasu składa się z wymiarów geometrycznych, które widzą i czują pozwalając jednostce przechodzić przez bramy umożliwiające wejście tylko do jednej konkretnej sfery bytu i wiedzy. Jednostki, które są wyżej duchowo rozwinięte mają możliwość wejścia w inne światy światła. Są to jednostki, które żyją w sercach, szerzą orędzie miłości i wolności. Na istnienie tych światów na Ziemi, które ludzie nazywają nadprzyrodzone, znajdziemy ślady w różnej literaturze, opowieściach ludowych i innych obrazach. Znają je jednostki odbywające podróże poza ciałem na wyższe wymiary rzeczywistości - obierają je w różnych formach; jako podróż na promieniu słonecznym, na chmurze ... podróżując tą drogą widzę w przestrzeni inne tunele czasu, w tym białe tunele światła, które doświadczają dusze, które opuszczają ciało po śmierci człowieka.

Dusza podróżuje w tunelu jakby była ciągnięta za pomocą świetlistej nitki. Bywa, że dusza jest wyciągnięta z ciała w chwilach zagrożenia, np. w czasie katastrofy, operacji, i w innych sytuacjach ekstremalnych ... lub kiedy w ciele trzeba wykonać jakąś większą przeróbkę (otwarcie wyższych kanałów). Osobiście przeżyłam podróż w tunelu kilka razy, 2 razy podczas śmierci klinicznej i w innych sytuacjach, w dniu kiedy byłam mocno zaatakowana przez niewidzialne byty i brutalnie pobita, zanim straciłam przytomność widziałam przed sobą kręcący się tunel ... zdarzało się, że nagle patrzyłam na swoje ciało spod sufitu i widziałam na dole w moim ciele dziwne ruchy światła. Niektóre te zjawiska były dla mnie zdumiewające. Po takiej przeróbce dusza wraca do ciała i natychmiast zasypia. Ta praca jest wykonywana przez aniołów i duchowych przewodników człowieka; dostosowanie ciała do boskich rytmów. Kiedy człowiek podąża za Bogiem, będzie mógł robić tylko to co jest zgodne z wolą Bożą aby znaleźć prawdziwe spełnienie na tej drodze.

Aniołowie i niebiańscy uzdrowiciele przychodząc z drugiej strony także używają tuneli czasu. Nie są już dla ludzkości tajemnicą równoległe światy egzystencji. Często obserwuję przybycie na Ziemię świetlistych postaci, które przybywają do nas aby pomóc cierpiącym ludziom, wprzódy widzę potężny złoty blask światła a później inne manifestacje w zależności od potrzeby. Kiedy odchodzą z tyłu za nimi pojawia się wirujący jak tornado tunel, który jakby ich wsysał w swoje wnętrze.

Kiedy przybywają, wówczas wiem, że przejmują stery nad potrzebującym człowiekiem. Pamiętam zdarzenie, kiedy w Children Hospital w Vancouver, już po raz czwarty umierał nam ten sam 14-letni chłopiec, lekarze już zostawili go na łasce Boga, byli bezsilni, stali na korytarzu przyglądając się przez szklane okno na dalsze wydarzenia ... wtedy weszłam do jego pokoju, jego ciało było granatowe, wszystkie maszyny do których był podłączony piszczały i pojawiły się na nich czerwone napisy - alarm, podawałam mu energię życia i przyzywałam na pomoc niebiańskich opiekunów.

W ciągu kilku sekund zobaczyłam przy łóżku 4 filary światła, i usłyszałam głos; idź do jego matki, która także umierała ze strachu w pokoju obok, myślała, że już na zawsze traci swoje jedyne dziecko. Kiedy wyszłam wszyscy lekarze patrzyli na mnie, zajęłam się matką, cały czas obserwując przez szybę co się dzieje w pokoju chłopca... on wracał do życia, jego granatowe ciało nabierało normalnych kolorów, maszyny już nie szalały, zaczęły wskazywać życiowe parametry. Na drugi dzień jeden z lekarzy zapytał mnie: coś ty zrobiła? Wezwałam tylko na pomoc niebo. Po tym wydarzeniu chłopak szybko budził się do życia (leżał 6 tyg. nieprzytomny z powodu infekcji mózgu), według lekarzy miał być do końca życia upośledzony nie tylko na umyśle lecz i na ciele. Kiedy opuszczał szpital rodzice dostali papier do specjalnej szkoły. Ukończył szkołę średnią w normalnym trybie, obecnie studiuje w Polsce na drugim roku weterynarii, gra w hokeja i jest wspaniałym młodym człowiekiem.

Wiem, że nad tunelami czasu pracują wojskowi naukowcy, ale te są oparte na magnetyzmie i trzymane są w wielkiej tajemnicy.

Hiperfizyka

Czy jest to zupełnie coś nowego, czy tylko jedno z pojęć w fizyce, inne strategie ułatwiające nam sprawną nawigację. W przeważającej części jest to określenie małych segmentów niczym jednej karty z talii wiernej swojej pierwotnej hiperkarty.

Całe środowisko połączone jest z tysiącami linków przypominające neuronowe sieci. Dolny pasek z każdej karty zawiera linki do najważniejszych map. Pasek boczny zawiera linki do szerokiego indeksu, który sam składa się z aktywnych linków, do odpowiednich koncepcyjnych map.

Cały projekt hiperfizyki polega na tym, aby utrzymać w sieci łącza ze stałego miejsca do innego punktu przez dłuższy czas.


Na całym świecie jest wiele publikacji na temat hiperfizyki, które są powszechnie dostępne we wszystkich językach dla wszystkich ludzi. Na bieżąco korzysta z tej nauki około 50 milionów ludzi na całym świecie; są to nauczyciele, studenci, inżynierowie, i niezależni.

Hiperfizyka jest edukacją z zakresu fizyki, która opiera się na schemacie niczym drzewo, każda jego gałąź jest omawiana bardziej szczegółowo.

Tematy obejmują:
-elektryczność i magnetyzm
-światło i obraz
-dźwięk i słuch.

Technologia hiperfizyki wykorzystuje szersze precyzyjne geometryczne formy do manipulacji w kwantowym polu energetycznym. Wykorzystuje mapy koncepcyjne i inne strategie (karty). Całe nasze środowisko połączone jest z tysiącami linków, przypomina nasz układ nerwowy. A wszystkie ziemskie linki połączone są z Uniwersum jako wolny zasób sieciowy.

Wszyscy znamy biblijną formę życia - „Niech się stanie światłość”, oczywiście nie jest to światło widzialne, dalekie od promieni gamma, od tego czasu wzrasta średnia energia fotonu, które są wystarczająco wysokie aby osiągnąć produkcję pary wszystkich znanych cząstek. Odpowiednia temperatura i szczyt energii wytwarza wystarczające promieniowanie nie tylko do produkcji pozytywnych par elektronów ale także utrzymuje produkcję fotonów i neutronów. Toteż w tej epoce promieniowanie było naprawdę dominujące. Ważnym elementem hiperfizyki jest dźwięk, który napędza atomy i ustawia je w zależności od częstotliwości dźwięku.

Nie jestem fizykiem i nie będę opisywać wszystkich tych zależności, mogę łatwo popełnić pomyłkę, ale wiem na pewno, że związki białkowe poddawane niektórym częstotliwościom tworzą łańcuchy DNA i RNA całkiem niezależnie od siebie. Dźwięk „G” jest początkiem naszego systemu dźwięku ale także podstawą osi i przypomina ram kwasu nukleinowej wstążki DNA - to jest most między światem niepodzielnych kwantów i złożonej materii.

Wszelkie informacje genetyczne dotyczące danego organizmu są zapisane i przechowywane w obrębie specjalnych makrocząsteczek zlokalizowanych w niemal każdej komórce tego organizmu. Są to molekuły chemiczne posiadające znaczne rozmiary, utworzone z niewielkiej ilości podstawowych jednostek, złączonych ze sobą w długie łańcuchy. Wśród kilku rodzajów makrocząsteczek znajdujących się w komórce, jedynie dwa rodzaje mają udział w przechowywaniu oraz przekazywaniu podstawowych informacji genetycznych. Są nimi kwasy nukleinowe - DNA i RNA.

W kręgach ezoterycznych znana jest aura, która promieniuje ze wszystkich żywych istot. Naukowcy i lekarze nazywają ją fotonem. Fotony są cząsteczkami materii i nośników informacji światła. Promieniowanie światła komórki lub żywej istoty, które może być zarejestrowane przy pomocy skomplikowanych urządzeń różni się w zależności od stanu komórki, co z tego wynika - zmienia udział emisji świetlnej. Sprawia, że jest możliwe ustalenie stanu obiektu badanego. W ten sposób można ustalić maksymalny rezonans DNA, który odpowiada 66 oktaw obrotu Ziemi.

Jak z tego widać, życie na Ziemi opracowane jest na danych warunkach astronomicznych, wszystko odgrywa tu ważną rolę, nawet częstotliwości pogodowe, które zmieniają atmosferę i działają jako rodzaj pośredniego wzmacniacza (lub osłabiacza) tych podstawowych drgań.

Wszystkie wiążące ogniwa wszystkich tych systemów wibrują jedną oktawą. Wszechświat jest pełen dźwięków płynących z planet, sygnały z tych planet są obliczane w ten sam sposób jak dla Ziemi i Księżyca. Każda orbita każdej planety ma swój ton. Ważne jest położenie planet, wszystko ma wpływ na Ziemię i wszystkie istoty żywe, również ich przebieg, który jest zmienny.

Obecnie kończy się rok platoński a jego sygnał składa się z 172,06 Hz. Kosmos jest pełen dźwięków, wibracji, matematyki. W chwili kiedy człowiek jest połączony z Uniwersum słyszy Wszechświat. W jego ciele brzmi nieziemska muzyka.

Czy mogą nas jeszcze dziwić takie słowa: "Słowo było u Boga, Bogiem było słowo, słowo stało się ciałem" każde słowo ma swoją wibrację, nawet pojedyncza literka ma swój ton. Toteż nie bez powodu narodził się nam alfabet. Kogo interesuje mocniej ten temat polecam książkę Hansa Coustro „Cosmic Octave - Orgin of Harmony”. Tam znajdziecie o planetach, dźwiękach, kolorach i informacje o DNA.

Aby zrozumieć wszystko co się dzieje na tym świecie jest potrzebne przede wszystkim zrozumienie archetypowych symboli, które najczęściej ukryte są we wszystkich naszych Świętych Księgach.

Dzisiaj na świecie triumfuje zło, w dodatku zakorzeniło się tak mocno, że wydaje się, że dobrzy ludzie mogą tylko walić głowami w mur ... a i tak nie przebiją nimi muru by coś na tej Ziemi naprawić.

Ale czy naprawdę nic nie da się zrobić?

Ciągle mamy szanse na zmianę, lecz wprzódy musimy przekształcić własne wibracje:
-strachu do miłości i już automatycznie zmieniamy częstotliwość na Ziemi.

Numer 666 uchodzi za negatywny, lucyferyczny, tak mówią niektóre religie i inni ludzie. Dlaczego? Ponieważ ta liczba ma wiele wspólnego z naszym obecnym DNA (jest to liczba człowieka, który zamienił się w bestię, Obj. Jana 13, 18). Największym więzieniem człowieka na tym świecie jest nasz umysł, który poddał się strachowi, ostateczną wolnością jest 999, czyli przebudzenie się tysiąca płatków lotosu w czakrze korony. Trudno będzie odzyskać wolność kiedy człowiek nie myśli otwartym umysłem a w dodatku ma zacementowane serce, ciągle funkcjonuje na bazie negatywnych emocji i żywi nimi własne ciało i duszę.

Wiemy, że na naszym globie ciągle zbyt dużo ludzi użytkuje całą swoją energię trzymając stare pojęcia, przekonania, ponieważ nowe koncepcje nie mieszczą się w ich umysłach, uważają, że pochodzą od szatana. W dodatku tryskają niskimi uczuciami i brakuje im w sercach wyższych uczuć. Nie znają pojęcia: wybaczam, a nawet zwykłego słowa - przepraszam ... za to znają nienawiść, manipulację, szerzenie strachu, zadawanie bólu we wszystkich formach, a są nawet tacy, że cały czas rzucają jadem w dodatku świadomie, a ich mózgi wytwarzają niskie fale, które przede wszystkim, to im odbierają spokój i ukojenie. Są bardziej upośledzeni niż ci, w kierunku których wysyłają swoje niskie energie. Tym samym odczłowieczają się i wytwarzają wokół siebie niskie pole rezonansu. Lecz ich ego nie chce się do tego przyznać ... i tak sami się oszukują.

Dopóki nie uzyskają własnej równowagi będą również mieć problem ze zrozumieniem symboli i różnych mistycznych pojęć a ich życie nie będzie wolne.

Pisałam już wiele razy: na nasze życie mają potężny wpływ kolory.
Np. pomarańczowo-czerwony ma bezpośredni wpływ na proces podziału komórek, wpływa na wibracje łańcucha DNA, daje efekt rewitalizujący (wiedzą o tym znawcy energii).

Kolor żółty jest komplementarny do fioletu (Yin i Yang) - koncepcja biegunowości.

Podobnie działają kolor i dźwięk wibrując na swoich częstotliwościach. Kto zrozumie dźwięk i kolor przeniknie przez głębsze tajemnice życia na Ziemi i we Wszechświecie.

Przebudzona czakra Sahasrara reprezentuje najwyższy etap rozwoju duchowego. To etap, w którym wszystkie problemy, konflikty, napięcia zostały rozwiązane. Człowiek jest zdolny w pełni wykorzystać swój potencjał i osiąga jedność, kiedy Energia Kundalini otwiera ta czakrę. Osoby wtajemniczone dobrze wiedzą jaki to jest poziom świadomości człowieka. Osoby przebudzone na tym poziomie, przede wszystkim są świadome same siebie. Są zdolne do refleksji na nad samym sobą i analizują to co się z nimi dzieje a także są świadome swojego otoczenia, dużo pracują nad tym aby zmienić własne środowisko. Wykorzystują do tego cały wachlarz swoich możliwości, stwarzają połączenia z innymi ludźmi, miejscami, swoją energią zasilają wiele miejsc, oczyszczają i uzdrawiają.

Człowiek nieprzebudzony widzi jedynie świat fizyczny i jest jego potężną manifestacją.

W naszym życiu ważne jest jak się rodzimy w świecie fizycznym. Fizyczny poród pokazuje nam jak będzie się rozwijać nasze życie duchowe. Ciężki, trudny i długi poród, kiedy dziecko cierpi z powodu braku tlenu spowoduje zwolnione przebudzenie duchowe a nawet taki człowiek w ogólę może nie wejść na duchową drogę.

Czepek na głowie, membrana otaczająca płód, lub kiedy dziecko rodzi się w całej nienaruszonej owodni, kiedy poród jest krótki, bezproblemowy znaczy ta jednostka będzie silna, pełna psychicznych i parapsychicznych talentów. W przeszłości właśnie takie dzieci były przeznaczone do pracy w świątyniach, były szkolone do osiągnięcia duchowych wzlotów.

U ludzi nie przebudzonych kiedy ich ego napotyka problemy, wówczas obwinia cały zewnętrzny świat. Zaraz też wyciągnie na światło dzienne swoje sukcesy i osiągnięcia. Będzie walczyć o swoją pozycję, sławę, nazwisko, będą dla niego ważne wszystkie ziemskie projekcje.

Zwykły człowiek zmienia się pod wpływem osoby przebudzonej. Takie osoby są już w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom, zaczynają rozumieć życie duchowe, rozwijają się na tej drodze, dopuszczają do siebie inne informacje niż dotychczas, podróżują we własną duszę podwyższając własne pola świadomości. Budzą w sobie nową już zupełnie inną osobowość.

Żyjemy w trójwymiarowym świecie i niby jesteśmy tacy mądrzy, to tak naprawdę nie wiemy jeszcze, że świat wokół nas ma wiele dodatkowych wymiarów przestrzennych, póki co wprowadza nas w tą rzeczywistość teoria kwantowa. Wiele ludzi może zadać pytanie: dlaczego nie czujemy tych dodatkowych wymiarów w naszym codziennym życiu? To bardzo proste, ponieważ są one bardzo różne od znanych nam przestrzennych wymiarów, chociaż już w ubiegłym stuleciu pokazywali je nam Einstein i Lorentz.

Nie będę tutaj wyjaśniać fizyki kwantowej, nie moja działka, nie jestem fachowcem, bardziej działam intuicyjnie niż naukowo, ale już od dłuższego czasu zdaję sobie sprawę, że Wszechświat jest niczym gruba książka i ciągle staje się grubsza, piszą się jej nowe kartki, toteż i kosmos działa podobnie - ciągle się poszerza w nowe wymiary a te niczym kartki w książce leżą jeden obok drugiego a ich wielkość może mieć zaledwie 1 milimetr. I jakże trudno będzie człowiekowi uwierzyć ile informacji może być zapisanych na tym jednym milimetrze. Każdy wymiar może mieć dodatkowe wymiary niby na tej samej kartce książki doklejone mapy (hiperfizyka).

Człowiek ciągle szuka we Wszechświecie dodatkowych wymiarów, lecz póki co rygorystycznie je limituje. Niestety, bardzo ciężko jest nam opuścić 3 wymiarowy świat, z którego widzimy Wszechświat zupełnie z innej perspektywy. Póki co wszystko widzimy z pozycji prędkości światła, toteż trudno się dziwić, że mało kto wierzy, że nasze podróże kosmiczne mogą być możliwe, szczególnie w miejsca oddzielone od Ziemi tysiącami lat świetlnych.

Aby to wszystko głębiej zrozumieć musimy zdać sobie sprawę, że świadomość nie jest jedyną rzeczywistością. Nie ma jednej rzeczywistości, każdy z nas żyje w odrębnym Wszechświecie. Rzeczywistość w dynamicznym Wszechświecie nie jest obiektywna. By to wszystko ogarnąć własnym rozumem musimy poznać naturę Wszechświata, w którym żyjemy, a dokładnie procesy, przez które oddziałuje umysł z materią na poziomie kwantowym. Tutaj należy zrozumieć równoległe Wszechświaty; wiele rzeczywistości i hipotez, które były już poruszane na Ziemi przez zaawansowanych naukowców. Jak dotąd nikt nie potrafił wyjaśnić w zrozumiały sposób jak oddziałują umysły z wieloma rzeczywistościami (poziomami świadomości) na poziomie kwantowym, toteż tak trudno nam rozpoznać zjawiska paranormalne.

Dokąd nasza rzeczywistość i kosmiczna wizja będą ograniczone do prędkości światła, znaczy limitowane, nie zobaczymy innych wszechświatów. Mówi się, że światło zaczęło podróżować od chwili wielkiego wybuchu, rozszerzając przestrzeń i w zasadzie tyle możemy zobaczyć z naszej Ziemi, kiedy obserwujemy Wszechświat, ale prawie wszyscy stwierdzą jednogłośnie, że Wszechświat jest nieograniczony, nasze cząsteczki energii zmieniły swoją objętość niezliczoną ilość razy. Energia jest formą, która ciągle się mydli i mydli, z jednej odrobiny powstają inne cząsteczki i te także pracują w ten sam sposób.

Człowiek ciągle marzy aby nawiązać kontakt z mieszkańcami innych planet, galaktyk i ciągle jest zbyt daleko aby uzyskać jakąkolwiek wiadomość ze Wszechświata, ciągle uzyskujemy pojedyncze wiadomości z naszej wewnętrznej objętości Hubble'a, znaczy z rejonu nas otaczającego, poza którym obiekty oddalają się od obserwatora szybciej niż prędkość światła z powodu rozszerzającego się Wszechświata.

Jeszcze Einstein twierdził, że nic nie może poruszać się w przestrzeni szybciej niż światło. Jednakże dzisiaj już wiadomo, że sama przestrzeń posiada dynamiczne właściwości i może rozszerzać się szybciej od prędkości światła.

Toteż istnieje tyle sfer Hubble'a ile jest galaktyk w przestrzeni kosmicznej. W świetle standardowego modelu kosmicznego długość Hubble ma około 13,9 miliardów lat świetlnych, toteż taki wiek daje się Wszechświatu. Według fizyki kwantowej Wszechświat materialny jest niczym więcej niż bardzo gęstą formą energii. Wszystko co istnieje we Wszechświecie, od najbardziej subtelnych światów do najbardziej wyrafinowanych struktur energetycznych, które koncentrują się do najgęstszych światów materii - stopniowanie gęstości to ciągłość energii niczym temperatury. Energia płynie nieustannie z tych najbardziej wyrafinowanych Królestw (poziomów) przesuwając się ciągle w dół, przez poziomy astralne, eteryczne, elektromagnetyczne aż sięgają do materialnej egzystencji.

Dlatego wszystko co istnieje na Ziemi istnieje na najwyższym poziomie a nasze ciało, które postrzegamy przez nasze zmysły jako fizyczne składa się z kilku innych energetycznych warstw. Przez wszystkie ciała płynie w kierunku naszego fizycznego ciała energia z najwyższych, najbardziej wyrafinowanych subtelnych światów, lecz ta energia pochodzi z jednego Źródła.

Ta energia jest różnie nazywana: Święta Matka, Duch Święty, współczesna fizyka nazywa ją darmową energią.

Na tym etapie bardzo ważne jest aby zrozumieć jej prawdziwą naturę i nigdy nie powinna być mylona z formą energii płynącą z poziomu astralnego.

Duch Święty albo wolna energia jest bezkształtna, jest źródłem wszystkiego. Wszystkie inne sfery energii są tylko jej częścią zabarwioną w inny sposób (niczym czysta woda zabarwiona sokiem). Także energia Tachion wyłania się z bezkształtnej energii. Tachion nie jest ograniczony do określonej częstotliwości. Tachion nie może być zmierzony w Hz. To nie jest pewien rodzaj energii, raczej zawiera wszystkie energie w sobie. Energia Tachion sama w sobie przechowuje cały potencjał aby stworzyć idealną energetyczną ciągłość w każdej zindywidualizowanej formie życia. Wszystko co znajduje się w organizmie człowieka, które określa się jako doskonałe zbudowane jest z energii Tachionu; dzięki czemu człowiek może żyć długo i w zdrowiu. Uczmy się od dzikich zwierząt, które nie mają zdolności blokowania energii ciągłości, która nas żywi i zasila na każdym polu. Póki co człowiek stworzył w swoim życiu około 40.000 znanych nam chorób w różnej formie: przewlekłej, zwyrodnieniowej, ostrej.

Jeśli człowiekowi potrzeba czegokolwiek do utrzymania zdrowia i równowagi to właśnie tylko swobodnego przepływu ciągłej energii; innymi słowy musi stać się nadprzewodnikiem dla energii Tachionu, pozwalając aby ta spłynęła przez wszystkie warstwy naszych subtelnych ciał. Ponieważ ta energia płynie do fizycznych komórek naszych ciał wpływa na cały nasz metabolizm, wszystko idealnie równoważy tak jak potrzeba aby nasze ciało mogło idealnie funkcjonować.

Jeśli jakakolwiek warstwa w subtelnym systemie ciała jest zablokowana energia nie będzie płynąć swobodnie do fizycznego ciała. Toteż mamy tyle chorób utworzonych w subtelnych ciałach przez zatory. To również wyjaśnia, dlaczego nasz system psychiczny wpływa na nasze ciało fizyczne. W rzeczywistości emocjonalne i mentalne ciała są tak subtelne, że nie ma takiej możliwości aby ta energia zetknęła się bezpośrednio z ciałem fizycznym, ponieważ przepływ informacji życiowej organizuje nasz metabolizm, energia nie może wpłynąć do ciała mentalnego i emocjonalnego. Wówczas istnieje tylko wpływ pośredni, ostatecznie blokady stworzą fizyczne choroby. Te informacje są przydatne dla nas wszystkich a przede wszystkim dla osób, które uzdrawiają innych ludzi za pomocą energii.

Pisałam już na naszych stronach wielokrotnie; aby uzdrawiać innych potrzebna jest w ciele uzdrowiciela energia Tachion. Takich umiejętności nie można zdobyć w żadnej szkole, żaden dyplom nie jest gwarancją na posiadanie tej energii. Nie może uzdrawiać osoba, która sama jest zablokowana, wówczas w żaden sposób nie jest w stanie przekazać tej energii, bo ta nie wpływa w jej ciało.

Istnieje jeszcze w uzdrawianiu energia fotonów, energia kryształów, magnesów, akupunktury, orgonu i innych elektromagnetycznych terapii, w tym dźwięki, reiki, oczywiście tymi metodami możemy oczyszczać swój energetyczny system i w zasadzie takie zdolności ma każdy, w tym przypadku można robić kursy i bardziej wtajemniczać się w energię fotonów. Ale tutaj należy pamiętać, że energia fotonów jest to coś co może pomóc na jakiś czas ale problem nie zostanie usunięty u nasady choroby. Wiadomo, czym blok jest na wyższym poziomie tym potrzebuje specjalnej wysokiej częstotliwości. Energia fotonów pomaga tylko do określonego poziomu częstotliwości a później podąży w innym kierunku. Bywa, że w takim przypadku może być szkodliwa i zamiast komuś pomóc uzdrowiciel na tym poziomie może tylko zaszkodzić. Takie zabiegi wymagają dużej wiedzy i doświadczenia.

Energia Tachion jest zupełnie inna od wszystkich innych. Cokolwiek pójdzie źle w naszym fizycznym ciele lub w subtelnych ciałach sama koryguje ... więcej, sama podąża tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Sama potrafi znaleźć miejsce potrzebujące pomocy nawet wówczas kiedy osoba nie jest tego świadoma. Sama się wyłączy kiedy dokona swojej pracy i sama się wycofuje. To jest coś czego żaden człowiek, który nie jest podłączony do Źródła nie może sam dokonać. Osoby, które posiadają w sobie energię Tachion są inteligentne i manifestują mądrość na zupełnie innym poziomie. To widać, że czerpią z innego Źródła niż zwykły człowiek. Niestety, najczęściej są nie rozumiane przez ówczesny świat.

Energia Tachion jest bardzo inteligentna, toteż jest najlepszym lekarstwem na wszystkie choroby. Nie połączy się również z inną formą energii, które są stosowane w tradycyjnym leczeniu (np. chemiczne substancje).

Tachion przenosi się z prędkością szybszą niż światło, toteż nikt nie jest w stanie zmienić energii Tachionu poprzez negatywne myśli, czyny, odczucia. Nie ważne jakie człowiek wysyła myśli w jej kierunku, nigdy nie można zmienić formy energii Tachionu. Jest to jedyne źródło energii, które nie tworzy żadnych skutków ubocznych a wpływ tej energii może być tylko pozytywny. Jeśli chcemy oczyścić szybciej swoje ciało za pomocą energii Tachionu możemy wprowadzić większe jej ilości w ciało poprzez więcej zabiegów, ale należy pamiętać, że skutki mogą być przytłaczające z powodu szybkiego oczyszczania się wszystkich ciał człowieka, dochodzi do silniejszej detoksykacji, ale nigdy nie będzie ujemnego wyniku... toteż osoby, u których przebudzi się Energia Kundalini i połączy się ze Źródłem, przechodzą bardzo bolesny proces oczyszczania. Tachion jest naturalnym katalizatorem do tego samoregenerującego się procesu. Osoby z przebudzonym Kundalini mogą używać energii Tachionu, nie muszą mieć żadnych kursów, dodatkowej wiedzy, doświadczenia aby uzdrawiać. Energia Tachionu jest dla człowieka błogosławieństwem, włączając się w system człowieka rozwija jego samego na wszystkich polach i taka osoba może zatrzymać wiele ludzkich dramatów.

cdn...

26 Oct. 2012


WIESŁAWA