ŚWIAT ENERGII

TRÓJPŁOMIEŃ FIOLETOWO-SREBRNO-ZŁOTY

Siła twórcza Boga jest wewnątrz wszystkich żywych istot. Ta Moc jest w najbardziej czystej postaci.

W naszym życiu bardzo ważne są trzy płomienie: Fioletowy, Srebrny i Złoty, wszystkie trzy są niezwykle silne i dynamiczne, które aktywują naszą świadomość i nasze połączenie ze Wszechświatem. To są klucze, które otwierają wszystkie ograniczenia.

Naszym centrum jest serce, a w nim budzi się Szmaragdowy Płomień. Szmaragd jest symbolem energii, która budzi duchową alchemię człowieka, w naturalny sposób wyzwala proces transmutacji, czyli zmiany naszego fizycznego istnienia... zamieniamy się na istotę bardziej duchową.

Wszystkie płomienie są naszym naparem siły, nasycają naszą świadomość i umożliwiają proces transmutacji, który rozpoczyna się w naszej świadomości i podświadomości ale wprzódy następuje głęboki proces oczyszczania. Usuwane są ciemne konstrukcje energii jakie zostały stworzone przez nasze negatywne doświadczenia, traumy itd. Proces oczyszczania jest kluczem do rozbijania ciemnych struktur, które trzymają nad nami władzę, przeszkadzają nam w rozwoju i ewolucji.

Nasz wzrost i rozwój nie jest możliwy, gdy mamy nie rozwiązane kwestie w naszej podświadomości. Musimy wszystko uregulować: cały gniew, strach, nienawiść, wszystko co trzyma władzę nad nami i nie pozwala nam iść naprzód.

Środki nas przekształcające to nasze płomienie: Płomień Matki Kundalini i inne, które wyniosą nas na wyższy poziom pozytywnej energii, światła i jedności... etap po etapie człowiek przechodzi do dojrzałego stanu duchowego. W tym procesie przez cały czas będzie nam towarzyszyła ciemność... ciemność porusza się i zawsze będzie w pobliżu światła - bo chociaż światło i ciemność są przeciwieństwem, zawsze przyciągają się do siebie... toteż najbardziej czysta postać energii zawsze będzie ciągnęła za sobą tą niszczycielską siłę.

Płomień Fioletowy jest płomieniem transmutacji, przekształca, harmonizuje, podnosi nasze energie. Fioletowy Płomień oczyszcza ciało, umysł i duszę. Powinna go używać cała ludzkość, szczególnie kiedy mamy na świecie wielki konflikt.

Fioletowy Płomień połączony ze Srebrnym i Złotym Płomieniem, ten trójpłomień jest jednym z najpotężniejszych i uzdrawiających narzędzi transformacyjnych, które otrzymaliśmy jako dar Boży i błogosławieństwo.

Fioletowy Płomień połączony ze Srebrnym Płomieniem oczyszcza, uzdrawia, zwłaszcza relacje międzyludzkie, więc jeśli masz jakiś spór, złą komunikację z inną osobą przywołaj ten płomień i proś aby rozpuścił wszystkie negatywności.

Srebrny Płomień - piękno i harmonia, oczyszcza nas ze wszystkich karmicznych i głębokich kwestii, które nie dają się rozwiązać. Dotyczy to naszych poprzednich wcieleń, które są zapisane w naszych mentalnych, emocjonalnych i fizycznych ciałach. Czasami nasza osobista karma jest wagi ciężkiej ale odwołując się do Płomieni: Fioletowego i Fioletowo-Srebrnego będziemy czuć się mniej obciążeni.

Fioletowo-Srebrny Płomień jest bardziej transformujący, można wezwać aniołów przewodników Fioletowo Srebrnego Płomienia tuż przed samym snem, prosząc ich aby pomogli nam rozwiązać nasz problem. Jest to duchowa energia wielkiej częstotliwości, która również wzmacnia naszą mądrość potrzebną do przezwyciężenia egoizmu w naszym życiu. Za pomocą tego Płomienia można oczyścić aurę i czakry.

Złoty Płomień - mądrość, zrozumienie, oświecenie, Świadomość Chrystusowa - trzeci aspekt Boga.  Złoty Płomień to promień świadomości, daje impuls do wiązania światła i miłości, jednocząc materię i ducha. Prowadzi w kierunku zdrowia, dobroci, przezwycięża strach, ignorancję, fałszywą dumę. Daję wewnętrzną jasność i mądrość... otwiera wewnętrzne źródło mądrości, jest podłączony do czakry korony.

Razem połączone Płomienie: Fioletowy, Srebrny i Złoty jako jeden już strumień energii przekształca to co stare, uzdrawia, rozpuszcza wszystko co nas trzyma i nie pozwala się wyżej duchowo rozwijać... szczególnie gniew innych ludzi, wojny i inne zakłócenia.

Czym się różnią te wszystkie płomienie? Częstotliwością światła duchowego, które pobudza miłosierdzie, sprawiedliwość, wolność i transmutację.

Transmutacja duchowa to przemiana duchowa i osiągnięcie życia wiecznego, wprowadzenie złota do naszego wewnętrznego ja (nasza osobista alchemia), dzięki czemu osiągamy trwałą przemianę duchową, łączymy się z Wyższym Ja.

Vancouver
12 Oct. 2014

WIESŁAWA