ŚWIAT ENERGII

TERAPIA HOMA - NASZA OSTATNIA SZANSA

Przemijają czasy technologii. Jeśli chcemy uniknąć skutków nagromadzenia szkodliwych dla życia substancji musimy zastosować coś innego, jakąś może "supertechnologię". Powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy, ziemia, którą uprawiamy, zostały zatrute. Wszystkie dziedziny życia i nauki biją w obecnych czasach na alarm, wszystko stanęło na głowie! Człowiek tego nie widzi, człowiek jest zmanipulowany i ma klapy na oczach, założono nam różowe okulary i wmówiono, że idziemy we właściwym kierunku. Dokąd zmierzamy???

Według starożytnych przekazów umysł stanowi materię niezwykle subtelną, która może być kształtowana!! Na przykład przez coś, co nazywa się "terapią HOMA". Podstawowym narzędziem tej terapii jest AGNIHOTRA. Jest to ogień zapalony w miedzianej (lub złotej) piramidzie w czasie zgodnym z rytmem natury (dokładnie o wschodzie i o zachodzie słońca). Działanie Agnihotry jest niezależne od aktualnego stanu rzeczy i polega na wprowadzeniu w świecie materii stanu idealnego, który umożliwia przekształcenie i przemieszczanie się energii na różnych poziomach.

Terapia oznacza leczenie. Terapia HOMA polega na wykorzystywaniu leczniczego wpływu ogni HOMA na atmosferę. Podstawowym narzędziem terapii HOMA jest Agnihotra. Były przeprowadzone badania naukowe dotyczące działania Agnihotry. Stwierdzono, że w czasie jej wykonywania wydziela się specyficzne promieniowanie będące wynikiem spalania, które powoduje emitowanie energii na subtelnych poziomach, wykraczających poza ramy fizyki kwantowej.

Wydaje się, że stworzyliśmy technologiczny raj, jednak w najbliższych latach to, co wydaje się rajem, stanie się piekłem na ziemi. Obecnie stosowana technologia popycha nas w objęcia śmierci. Nauka i technologia to dwie różne sprawy. Nauka zajmuje się poszukiwaniem prawdy, a technologia to nieustanne pozbywanie ziemi i powietrza życiodajnych składników. Jesteśmy świadkami straszliwego procesu niszczenia naszej planety! Rozprzestrzeniają się straszliwe choroby, a jednak ludzie trwają w zaślepieniu myśląc, że mogą bezkarnie niszczyć i zatruwać wszystko. Doszliśmy do stanu, w którym znalezienie nieskażonej przyrody stało się prawie niemożliwe. Zostały już nieomal zatrute wszystkie źródła czystej wody. Występują w jednych rejonach świata dotkliwe susze, a w innych katastrofalne powodzie, czas ogromnych przemian JUŻ SIĘ ZACZĄŁ!! Świadomość ludzka jest niestety przyćmiona mitem dobrobytu i ignorancją w sprawach funkcjonowania środowiska naturalnego. Era dobrobytu zbliża się do swego gwałtownego końca.

Wszystko, co żywe w naturze jest narażone na działanie szkodliwych czynników. AGNIHOTRA jest sposobem na uratowanie ziemi, gleby. Mądrość WED nie jest niczyją własnością, jest dziedzictwem całej ludzkości!!! Obowiązkiem tych, którym została powierzona, jest dzielenie się nią ze wszystkimi.

Czym jest terapia homa?

Sanskryckie słowo homa, będące synonimem słowa YAJNYA jest wyrażeniem technicznym stosowanym w wedyjskiej nauce o bioenergii na określenie procesu usuwania trucizn z atmosfery przy pomocy ognia. Jest to oczyszczanie i uzdrawianie atmosfery przez ogień. Określenie "uzdrawianie atmosfery" zawiera wiele aspektów nieznanych dzisiejszej nauce. Terapia homa wyrównuje niedobory potrzebnych do życia elementów, które znikają z naszego otoczenia z powodu jego skażenia. Zmiany rozpadu i łączenia się atomów na poziomie molekularnym wpływają na właściwości poszczególnych elementów natury i powodują zmiany w strukturze i ciężarze samych atomów. Zmianie ulega także szybkość krążenia elektronów.

Terapia HOMA jest w całości wiedzą objawioną, znaną od początku świata. Jest zapomnianą wiedzą pochodzącą z WED, najstarszej skarbnicy mądrości, jaką zna ludzkość.

Postępujące skażenie środowiska naturalnego powoduje zmiany w poszczególnych elementach natury, w sposobie łączenia się i rozpadu atomów. O zjawiskach tych wspomina ATHARWA WEDA. Stwierdza się w niej, że "kiedy atomy zaczynają łączyć się i rozpadać w nietypowy sposób, oznacza to koniec cywilizacji". Wykonywanie ogni YAJNYA (terapia homa) harmonizuje naturę i umożliwia pojawienie się pewnego bardzo korzystnego elementu w środowisku. Agnihotra to podstawa wszystkich praktyk ogni HOMA. Piramidy do Agnihotry muszą być miedziane lub złote, ogień zapalany dokładnie w chwili wschodu bądź zachodu słońca, cały proces polega na zapaleniu niewielkiego ognia w piramidce o określonych rozmiarach z jednoczesnym śpiewaniem dwu prostych mantr. Agnihotrę można wykonywać w mieszkaniu, ogrodzie, biurze. Zajmuje to dziennie tylko kilka minut.

W Wedach wschód słońca został opisany w następujący sposób: o czasie wschodu ogromne ilości ognia, elektryczności, eteru i innych subtelniejszych energii emanowanych przez słońce przenika całą przestrzeń pomiędzy słońcem, a ziemią co daje w efekcie potężny strumień energii spływającej na ziemię w miejscach, gdzie, jak mówimy, słońce wschodzi. Jest to ogromna siła oczyszczająca na swojej drodze wszystko, co jest nieczyste z powodu braku harmonii z całością. Strumień podtrzymującej życie energii raduje wszystkie formy życia, jakie są na ziemi i rozbrzmiewa muzyką, która może być słyszalna. Mantra porannej Agnihotry jest esencją tej muzyki. Jest to dźwięk strumienia energii, który zanika o zachodzie słońca. Wyraz "elektryczność" został użyty w liczbie mnogiej. Ogień palony o innej porze nie jest agnihotrą.

W czasie wykonywania Agnihotry gromadzi się wokół piramidy ogromna ilość energii i tworzy pole o charakterze magnetycznym, neutralizujące działanie negatywnych rodzajów energii i wzmacnia energie o charakterze pozytywnym. Strumienie subtelnych energii pochodzące ze słońca docierają do miejsca, gdzie pali się Agnihotrę i tworzą wokół piramid strefę leczniczego promieniowania. Osoby dotknięte zaburzeniami w funkcjonowaniu mózgu i biorące regularnie udział w paleniu Agnihotry po jakimś czasie doznają leczniczego jej działania na system nerwowy. Agnihotra także oczyszcza krew i działa korzystnie na różne schorzenia. Można zaobserwować pozytywny wpływ wibracji Agnihotry na rosnące w pobliżu rośliny. Kiedy rośliny i ptaki czują zapach dymu z Agnihotry czują się szczęśliwe. Śpiew ptaków w atmosferze Agnihotry staje się jasny i czysty. W miejscach regularnego palenia Agnihotry ptaki oczekują na jej rozpalenie i dźwięk mantr.

Unoszący się z piramidy dym wędruje po spirali na wschód w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jest to zjawisko specyficzne dla Agnihotry, nie ma go przy jakimkolwiek innym ogniu. Efekty działania agnihotry sięgają w górę na wysokość 12 kilometrów. Dym rozchodzi się także w innych kierunkach, lecz ten kierunek wschodni jest najważniejszy, na nim następuje największa koncentracja dymu i z tego kierunku pochodzi strumień energii, elektryczności i eterów. Emitowana z piramidy energia rozchodzi się we wszystkich kierunkach po lewoskrętnej spirali co pozwala jej osiągnąć ogromne przyspieszenie, przemieszcza się ona we wszystkich kierunkach.

Kiedy elementy składowe natury ulegają zmianom, wtedy pojawia się w przestrzeni nieznany element mający charakter katalizatora i tworzy cały łańcuch reakcji o fatalnych skutkach. Atmosfera Agnihotry nie pozwala na powstawanie tych zjawisk. Z powodu skażenia środowiska naturalnego pojawiają się owady o cechach mutantów. Owady zaczynają odgrywać istotna rolę w procesie niszczenia gatunku ludzkiego. Te zmutowane formy owadów potrafią się rozmnażać, niszczą zbiory, lasy, nie mają naturalnych wrogów co pozwala im na szybki rozwój.

Ten proces jest w stanie odwrócić palenie Agnihotry, również wiele innych dotkliwie nam dających się we znaki zakłóceń w przyrodzie i pogodzie. Agnihotra, czy szerzej, terapia Homa, jest w stanie przywrócić właściwy naszemu środowisku stan, w jakim ono powinno się znajdować. W wielu miejscach na ziemi są palone te szczególne rodzaje ognia i istnieje stała tendencja do powiększania się skali zjawiska, jednak w dniu dzisiejszym, kiedy naprawdę jest już bardzo źle ze wszystkim na naszej ziemi warto przyłączyć się do tych, którzy w taki dość prosty, choć jednocześnie niecodzienny sposób troszczą się o swoje bliskie sąsiedztwo i całą ziemię, robiąc to jednocześnie, jako jedno działanie. Agnihotra dostarcza energii i "pożywienia" dla wszystkich form życia, zarówno widzialnych, jak i niewidzialnych, materialnych i duchowych.

Powyższe słowa zaczerpnęłam z książki napisanej w roku 1989, której autorem jest Vasant V. Paranjpe. Zwróćcie uwagę na datę : 1989!! Wtedy może słowa autora brzmiały jako muzyka przyszłości lub jakaś fantasmagoria.

A dziś??? Jakże są aktualne. Jak bardzo i aż do bólu prawdziwe, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co do tej pory wydarzyło się na świecie w ostatnim, choćby roku, włączając w to najnowszą tragedię i skażenie Europy, jakie parę dni temu miało miejsce na Węgrzech.

Chciałam po trosze jeszcze przedstawić i inne rodzaje oczyszczającego i naprawiającego naszą rzeczywistość ognia, jednak wydaje mi się, że poprzestanę na Agnihotrze. Powinniśmy się zainteresować, jak oczyścić ogniem nasz świat. Jeśli tego nie zrobimy, to Ziemia sama się o siebie zatroszczy i może nas ze swej powierzchni strącić, jak otrzepujący się z pcheł pies. Ogień zapali się wtedy bez naszej inicjatywy i kim wtedy będziemy?? Zwierzyną, czy myśliwym?

JAK praktykować Agnihotrę?

1. Naczynie- miedziana piramida(lub złota) o określonych rozmiarach
2. Ryż- powinien być możliwie jak najmniej oczyszczony, ziarna niepołamane(chodzi o energetyczny aspekt ziaren jako całości)
3. Ghee (klarowane masło)
4. Suszony nawóz krowi

Przygotowanie ognia

Połóż jeden mały kawałek nawozu na dnie piramidy a następnie parę kawałków tak, aby powietrze miało do nich dostęp, co umożliwi ich całkowite spalenie. Posmaruj jeden kawałek nawozu masłem ghee, zapal go, a następnie umieść pośrodku umieszczonego w piramidzie nawozu. Jeśli zachodzi potrzeba, można użyć do rozniecenia w piramidzie ognia wachlarza, nie powinno się używać żadnych chemicznych środków. Jedną porcje ryżu stanowi ilość mieszcząca się miedzy dwoma palcami (tak zwana szczypta). Ryż mieszamy z niewielką ilością ghee. Ogień rozpalamy na kilka minut przed wschodem lub zachodem słońca, aby do czasu Agnihotry zdążył rozpalić się pełnym płomieniem.

Agnihotra

Dokładnie o czasie wschodu lub zachodu zaśpiewaj pierwszą mantrę i wrzuć jedną porcję ryżu do ognia. Następnie zaśpiewaj drugą mantrę i wrzuć do ognia drugą porcję ryżu. Po każdej Agnihotrze staraj się siedzieć naprzeciw piramidy tak długo, jak to jest możliwe, aby doświadczyć spokoju, który jest jednym z jej efektów.

Mantry

Starożytna nauka o mantrach może być kopalnią wiedzy dla tych, którzy chcieliby ją zgłębiać. Wibracje istnieją wszędzie, każda forma życia przejawia się wibracją, a tam, gdzie jest wibracja istnieje i dźwięk. Kiedy śpiewamy mantry, ich dźwięk uaktywnia pewne rodzaje wibracji, które tworzą specyficzny rodzaj atmosfery. To ona właśnie jest pożądanym efektem mantr. Wibracje te wpływają na wszystko.

Można znaleźć ośrodki zajmujące się tą tematyką, zakupić w nich potrzebne akcesoria, nauczyć się śpiewu mantr. Nie są to żadne skomplikowane mantry, jednak trzeba je właściwie intonować.

Mantry Ognia Agnihotra Homa
(NUTY!)O wschodzie słońca:
1. Sooryaya Swaha Sooryaya Idam Na Mama
(dodaj pierwszą porcję ryżu)
2. Prajaptaye Swaha Prajaptaye Idam Na Mama
(dodaj drugą porcję ryżu)
To jest cała Agnihotra poranna

O zachodzie słońca:
1. Agnaye Swaha Agnaye Idam Na Mama
(dodaj pierwszą porcje ryżu)
2. Prajaptaje Swaha Prajaptaje Idam Na Mama
(dodaj drugą porcję ryżu)
To jest cała Agnihotra wieczorna

opracowała Bogusława Maria
źródło: Terapia Homa nasza ostatnia szansa, autor Vasant V. Paranjpe