ŚWIAT ENERGII

STADO DELFINÓW SURFUJĄCYCH
NA AUSTRALIJSKICH FALACH

(VIDEO)

Dolphin Haze, Esperance Australia