ŚWIAT ENERGII

SERCE JEST OKOŁO 5000 RAZY
SILNIEJSZE MAGNETYCZNIE NIŻ MÓZG
(NAPISY PL) (VIDEO)

Serce jest około 5000 razy silniejsze magnetycznie niż mózg [PL]