ŚWIAT ENERGII

QI-GONG W LECZENIU RAKA
(VIDEO)

(widea są w języku angielskim, ale to nie przeszkadza w naśladowaniu ruchów)

Healing and Cancer - Qi Gong

Cancer - We Can Beat It

Qigong for Cancer Healing and Prevention by Helen Liang - DVD Introduction

Cancer Survivors and Guolin Qigong

Guolin Qigong , Natural walk, Walking Qigong, Anti-Cancer Qigong

Guo Lin (Anti-Cancer) Qigong Forms