ŚWIAT ENERGII

PROMIENIE ŻYCIA - WIERSZE
LINK! DO PROMIENIE ŻYCIA


ŚWIATŁO FIOLETU

  A jestem dzisiaj  fioletowo biała.
Wiosenny fiołek zalewa me oczy.
Bielą się w nim białe chmurki,
promieniują  we wszystkie strony.

  Piękne świetliste formy
przenikają w głąb mojej duszy.
Pulsujące, żyjące światełka,
w głębi mojego serca.

  Ta wielka Boska energia,
wypełnia mnie darem życia,
życia pełnego.
W blasku wielkiej miłości,
Miłosierdzia Bożego.

  Piękny fiolecie przetkany białą nicią,
ten biały, niczym pająk na twoim grzbiecie.
Owinięty świecącą pajęczyną,
okrywa twoje tajemnice.

  Forma za formą,
cudowna Boska geometria.
Jakżeś to Boże uczynił?
Coś wyczarował z tego światła?

  Utkałeś nim, niebios głębiny.
Zawiesiłeś świecące gwiazdy.
 Słońcem, mroki rozświetliłeś.
Księżycem, urok nocy nadałeś.

  I uczyniłeś człowieka,
każdego z innego światła.
Z innego boskiego promienia.
i po tym nas rozpoznajesz.

  To wielkie Światło, Boskie
mocno ukryłeś w człowieku.
Nadałeś mu życie
pełne mistycznego uroku.

  Twój blask światła,
to nasze sekretne imiona.
Głęboko w sercu zapisane,
i tylko Tobie jednemu znane.

  Twoja przepiękna geometria,
utkana z różnokolorowego światła.
Czaruje swoistym urokiem,
jest wielkim Twoim sekretem.

  I miłość we wszystko włożyłeś.
Na daleką ziemię wysłałeś
te żywe,  niepowtarzalne formy
ze swoim światłem w duszy.

  Przysłałeś na Ziemię byśmy,
wyczarowali nowe formy,
swoją  światłość pomnożyli
i to Twoje wypielęgnowali.

  A kiedy skończymy to dzieło,
 pragniesz naszego powrotu
 w blasku światła Twojej Miłości
i własnego przeczystego fioletu.

  Twoim wielkim marzeniem,
jest tylko jedno,
abyśmy nigdy nie zakłócili
pięknego Boskiego światła!

FIOLETOWY PŁOMIEŃ

  Fioletowy płomień,
Sekretny,
Siódmy promień,
Trzymający mądrość.
W ręku,
Archanioła Zadkiela
I Świętej Ametyst.

  Te dłonie,
Trzymają ten płomień
Jak pochodnię.
Niosą światu światło.
Światło wolności,
I oświecenia.

  Fioletowy płomień,
Przenika,
W każdy twój atom.
Daje wyzwolenie.
I ty stajesz się
Tym płomieniem,
Boskim marzeniem,
Czystością.

  Fioletowy płomień,
Przyniesiony
W dzbanie Wodnika,
Obmyje
Swym świetlistym mydłem,
Twoje ciało.

  Światłem fioletu
Wypełni duszę.
Wyniesie nad Ziemię.
Uwolni.

  Fioletowy płomień,
Zapali w środku serca,
Fioletową lampkę.
A ta niczym fontanna
Pełna pulsującej wody,
Wybuchnie
Wielkim pożarem.

  Spełni pragnienia
Twojej duszy
I Boga.
Nie będziesz więcej
Chodzić w ciemności.


WIESŁAWA