ŚWIAT ENERGII

PROMIENIE ŻYCIA
LINK! DO PROMIENIE ŻYCIA - WIERSZE

SIEDEM POCHODNI W RĘKACH ARCHANIOŁÓW
Siedem kosmicznych promieni

Wszystko wokół nas jest energią, jak również nasze ciała, rozum i emocje. Dziełu całego stworzenia dało początek siedem kosmicznych promieni. Jest to najwyższa manifestacja dźwięku i światła a te z kolei są najważniejszym budulcem we wszechświecie. Promieni kosmicznych jest duża ilość. Znam 27. Nie jest łatwo ich określić, toteż opiszę siedem głównych zarządzanych przez Archaniołów.

Siedem głównych energii - jest to czysta wibracja o wysokiej częstotliwości wyniesionej do wysokości Boskiej. Kolorowa tęcza symbolizuje i reprezentuje siedem kosmicznych promieni. Każdy promień koresponduje z inną funkcją i systemem w ciele człowieka. Archaniołowie są jednymi z ważniejszych istot niosących promienie kosmiczne, którymi zasilają życie na Ziemi między innymi rozwój fizyczny i spirytualny człowieka.

ARCHANIOŁ SANDALFION
Opiekun królestwa ziemskiego.

Patron niebiańskiej muzyki i pieśni. Jako pierwszy niósł życie na Ziemię w postaci fizycznej. Odpowiedzialny za ludzki embrion. Jest bardzo wysoko w hierarchii Boskiej. Świadczy o tym Jego nazwa " Ten co ubiera sandały przed Bogiem". Jest bliźniakiem Archanioła Metatrona. Niesie nasze modlitwy do Boga razem z Metatronem. Był na Ziemi w inkarnacji jako Eliasz., żywcem zabrany do nieba na płonącym rydwanie. Wiele zapisków mówi o ukazaniu się Sandalfiona. Przypuszczalnie jest jednym z najwyższych ze wszystkich aniołów. Tak go przedstawiał Mojżesz. Powiedział, że musiałby podróżować 500 lat od Jego stóp do głowy. Inne zapiski opisują Go jako żywy płomień o czystej energii, do którego ciężko się zbliżyć. Sandalfiona przedstawia się jako anioła chwały i modlitwy. Opiekun czakry Ziemi-gwiazdy, umieszczonej pod naszymi stopami. Sandalfion pracuje razem z Archaniołem Michałem w walce z ciemną energią szatana, oddzielając chaos, który neutralizuje i przywraca do harmonii. Można również prosić Go o płeć dziecka (odpowiedzialny za ludzki embrion) jeszcze przed koncepcją.

METATRON - Duch Ognia o 36 skrzydłach i niezliczonej liczbie oczu. Kronikarz Boga. Zapisuje wszystkie wydarzenia, trzyma w swoich rękach księgę Akaszy i rekordy karmiczne. Zarządza nimi i aniołami, którzy mu pomagają.  Pilnuje wejścia do Siódmego Nieba. Metatron jest również bardzo wysoko postawioną istotą. Ukazanie się Metatrona jest opisywane jako filar ognia a Jego twarz wygląda niczym słońce, w nienaturalnym brylantowo - białym świetle. Również Archanioła Sandalfiona i Metatrona postrzega się jako aniołów tęczowych. Z ich brylantowego światła emanują tęczowe błyski. Metatron często trzyma w swej ręce kronikę. Pilnuje drzewa życia. Jest pomostem między człowiekiem i świętością.

Drzewo życia

Strzeże 13- punktowy pojazd- rydwan duszy - Merkabah. Merkabah to energia żyjąca w kosmosie. Kiedy zaktywizuje się w ciele człowieka, wówczas ta osoba ma kontakt z Najwyższym Źródłem. Uzyskuje pełną ochronę, siłę i moc, zostaje przyłączony do uniwersalnej miłości  kosmicznej. Rydwany duszy przyjmują różne kształty geometryczne.

Używane są przez Master do podróży duszy.Master podróżują w diamentowych Merkabah.

Rydwan jest potężnym symbolem w żydowskiej religii.W Biblii spotykamy określenia  " rydwan ognia".

"A gdy oni szli dalej rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba". (2 Księga Królów 2: 11)

Merkabah - według hebrajczyków-rydwan jest tłumaczony następująco:
MER - wirujące pole światła,
KA - dusza,
BA - duch.

Znany jest również rydwan słońca. Kompozycja 13-stu hierarchii dusz. Kilka z nich było na Ziemi w swoich inkarnacjach,  bardzo wielu nigdy nie schodziło na Ziemię. Liczba wszystkich tych dusz wynosi 2197 ( 13x 13 x 13 ), Merkabah zaznaczony symbolem 12-stu wirów ognia  z białym płomieniem w środku.

Pierwszym, który opisał rydwan słońca był Thoth, jeden z jego członków. Kabaliści często przedstawiają Archanioła Metatrona i Sandalfiona jako tego samego- jako bliźniaczego brata. Obaj stoją bardzo wysoko w hierarchii Boskiej. Archanioł Sandalfion stoi za tronem Bożym, natomiast Metatron przed Tronem.

Metatron jest znany pod różnymi imionami. Mówi się, że posiada ich 72. Najbardziej znane to, Merraton, Metareon, Metatetron,  "Zarządca Niebem", "Książę Mądrości i Rozumu", "Kronikarz Boga", " Szef zarządzający aniołami".

Żeńskim odpowiednikiem Archanioła Metatrona jest Skekinah albo znana też jako Rachael. Archanioł Metatron przykrywa człowieka  brylantowym płaszczem i otula kolumną czystego białego światła. Oczyszcza czakry i subtelne ciała człowieka.

Zarządza czakrą furtką - Stellar,  która jest usytuowana trzy stopy ponad głową człowieka. Otwiera spirytualnie. Archanioł Metatron trzyma brylantowe promienie. Pomaga w odnalezieniu miary w miłości, pracy, harmonii, spokoju. Jest świadkiem dobrych uczynków.

 SIEDEM GŁÓWNYCH PROMIENI

 ARCHANIOŁ MICHAŁ 
"Kto jest jak Bóg"

Pierwszy promień - najsilniejszy, szafirowo - niebieski. Mocy i wiary, Boskiej  Woli. Dzień - wtorek. Czakra piąta - gardła. Jego bliźniaczą parą jest WIARA. Niosą wzmocnienie, odwagę, ochronę.

Promieniują szafirowo - niebieskim światłem. Archanioł Michał trzyma niebieski miecz prawdy, którym odcina od negatywnych sił i okrywa swoim niebieskim płaszczem. Asystuje w rozwoju i wzmacnia piątą czakrę gardła. Pomaga wznosić się wyżej we wszystkich promieniach niebieskich. Te promienie zapewniają nam fizyczną i duchową ochronę, pomagają w samowyrażaniu się. Wzmacniają wiarę i świętość na Boskim Planie.

Archanioł Michał i Wiara zamieszkują w eterycznej siedzibie nad jeziorem Louise (emeraldowe jezioro) w Banff w Kanadzie. Archanioł Michał opiekuje się wojskiem i policją.

Afirmacja 
Archaniele Michale i Wiaro,
pomóżcie mi (3x)

ARCHANIOŁ JOFIEL
"Piękno Boga".

Drugi promień -złoty, żółty. Mądrości i oświecenia. Dzień - niedziela. Czakra siódma - korony. Jego bliźniaczą parą jest KRYSTYNA. Aniołowie świecący na złoto.

Niosą mądrość, oświecenie, uczą nas i wynoszą na wysoki poziom jaki jest tylko możliwy. Inspirują nas ludzi abyśmy mieli mądrość i otwartość umysłów.

Krystyna trzyma promienie Świadomości Chrystusa, dodaje ludziom mądrości, zrozumienia, inspiracji, wiedzy Boskiej, pomaga we wszystkim co ma związek z aktywnością siódmej czakry. Oboje Jofiel i Krystyna pomagają niewierzącym w osiągnięciu poziomu spirytualnego. Uczniom w czasie egzaminu.

Ich eteryczna siedziba znajduje się nad południowym Wielkim Murem Chińskim. Archaniel Jofiel jest protektorem nauczycieli, ambasadorów, artystów.Przynosi rozwiązania w trudnych sytuacjach.

Afirmacja
Archaniele Jofielu i Krystyno,
rozpalcie oświecający płomień we mnie.

ARCHANIOŁ CHAMUEL
"Ten, który widział Boga"

Promień trzeci - różowy. Miłości, adoracji, wspaniałości. Dzień - poniedziałek. Czakra czwarta - serca. Niesie czystą miłość - bez zobowiązań, współczucie, wybaczenie. Otwiera serce do świadomości kosmicznej. Jego bliźniacza para -  DOBROCZYNNOŚĆ, MIŁOSIERDZIE. Aniołowie świecący różowymi promieniami. Trzymają różowe promienie Boskiej Miłości. Archanioł Chamuel inaczej " Fruwająca Boska czysta miłość" był obecny i pomagał Jezusowi w Getsemani. Oboje Chamuel i Dobroczynność pomagają w otwieraniu czakry serca. Są potężnymi emisariuszami świętości i wielkiej miłości, kreują piękno. Leczą rany po stracie bliskich. Ich siedziba eteryczna znajduje się nad St. Louis, Missouri, USA. Oboje Chamuel i Dobroczynność są opiekunami filozofów,  muzyków i wszystkich niosących pokój.

Afirmacja
Archaniele Chamuelu i Dobroczynność,
Pozwólcie przeniknąć Boskiej Miłości

do mojego serca - teraz!

ARCHANIOŁ GABRIEL 
 "Bóg jest moją siłą"

Promień czwarty - biały. Płomień zmartwychwstania, oczyszczenia, harmonii, równowagi. Dzień - piątek .Gabriel, " Człowiek Boga" trzyma białe światło w czystości.
Pomaga wznosić się na wyższy poziom z promieniami białymi - czystości, porządku, nadzieji, zadowolenia, dyscypliny. Otwiera czakry korzenia i sakralną na zrozumienie, sympatię, oczyszcza negatywne emocje,  utwierdza wierzenia,  budzi spirytualnie.Jego bliźniacza para NADZIEJA, niesie radość, wspaniałość, pomaga człowiekowi osiągnąć następny stopień w jego życiowej misji. Emanują białym światłem. Oboje pomagają w podnoszeniu się i stabilizacji energii kundalini. Ich eteryczna siedziba znajduje się pomiędzy Sacramento i Mount Szasta w Kaliforni, USA. Archanioł Gabriel i Nadzieja opiekują się naukowcami, biochemikami, astronomami.

Afirmacja.
W Imię Archanioła Gabriela i Nadziei,
Jam Jest świętością Boga.

ARCHANIOŁ RAFAEL
"Bóg leczy"

Promień piąty - zielony, emeraldowy. Prawdy, uzdrawiania, niepokalania. Dzień - środa. Czakra szósta - trzeciego oka. Bliźniacza para - MARIA. Niosą ludzkości balans, uzdrowienie.Wysyłają emeraldowe promienie.

Archanioł Rafael pomaga uzdrowicielom w uzdrawianiu, niesie prawdę, sprawiedliwość, rzeczywiste spojrzenie i uchwycenie sensu życia. Maria pomaga otwierać czakrę szóstą - 3-cie oko, wznosi człowieka na wyższy poziom duchowy - wszystkowiedzący,
 prawdy, uzdrawiania, naukowy, trzyma niepokalane poczęcie swoje własne i innych. Pomaga i inspiruje w leczeniu muzyką, uzdrawia choroby. Ich siedziba eteryczna znajduje się w Fatimie, Portugalia. Opiekują się lekarzami, chirurgami, matematykami, chemikami, elektrykami, inżynierami, naukowcami.

 Afirmacja.
"Archaniele Rafaelu i Maryjo, proszę Was
o łaski dla wszystkich potrzebujących
aby byłi uzdrowieni z ich chorób i problemów
zgodnie z Wolą Boga."

ARCHANIOŁ URIEL 
"Ogień Boga"

Szósty promień - fioletowo - złoty, rubinowy. Pokoju, braterskiej miłości, odrodzenia, Sądu Boskiego. Dzień czwartek. Czakra trzecia - splot słoneczny. Bliźniacza para - AURORA. Aniołowie świecący światłem fioletowo - złotym. Ich złoto-fioletowe płomienie są powielone kolorem rubinowym, co określa Boską Miłość.Potężne energie pozwalające osiągnąć Świadomość Chrystusa. Niosą mądrość i pokój, usuwają konflikty,  wnoszą spokój, braterską miłość, Otwierają czakrę splotu słonecznego. Ich eteryczna siedziba znajduje się nad Morskim Okiem w Polsce. Opiekunowie misjonarzy, duchownych, ministrów, healerów, prawników, rolników.

Afirmacja
W Imię Archanioła Uriela i Aurory,
pokój niech będzie z nami.

Ja wiem Jam Jest z Bogiem.

ARCHANIOŁ ZADKIEL 
 "Sprawiedliwość Boga"

Siódmy promień - fioletowy, promienie epoki Wodnika. Wolności i miłosierdzia. Dzień - sobota. Czakra - wszystkie, siedem głównych czakr. Bliźniacza para - ŚWIĘTA AMETYST. Promieniują fioletowym światłem. Niosą promienie transmutacyjne i oczyszczające, miłosierdzie, radość. Transmutują niższe energie i pomagają ludziom znaleźć drogę do wybaczania, dyplomacji, tolerancji. Opiekują się wszystkimi czakrami w ciele człowieka. Święta Ametyst pomaga wznieść się na wyższy poziom czakry duszy. Niesie promienie wolności, sprawiedliwości, wybaczania, alchemii ludzkiego ciała. Pomaga w transmutacji i wyzwoleniu duszy. Używając fioletowych promieni mogą wymazać przeszłe pamięci, podnieść radość duszy, nauczyć wybaczać.

Prosimy Archanioła Zadkiela i Świętą Ametyst oczyścić przeszłe błędy i wnieść nowe ożywienie ciała. Ich eteryczna siedziba znajduje się nad Kubą. Są opiekunami jasnowidzów, dyplomatów, mistyków, najwyższych duchownych.

Afirmacja
Jam Jest bytem fioletu płomienia,
Jam Jest czystością Boskiego marzenia.

2006 rok

WIESŁAWA