ŚWIAT ENERGII

PRANA, KUNDALINI, ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSOWA

Prana jest uniwersalną zasadą energii lub siły, jest to suma wszystkich energii, które manifestują się we Wszechświecie. Są to wszystkie siły w przyrodzie i uprawnienia, które są ukryte w ludziach i które znajdują się wszędzie wokół nas.

Prana jest niczym wszystkie wody w rzekach zebrane w jedno miejsce z tym, że rzeki płyną jako osobne strumienie i wlewają się w jeden wielki zbiornik, który staje się oceanem - natomiast wielka kosmiczna prana działa na odwrót, z tego wielkiego kosmicznego zbiornika jest wlewana w nasze ciało jak w puste naczynie, jakaś indywidualna energia, dzięki której otrzymujemy swoją indywidualną osobowość i możemy ją zamanifestować w tym świecie. Nasze ciało plus prana pozwala nam być człowiekiem.

Dalej płyniemy sami tak jak rzeki na świecie, każda ma swoje indywidualne cechy a jeszcze w dodatku poszerzamy się o inne indywidualne energie, które towarzyszą tej naszej rzece życia, docierają do nas czyste energie i wszystkie brudy, ścieki, które są do tej rzeki wlewane... podobnie dzieje się z naszą świadomością, która przyjmuje różne informacje, i dobre i złe, i w ten sposób są zmieniane nasze pola świadomości... ta czysta energia, która była w nas wlana z najczystszego źródła nie jest już taka sama.

Czysto bijący strumień zakłócają różne ścieki, a ten traci swoją czystość i nabiera zupełnie innych cech, nie są już ani dobre ani złe, jest to mieszanka różnych energii, która nie jest taka sama jak była na początku.

Człowiek jest jakby płynącą rzeką, zaczyna swój początek z czystego źródła, a później nigdy nie wie gdzie jego życie go skieruje, czy do bardziej czystej rzeczki czy do kompletnie zanieczyszczonej... i aby wrócić z powrotem do swojego nieskazitelnego źródła człowiek musi jeszcze nie jedno przejść aby się ponownie połączyć z tą nieskazitelną energią. Nie jest tak łatwo rozdzielić tą mieszankę przeróżnych energii.

Aby człowiekowi pomóc w tym wielkim oczyszczeniu w odpowiednim czasie kiedy jest na to gotowy przychodzi do niego z pomocą Energia Kundalini, która dokona tej największej pracy: oczyszczenia pól człowieka, transformacji i zjednoczenia go z najwyższym czystym źródłem, z którego człowiek bierze swój początek.

Prana może pozostać w subtelnym bezruchu, w ruchu, i przynosi różne formy z makrokosmosu do mikrokosmosu w przeróżnych kombinacjach, wszystkie nasze kombinacje, od mrówki do słonia, z jednokomórkowej ameby do człowieka, wszystkie elementarne formy życia aż do form mocno rozwiniętych.

Dzięki pranie widzą nasze oczy, słyszą uszy, skóra oddycha, czujemy smak, zapach i działa nasz intelekt. Czym lepszy potencjał mózgu, znaczy posiada więcej prany o wyższej częstotliwości. Prana pompuje krew z serca do naczyń krwionośnych, poprzez pranę pracuje nasz układ trawienny, wówczas i umysł może lepiej pracować. Znany też jest inny rodzaj prany, która ma już inną moc niż ta na podstawowym poziomie z poziomu tattwy i rajas.

Siedzibą prany o wyższej częstotliwości na poziomie sattvy jest serce a jej funkcją jest oddychanie. Niższa częstotliwość prany, apana, mieszka w podbrzuszu, jej funkcją jest wydalanie.

Są jeszcze inne rodzaje energii istotnej w życiu każdego człowieka. Wszystkie te energie decydują, kim naprawdę jesteśmy! Czy wyżej rozwiniętymi istotami czy nadal dominują w nas energie z pogranicza zwierząt.

Rodzaje prany rozpoznajemy po kolorze, to od niej zależy nasz kolor krwi, kolor mleka, kolor kryształu czy innych szlachetnych kamieni, kolor nieba, wody, promieni światła. Prana to temat - ocean, każdy kolor prany ma inną nazwę, inne wartości, przynosi inne korzyści.

Kiedy mózg człowieka zostaje zrównoważony, spowoduje usunięcie tamas i rajas, dwóch pran bezwładności i pasji, powstaje nowy rodzaj prany, która wypala żużel w umyśle, wówczas budzi się w człowieku Energia Kundalini, która ma swoją siedzibę w kości ogonowej kręgosłupa.

Kundalini przebudzi się kiedy rzeczywiście umysł jest wolny od namiętności i pragnień, zadziała spontanicznie i nie potrzebne będą do tego żadne dodatkowe zabiegi... nie mniej człowiek może pracować nad osiągnięciem swojej doskonałości, a nawet jest to wskazane.

Energia Kundalini jest już na zupełnie innym poziomie i uwalnia człowieka od świadomości fizycznej, bierze do życia tylko tyle ile mu potrzeba, świat materialny nie jest już dla niego priorytetem. Wówczas budzi się sześć nowych doświadczeń, które trwają krótki czas lub dłuższy, ale zawsze mijają, mianowicie:

1. Ananda - duchowe szczęście
2. Kampana - drżenie różnych części ciała
3. Udbhava - unoszenie się powyżej ziemi
4. Ghurni - wirowanie ciała (jakby zamiast kręgosłupa był w nim młot pneumatyczny)
5. Nidra - uśpienie
6. Murchha - omdlenia.

To wszystko wydarzy się kiedy Energia Kundalini będzie płynąć z kości ogonowej do czubka głowy. Idąc przez różne ośrodki - czakry, warstwa po warstwie otwiera umysł, każde doświadczenie, znaczy nastąpiło osiągnięcie przez Energię Kundalini nowego centrum - wyżej położonej czakry. Przychodzą różne doświadczenia i otwierają się różne uprawnienia. Człowiek dostaje kontrolę nad pięcioma elementami, postrzega już inaczej Wszechświat i otrzymuje pełną władzę na temat różnego rodzaju zdarzeń. Kiedy Energia Kundalini osiągnie czakrę sahasrarę napływa kosmiczna wiedza, znaczy człowiek jest w stanie Chidakas.

Umysł ludzki ma wiele prądów duchowych biegnących przez strumienie myślowe. Strumienie te zawierają istotne informacje płynące z Ducha Świętego, które są bardzo cenne dla ludzi.

Duch Święty jest Źródłem całej Prawdy, tej pięknej i dobrej i przekazuje te ideały poprzez ludzki umysł. Przecinając przekonania danej osoby podnosi jej ducha i poprawia jakość życia.

W życiu człowieka najważniejszy jest rozwój duchowy poprzez ujednolicenie tych prądów, które pochodzą zarówno z osobowości i Ducha Świętego.

Świadomość Chrystusowa to jest właśnie ta mieszanka, znaczy, to co ludzkie i umysł Boga, co czyni człowieka Boską osobą,
jest źródłem ludzkiego szczęścia i spełnienia. Świadomość ta narasta z czasem w świadomości ludzkiej myśli, kiedy intencje, uwaga i otwartość koncentruje się na tym co dobre, piękne, jest to tzw Chrystusowy stan, który oświeca wyżej umysł.

Kiedy Świadomość Chrystusowa rośnie w umyśle ludzkim i wzmacnia, życie staje się bardziej wyzwolone, radosne, spokojne, zostaje zdominowany strach, który tworzy izolację i rozpacz, która zmniejsza uczucia. Człowiek staje się wolny i zaczyna żyć życiem, w którym się urodził jako dziecko Ducha Wszechświata wypełniony miłością.

Czy trzeba być chrześcijaninem aby osiągnąć Świadomość Chrystusową?

Najwyższy stan rozwoju intelektualnego i dojrzałości emocjonalnej jest określony jako Stan Chrystusowy ze względu na świętość i czystość osoby, która go osiągnęła tak jak kiedyś Jezus osiągnął ten stan żyjąc jako człowiek. Ta droga jest otwarta dla każdego niezależnie od tendencji religijnej, a taki człowiek staje się żywym statkiem miłości i prawdy w świecie i aktywnie dąży do osiągnięcia tego stanu.

Świadomość Chrystusowa nie jest to termin używany wyłącznie w religii chrześcijańskiej ani nie oznacza, że należy stosować się do chrześcijańskiego systemu wierzeń, aby osiągnąć ten stan.

Wszystkie tradycje religijne świata otwierają drogę do osiągnięcia tego stanu - "
Chrystusowego" a my ludzie jesteśmy wolni aby odnaleźć się w kontekście swojego religijnego wyboru.

Co należy pamiętać!

Istotne jest, że każda osoba ma swoją indywidualną ścieżkę i powinna rozwijać się naturalnie. Czasem ludzie znajdują drogę w kontekście pewnych przekonań religijnych, które oferuje religia, znajdują także drogę przez mieszanie różnych pojęć, przekonań w wyjątkowy i innowacyjny sposób, wszystkie drogi i ścieżki są honorowane jeśli prowadzą osobę aby była dobra, kochająca, tolerancyjna, współczująca; wszystkie ścieżki miłości i prawdy do tego samego źródła Wszystkiego. My wszyscy wywodzimy się z tego samego miejsca jako wyraz życia, jako osobowość Źródła i wszyscy łączymy się na nowo ze Źródłem. Tylko jednym schodzi to krócej innym dłużej.

Świadomość Chrystusowa jest stanem świadomości naszej prawdziwej natury, naszej Wyższej Jaźni. Nasza przyrodzona świadomość jako dzieci Bożych,, to jest nasz wyraz świadomości życia jaki toczymy we własnym polu Boskiego życia na płaszczyźnie Ziemi.

Życie w rzeczywistości naszego stanu "Chrystusowego" jest w pełni żywe i pokazuje: kim my naprawdę jesteśmy. W naszej formie stanu Chrystusowego żyjemy jako inspiracja dla innych do poszukiwania tego co dobre dla naszego życia, abyśmy wspólnie mogli przenieść naszą planetę do przodu, do boskiego planu poprzez własną transformację. Dla wielu ludzi Jezus Chrystus jest inspiracją dla ich życia ... ale cała nasza życiowa podróż, która rozwija się w ciągu całego życia to jest przygoda z czasem i przestrzenią w drodze do wieczności. Nasze duchy są wieczne i nieśmiertelne. Ale nasza duchowa ścieżka otwiera się i wypełnia, Duch dociera do serc i umysłów ludzi aby nakłonić nas do wyboru ścieżki, zjednoczenia i wniebowstąpienia, co nam pokazał swoim życiem Jezus Chrystus.

Kiedy w człowieku otwiera się Świadomość Chrystusowa wówczas rzeczywiście schodzi do człowieka ciała Boski Duch, aby pokazać nam drogę do Domu. Osoba-człowiek, która została wybrana aby nam tą drogę pokazać był Jezus.

Nauki Jezusa były ukierunkowane, jak ludzie mogą odnaleźć ich własne wewnętrzne źródło ducha. Jezus był uosobieniem miłości, dobroci, pokoju i zrozumienia. Rozumiał naturalne Prawa Wszechświata i był w stanie dopasować się do Wielkiej Mocy Miłości, która przynosiła ludziom uzdrowienie. Praktykował i medytacje i modlitwę, zachęcał do otwarcia Ducha w sobie. To On powiedział: "Królestwo Niebieskie jest w zasięgu ręki
".

Przyszedł na świat aby pokazać nam jak znaleźć Ducha i zademonstrował nam jak ma wyglądać ludzka osobowość. On utorował drogę dla nas abyśmy znaleźli Boga.

Kiedy stan Świadomości Chrystusowej pojawia się w nas, możemy znaleźć wyższy cel. Raz w pełni osiągnięty stan Świadomości Chrystusowej otwiera drogę do połączenia ze Źródłem.

Zawsze możemy mieć połączenie z Jezusem bez względu na swoją wiarę lub jej brak, wystarczy zaprosić Go do swojego życia, pokazać Mu, kim jesteśmy ... i nie dajcie się nikomu zwieść, że Jezus Chrystus odmówi innowiercom czy niewierzącym!

Często, gdy ludzie słyszą imię Jezus Chrystus wpadają w panikę ... "On nie jest z mojej religii", ale Jezus był nauczycielem wszystkich. Niestety, wielu ludzi Go zignorowało, szczególnie z niechrześcijańskich religii... nawet chrześcijanie, którzy idą za Jezusem nie rozumieją Jego misji, doprowadzając do nieporozumień i setek konfliktów. W dodatku uważają, że mają wyłączność na Jezusa Chrystusa, a innym, którzy nie są z religii chrześcijańskiej ale za Nim kroczą zarzucają herezję lub oderwanie od wiary co doprowadziło już do wielu religijnych wojen, mordów. W ten sposób chrześcijanie zamiast jednoczyć świat dzielą go coraz mocniej ... ponieważ chcą za wszelką cenę ludzi zniewolić do własnych praw i obowiązków.

Ale trzeba pamiętać, że my przede wszystkim jesteśmy istotami duchowymi, które mają swoje osobiste doświadczenia prowadzące do osobistego wzrostu i rozwoju. Wiele osób błędnie zakłada, że celem na Ziemi jest po prostu osiągnąć Niebo, znaleźć oświecenie lub inny sposób aby wyjść z Ziemi.

My zostaliśmy powołani jako dzieci Boże aby wznieść Ducha Bożego na Ziemię, człowieka życie to wędrówka duszy, która może dokonać wyborów, stąd "wolna wola"... może być i synem marnotrawnym lub świętym lub grać każdą inną rolę. Z każdym jednym człowiekiem Bóg ma relację i w każdej chwili kiedy człowiek tylko zechce wrócić do Domu Ojca, niczym syn marnotrawny, Ojciec otworzy do niego swoje ramiona.

Jezus mówił: "Proście a będzie wam dane, pukajcie a będzie wam otworzone
".

Ale trzeba spełnić pewne warunki, mocno pragnąć i nigdy nie stracić chęci i pasji, aby uzyskać to czego pragniemy. Musimy zrobić coś z naszym życiem, zamiast zadawać łańcuch niekończących się pytań - dlaczego Bóg nas nie wysłuchuje?

Trzeci warunek, spojrzeć na swoje uczucia i namiętności, na jakim są poziomie naszego bytu. Jaki jest przepływ naszej energii, czy jest ona w stanie się zamanifestować?

Musimy czuć czego szukamy i prosić w głębi naszej istoty i stworzyć to czego nie ma i zamanifestować mocno to pragnienie. Musimy poruszyć w sobie serce, jednym zdaniem, przebudzić w sobie Świadomość Chrystusową.

10 Dec. 2014

WIESŁAWA