ŚWIAT ENERGII

PŁOMIEŃ PRAWDY - FIOLETOWY PŁOMIEŃ

Boski Płomień widziany przez mistyków i świętych jest tym ogniem, który dokonuje chrztu Duchem Świętym. Fioletowy Płomień - pulsujące światło, którego człowiek doświadcza podczas transmutacji jest Płomieniem Ducha Świętego.

7 darów Ducha Świętego
(LINK! - Duch Święty)

1. Mądrość
2. Rozum
3. Rada
4. Męstwo
5. Umiejętności
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

W chwili chrztu duszy ogniem dostaje się ona do Boga. Czym mocniej człowiek kąpie swoją świadomość w Fioletowym Ogniu tym szybciej doświadcza transmutacji, zmienia się jego energia i świadomość. Następuje wypalanie negatywnej karmy:

" ... choć twoje grzechy będą jak szkarłat staną się one białe jak śnieg ..."

Osoba wykąpana w ogniu Ducha Świętego przełamie złe energie, które używała niewłaściwie w życiu. Głównym czynnikiem jest przebaczenie pozwalające wymazać każdy błąd. Nie wolno żyć w nienawiści, ta energia jest największą przeszkodą w dojściu do Boga, zamyka furtkę, blokuje wszystkie drogi.

Furtka - znaczy świadomość - punkt duchowy wewnątrz nas samych, który nas łączy z Płomieniem Prawdy. Dopóki nie przemienimy tych niskich energii w miłość nie otrzymamy Mocy Ducha Świętego. Wielka to mistyczna alchemia transmutować niskie energie, wymazać wszystko co przeszkadza w naszym życiu i dojść do formy światła.

Dzięki obecności Ducha Świętego następuje przemienienie ludzkiej świadomości, człowiek dostaje błogosławieństwo, Fioletowy Płomień - siódmy promień Ducha Świętego przynosi wyzwolenie.

"... On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem ..."

Duch Święty zwany też Duchem Niszczycielem wypala karmę, zmienia nienawiść na miłość, wykąpani w tym ogniu puszczają w obieg Wyższą Świadomość Chrystusa, która wlewa się w serce. Święty Ogień rozpali czakrę serca, człowiek zyskuje nowy potencjał, który natychmiast przyśpiesza świadomość.

Cisza i spokój są tymi aspektami, które są pierwszym krokiem w dążeniu do przywołania Fioletowego Płomienia.

Fioletowy Płomień jest kluczem do wielkiej alchemii w nadchodzącym nowym cyklu kosmicznym. Aby afirmować należy być w pełni świadomym. Płomień Ducha Świętego jest Wielką Siłą, zakotwicza w naszym ciele potężne energie za pomocą których odbywa się oczyszczenie podświadomego umysłu i wszelkich chorób. Sposób w jaki należy kontrolować tą energię jest wielką dyscypliną umysłu i uczuć. Wniknięcie w ciało tej potężnej energii - Ducha Świętego jest unikalnym darem dla człowieka.

Oczyszczenie ciała - wewnętrzna głęboka przemiana jest Łaską Daru Pocieszyciela. Dusza odnajduje własną tożsamość. Owocem zjednoczenia z Duchem Świętym są narodziny Świadomości Chrystusa - jako samego Umysłu Boga.

"... Niech ten umysł, który był w Jezusie Chrystusie będzie w tobie ..."

Wszyscy możemy dotrzeć do Świadomości Chrystusa, mamy to zapisane we własnym przeznaczeniu, jest to nasze duchowe dziedzictwo, które jako nim zablokowana energia Kundalini. (LINK! - Chrzest Ogniem).

Duchowa pełnia rozwija nasze energetyczne ośrodki. Stopniowo wszystkie łączą się w całość, otwierają nowe centra duchowe dotąd nieznane ciału, poruszają całym cyklem życia, spełniają potrzeby naszej duszy. Otwarcie tysiąc płatowego lotosu czakry korony jest sygnałem do otwarcia następnych pięciu czakr z poziomu Wyższej Świadomości i zestrojenie świata duszy z obecnością Świętego Ognia. Rodzenie się Świadomości Chrystusowej równa się poświecenia życia materialnego i przyjęcia uświęconego Ognia Kosmicznego Ducha Świętego. Ta wielka twórcza siła da nowe życie.

Afirmacje do Fioletowego Płomienia, które pomogą ściągnąć tą Potężną Moc aby rozpocząć proces własnego oczyszczenia i transmutacji.

JAM JEST istotą Fioletu Płomienia!
JAM JEST czystością Boskiego pragnienia !

(deklarować 33 razy)

JAM JEST Światłem, ty Chrystus we mnie,
Wyzwól, rozjaśnij umysł mój;
Ogniu Fioletu, jaśniej bezdennie
głęboko wewnątrz umysłu mojego.
Boże, dawco życia chleba,
Zalej mą głowę Ogniem Fioletu,
Aż twój blask światło nieba
Uczyni mój umysł głową Światła tu.

(deklarować 3 razy)

Ogniu Fioletu, twa Boska Miłość,
Pal się w serca mego czarze !
Twe Miłosierdzie wieczną siłą,
Miej mnie blisko ciebie, marze.

(deklarować 3 razy)

JAM JEST ręki Boga akcja,
Zwycięstwo niosę z dnia na dzień;
Mej czystej duszy satysfakcja
Kroczyć Drogą Integracji.

(deklarować 3 razy)

Więcej informacji / afirmacji:
-Tabelka w dziale modlitwy
: "Dekret do Fioletowego Płomienia"

-Świat energii: Fioletowy płomień (część 3)

Vancouver
6 July 2008


WIESŁAWA