ŚWIAT ENERGII

PERMAKULTURA - METODA ŚCINANIA
I RZUCANIA W OGRODZIE LEŚNYM

(NAPISY PL) (VIDEO)

Permakultura - metoda ścinania i rzucania w ogrodzie leśnym.