ŚWIAT ENERGII

OTWARTE BRAMY

Jak dotąd, nigdy cała ludzkość nie była gotowa do poszukiwania i przejścia wyższych wymiarów rzeczywistości. Obecnie sytuacja znacznie się zmieniła, coraz większa grupa ludzi dostaje się do kosmicznej świadomości, coraz więcej ludzi rozpuszcza wokół siebie swoje zamglone wyobrażenia i dopuszcza do siebie mądrość, która rozpoznaje prawdę nawet ukrytą w ciemności. Prawdę, która przychodzi od Boga, prawdę do której dąży każdy sprawiedliwy człowiek. Aby dotrzeć do pokładów Boskiej prawdy trzeba szukać światła wewnątrz siebie, wtedy zrozumiemy boskość Boga i prawo do osiągnięcia wyższych sfer.

Nie jest to ani łatwe, ani małe zadanie lecz dzięki osobistej staranności, duchowej siły i doświadczeniom życia wstrząśniemy na tyle własnym wnętrzem, że w końcu poczujemy ważny sygnał; najpierw w czakramie splotu słonecznego, a później w czakramie serca. Ta chwila przychodzi w życiu duchowym każdego człowieka; przekraczając duchowe granice, widzi światła, obrazy, symbole, słyszy dźwięki - muzykę własnego układu nerwowego i jeszcze docierają do niego dźwięki z dalekiego wszechświata. Są to sygnały przekraczania wyższych pokładów świadomości. Do pełnego procesu jest jednak jeszcze daleka droga, ale już czujemy we własnych wewnętrznych zmysłach, że zaszczyca nas wiedza Boga, która bywa przeznaczona na usługi dla ludzkości.

Przechodząc przez wszystkie furtki (własne czakramy) integrujemy swoje świetliste ciało i pomagamy w tym procesie innym, którzy już podążają za nami w tym samym kierunku. Proces integracji i równowagi na wszystkich polach: fizycznym, psychicznym, emocjonalnym jest procesem wniebowstąpienia, osiągnięcia wyższego ciała świetlistego często zwanego ciałem Buddy, Chrystusa, Wyższej Świadomości Boga.
Osiągnięcie człowieka z wyżyn chodzącego w świetle może zostać osiągnięte przez każdego z nas. Każdy ma prawo do korzystania z woli i mocy Boga.

Niestety, duża grupa ludzi nadal nie przyjmuje do wiadomości istnienia czakramów, wyższej energii, kanałów energetycznych, wszystko co widzą i w co chcą wierzyć, to fizyczne ciało, o które zazwyczaj troszczą się najmocniej, ale bądźmy szczerzy wobec siebie i w sposób uczciwy i sumienny odpowiedzmy na pytanie: dlaczego święci są zaznaczeni światłem wokół własnego ciała i wieńcem światła nad głową? Skąd to światło bierze się wokół ich ciała?

W procesie wniebowstąpienia uruchomiony jest szereg przeróżnych procesów zarówno w ciele fizycznym jak i duchowym: w czakramach - zbiornikach subtelnej energii, meridianach, w każdej ludzkiej komórce budzącego się wyżej ciała. Wprzódy światłem o wysokiej częstotliwości napełniane są czakramy, które są zbiornikami niewidzialnej kosmicznej energii. W chwili duchowego budzenia się zaczynają wibrować na coraz wyższych obrotach, poszerzają się i stopniowo wprowadzają wyższą świadomość. Są podstawowym kluczem do zjednoczenia z Najwyższą Świadomością.

Organy świetliste: fizyczne, eteryczne. Wszystkie struktury człowieka zbudowane są na bazie światła. Te gęste składają się z kości, tkanek, komórek, krwi, atomów, elektronów, neuronów, DNA, RNA, również posiadają swoją świadomość, mądrość na swoim poziomie i swój boski plan. Ciało fizyczne, nieprzebudzone ma strukturę węglową.

Ciało eteryczne chroni ciało fizyczne. Posiada z nim całą sieć powiązań, które wpływa w strukturę fizyczną w postaci biało-złotego światła. Jest to przepływ kosmicznych energii z wyższych pól, którego celem jest ochrona i ożywienie struktury fizycznej. Odłączenie od tego źródła równa się dla człowieka - śmierć.

Emocjonalne ciało objawia światło i wszystkie atrybuty emocjonalne. Formy myślowe tworzy nasz umysł, przechodzą przez ciało emocjonalne. Emocjonalnie są postrzegane: intelekt i wolna wola jako działanie. Działania są takie, jakie dyktuje nasza świadomość, w zależności czy człowiek jest obdarzony w regularne ego oparte na strachu, czy towarzyszy mu pozytywne ego, które potrafi zniszczyć stan emocjonalny. Na pewno negatywne lub pozytywne emocje będą wywierać odpowiedni wpływ na ciało fizyczne; np. choroby, fizyczna wydajność, depresja i wiele innych czynników przeszkadzających w normalnym funkcjonowaniu.

Wszystkie formy myślowe, które są tworzone przez każdego z nas są nadawane przez czakramy i przekazywane dalej poprzez meridiany do wszystkich organów fizycznych powodując odzew w całym systemie człowieka, tak fizycznym jak i emocjonalnym. Ciało mentalne rozszerza się w nieskończoność, nie ma granic.

Ciało mentalne jest źródłem wszystkich myśli stworzonych przez centralny umysł: mózg - źródło świadomości naszego bytu.

Psychiczne myśli mogą być wytwarzane tylko przez umysł ograniczony czyli negatywne ego oparte na strachu. Teraz wyobraźmy sobie ile takich myśli jesteśmy w stanie produkować tylko w jednym dniu? Mało tego często jeszcze wygrzebujemy z siebie stare emocje i tworzymy niekończący się proces mocno tłumiąc normalne procesy życiowe. Ciało mentalne posiada wyższe wibracje i teraz tylko od nas zależy czy będziemy umieli kontrolować własne myśli, działania, poprzez system czakramów, aby w naszej aurze nie było zakłóceń czy skutecznie je zablokujemy.

Jeśli będziemy w stanie kontrolować, sterować swoimi przemyśleniami stworzymy sobie możliwość do wejścia w wyższy poziom świadomości. Ciało mentalne u ludzi na niższym poziomie rozwoju jest w kolorze czerwonym, w chwili przechodzenia na wyższy poziom (Świadomość Chrystusową) zmienia się na kolor rubinu, czym wyżej tym będzie miało subtelniejszy odcień, wszystko zależy od szybkości drgań energii.
 

Ciało świetliste

Organ świetlisty/duchowy ma wiele doświadczenia w służbie Bogu i ludzkości. Ciało duchowe jest używane w podróży duszy w celu służenia Bogu, a także zdobycia wiedzy na temat wyższej płaszczyzny wewnętrznej.

Organ ten jest używany, aby korzystać w czasie naszego snu ze szkoły duchowej (przez mistyków zwana - nocna szkoła, niebiańskie nauki). Większość ludzi nawet nie jest świadomych, że podróżują w nocy do szkoły dusz, aby uzyskać wyższą wiedzę i mądrość Boga. Aby korzystać z tego przywileju trzeba już mieć w sobie potężny potencjał wyższych energii.

Przez równowagę w duchowej świadomości osiągamy duchową czystość, równowagę fizyczną i psychiczną (nasze ziemskie aspekty istnienia).

Atmik ciało, wyższy intelekt i ochrona dla wszystkich świetlistych organów poniżej. Nie należy go mylić z Merkabah, które posiada podobne cechy.

Atmik jest przezroczystą luminescencją w kolorze złota. Istnieją różne stopnie i odcienie złota, czym ciało wyższej rozbudzone, tym towarzyszy mu jaśniejsza barwa. Przez inteligencję tego świetlistego ciała wyższa świadomość przekazuje lub odbiera mądrość zstępującą bezpośrednio od Boga do fizycznego ciała. Każdy etap światła (jego odcień, barwa) to poziom świadomości. Jeśli zachowana jest pełna równowaga, informacja wpływa równomiernie, jeśli są zakłócenia będzie wpływać falami.

Monadyczne ciało świetliste, to bardzo silny organizm, przez które można otrzymać siłę i moc z najwyższych sfer. Kolor monadyczny ciała jest świecący w odcieniu srebrno-niebieskofioletowym. Kto ma kontakty z wyższymi istotami świetlistymi dobrze wie jak ono wygląda. Monadyczne ciała są bardzo inteligentne, w swoich działaniach wykonują polecenia płynące bezpośrednio od Boga.

Ciała monadyczne ułatwiają przekazywanie wyższej energii i myśli na niższe poziomy świadomości. Osoby przybywające z tego pola - są to nauczyciele duchowi pracujący w służbie dla ludzkości. Osoby te starają się uczyć i chronić młodszych, otwierają oczy na to, że człowiek nie jest sam we wszechświecie.

Logiczne ciało świetliste - dusza połączona z Najwyższym Źródłem, osiągnęła najwyższy poziom w procesie wniebowstąpienia. W aurze znajdujemy kolor fioletowy i świecącej zieleni w najdelikatniejszych odcieniach. To ciało czerpie bezpośrednio z Najwyższego Źródła, to już Bóg w swojej nieskończonej mądrości udziela nam lekcji. Pomaga i wzmacnia wszystkie warstwy świetliste w naszym ciele.

Jestem pewna, że wielu ludzi nigdy nie pomyślało w ten sposób o ludzkim ciele. Wzrost, rozwój duchowy człowieka postrzegają jako materia, nawet trudno im sobie wyobrazić, że człowiek to również światło i dźwięk.

26 June 2010

WIESŁAWA