ŚWIAT ENERGII

OGIEŃ KOSMICZNY - BOSKI PŁOMIEŃ
 

Chcę tutaj wyjaśnić troszkę o Boskim Płomieniu i Kosmicznych Promieniach. Jest to wielki temat, na kilkanaście tomów książek. Ale ja postaram się zebrać to w krótką informację aby lepiej zrozumieć nasze istnienie i nasze powiązanie na tej ziemi ze Wszechświatem, z Wielkim Źródłem.

Wszechświat to potężna - nieskończona przestrzeń (makrokosmos) a my ludzie i nasza planeta Ziemia znajdujemy się w układzie słonecznym (mikrokosmos).

To co jest na górze to również znajduje się i w dole. Jesteśmy maleńką cząsteczką Wszechświata.

Wielki Płomień Ognia dał życie, rozczepił się na wiele mniejszych promieni. Jak światło puszczone przez pryzmat.

1. ELEKTRYCZNY OGIEŃ - PŁOMIEŃ. --- NAJWYŻSZE ŹRÓDŁO- Boski Płomień, najwyższy.

2. SOLARNY OGIEŃ -PŁOMIEŃ --- UKŁAD SŁONECZNY - mentalny ogień na wyższym planie mentalnym jest połączeniem z ludzkim istnieniem w trzech wymiarowym świecie.

3. OGIEŃ ODŻYWCZY - KUNDALINI, --- ZIEMIA-CZŁOWIEK - w systemie słonecznym (solarnym), wyższy rozwój człowieka - rozpalenie jego płomienia, kiedy jest już do tego gotowy.

Wszystkie te trzy formy Płomienia są Energią Brahma
(
mądrość absolutna)

BOSKI PŁOMIEŃ - TRZY STRUMIENIE ENERGII
(promieni)

1. Płomień Kosmiczny na mentalnym planie - jest to Płomień Boskiej Woli- pierwszy Aspekt Boski.

2. Boski Płomień Miłości i Mądrości, Inteligencji - drugi Aspekt Boski.

3. Płomień Brahma - trzeci Aspekt Boski.

Następny podział Boskiego Płomienia na trzy inne kanały ognia-energii.

1. Źródło Boskie.

2. Odseparowanie od Źródła, Duch - Materia.

3. Uformowanie sześciu promieni na najwyższym planie.

Razem jest ich już siedem.

7. Plan Adi Tattva - Maha Paranirvana. Na tym planie jest 7 innych poziomów, podporządkowanych.

6. Plan Amupadaka Tattva - Paranirvana, na tym planie analogicznie jest 7 poziomów.

5. Akasha Tattva - Nirvana i 7 poziomów.

4. Vayu Tattva - Plan Buddhy i 7 poziomów.

3. Agni Tattva - Plan Manasonic - Chrystusowy i 7 poziomów.

2. Apas Tattva - Plan astralny i 7 poziomów.

1. Prithivi Tattva
- Fizyczny i 7 poziomów.

Na planie fizycznym jest człowiek przyłączony za pomocą promieni kosmicznych, które prowadzą go przez życie, są uzależnione od jego karmy.

I tak każdy jeden promień dzieli się na trzy inne strumienie energii, podobnie jak Promień Boski. Posiada trzy aspekty.

1. Promień pozwalający zamanifestować się na świecie.

2. Promień świadomości - inteligencja, która może zamanifestować się w fizycznym działaniu.

3. Promień miłości i mądrości,

"Człowieka prowadzą gwiazdy"
- stare to powiedzenie. Dusze słabiej rozwinięte mają tych promieni mniej, czasami tylko jeden. Wyżej rozwinięte są połączone do wszystkich siedmiu promieni, które poprzez siedem planet w systemie słonecznym wchodzą na ziemię.

Kiedy człowiek wyżej rozwinięty osiąga poziom wszystkich promieni kosmicznych, zapala się jego ogień - kundalini, który po przejściu trzeciej furtki (Rudra Granthi) jest już potężnym Płomieniem. Taki człowiek wraca do Źródła.

W religii chrześcijańskiej proces przyłączenia człowieka do siedmiu promieni kosmicznych i rozpalenie ognia kundalini - wyzwolenie tej energii jest zwane Zesłaniem Ducha Świętego. Przy takim człowieku można dojrzeć jasność - jasną smugę światła z góry, refleks 7 promieni. Od ruchu planet w naszym układzie słonecznym i wysyłanego z nich promieniowania uzależnione są losy ziemi i jej mieszkańców.

Układ słoneczny, w którym mieszkamy jest tylko małą cząstką całego Wszechświata i jest od niego uzależniony, od jego ruchu i jego promieniowania i od Wielkiego Źródła. Z stamtąd też docierają na ziemię inne promienie potrzebne do życia naszej planety.

2006 rok

WIESŁAWA