ŚWIAT ENERGII

MEDYTACJE I MODLITWY STOSOWANE
PODCZAS UZDRAWIANIA
 

Medytacja powinna być skierowana na urzeczywistnienie jedności z Bogiem. Całą swoją uwagę należy poświęcić urzeczywistnieniu Boga, pamiętając stale, że Królestwo Boże jest w człowieku.

" ... nie opuszczając domu można poznać wszystko co istnieje na niebie i ziemi. Nie wyglądając przez okno, poznać można drogi niebios. Ci, którzy podróżują w świecie zewnętrznym, uczą się tym mniej, im więcej odbywają wędrówek. Z tej też przyczyny mędrzec zaprawdę poznaje wszystko nie patrząc, nie czyni nic, a jednak dociera do celu. Lao Tzu, Tao-Te-King

Przed rozpoczęciem uzdrawiania praniczego stosowana jest modlitwa skierowana do Boga albo istot duchowych. Potężni uzdrowiciele nawet kiedy nie inwokują w kontakcie z pacjentem czują już olbrzymi przypływ energii, który wpływa gorącym strumieniem do ich ciała. W tym samym momencie przychodzą zdolności jasnowidzenia co do istoty choroby i uzdrawiania tego pacjenta. W tym momencie taka osoba dostaje wskazówki co ma czynić.

Jeśli pacjent ma być uzdrowiony ta pomoc przychodzi z góry natychmiast. Są niestety też inne zdarzenia karmiczne, gdzie opiekunowie-pomocnicy w czasie uzdrawiania nie przychodzą. Tam nie następuje uzdrowienie. Tam, gdzie następuje moment, że pacjent musi opuścić swoje ciało uzdrowienia nie następują.

Sama modlitwa jest bardzo ważną rzeczą podczas uzdrawiania praniczego i należy przy niej zachować się też odpowiednio, przyjąć odpowiednią postawę, pełną skupienia.
Nawet w prostych słowach prosić Boga o pomoc w uleczeniu i przesłaniu swojej Boskiej energii na ręce uzdrowiciela. Aby uzdrawiać praną należy regularnie medytować i modlić się.

Jak postępować przed uzdrawianiem.

Parę minut przed zabiegiem należy się modlić. Ja osobiście stosuję technikę tzw. przez czerwoną różę. Wizualizuję czerwoną różę i poprzez ten kanał wysyłam modlitwy i prośby. Później przez ten kanał proszę o energię uzdrawiającą. Po healingu, dematerializuję różę razem z chorobową substancją, która była wzięta od chorego pacjenta. Proszę aniołów, aby pomogli usunąć te eteryczne brudy.

MODLITWY

1. Boże Najwyższy, uczyń mnie swoim narzędziem, uczyń mnie kanałem Twojego Boskiego uzdrawiania. Niech cała Twoja moc spłynie przez moje ciało, w ciało tego chorego, który potrzebuje uzdrowienia.

2. Boże Wszechmogący, udziel mi rady i pomocy i oświeć mnie, abym przez Twoje Miłosierdzie uzdrowiła tego człowieka.

3. Boże Najwyższy, z góry ci dziękuję za uzdrowienie tego pacjenta. Niech się tak stanie.

4. Najwyższy Boże, dziękuję ci za Twoje Błogosławieństwo, Twoje Miłosierdzie i za uzdrowienie. Dziękuję z pełną wiarą.

To tylko kilka przykładów jak wygląda modlitwa przy uzdrawianiu. Można użyć swoich słów. Po całym zabiegu uzdrawiania ja osobiście dematerializuję różę i dziękuję wszystkim, którzy mi w tym pomagali. Proszę również, aby dokończyli to, o czym ja zapomniałam, nie wiedziałam i oczyścili brudy eteryczne, które zostały usunięte z chorego ciała. Należy podziękować i skłonić się. W tym momencie kontakt jest przerwany.

Tam, gdzie są stany ciężkie prosimy aniołów-uzdrawiaczy, aby czuwali przy tej osobie cały czas.

Najwyższy Boże, proszę i dziękuję za wyznaczenie aniołów strzegących tego człowieka. Pozostaw go z Nimi, aż do jego całkowitego powrotu do zdrowia. Dziękuję z pełną wiarą. Niech się tak stanie. Dziękuję za uzdrowienie.

Z osobami, które uzdrawiają aniołowie pracują bardzo aktywnie. Wielokrotnie podczas healingu nad swoją dłonią widzę jeszcze jedną dłoń - świetlistą.

Podczas uzdrawiania należy cały czas być skoncentrowanym na połączeniu z Bogiem. Nie wolno zakłócać swoich myśli innym myśleniem. Ponieważ możemy te własne myśli przelać w ciało chorego.

Ważne jest, aby podczas uzdrawiania umieć połączyć się z pacjentem, a następnie po healingu umiejętnie przerwać ten proces. Nie przenosić osobistych emocji związanych z tym człowiekiem na inne osoby.

Ważne są codzienne medytacje. Każdy człowiek powinien na nie poświęcić każdego dnia chociaż kilka minut. Medytacja dobrze wykonana nigdy nie zostaje zaprzepaszczona. Wpływa głęboko na życie. Daje większe zrozumienie prawd Boskich i otwiera na mądrość. Człowiek osiąga pełną harmonię ze swoim otoczeniem. Bardzo owocna jest Medytacja Pokoju.

Śpiesz wypełnić swoją powinność,
okazuj
życzliwość swym braciom
i uwolnij ich od cierpienia.

WIESŁAWA