ŚWIAT ENERGII

ETYCZNE POSTĘPOWANIE UZDROWICIELA
 

1. Obowiązkiem uzdrowiciela jest dokonać zawsze wszelkich starań by uzdrawiać i przynosić ulgę pacjentom.

2. Uzdrowiciel ma prawo pobierać rozsądne wynagrodzenia za swoje usługi. Powinien unikać żądania zbyt wysokich opłat, które nadmiernie obciążyłyby pacjenta.

3. Pod żadnym pozorem uzdrowiciel nie powinien odmawiać pomocy pacjentowi, który nie może zapłacić ani go lekceważyć.

4. Uzdrowiciel powinien zachować w tajemnicy informacje dotyczące pacjentów
aby ich nie wprowadzać w zakłopotania.

5. Pod żadnym pozorem nie wolno uzdrowicielowi wykorzystywać pacjentów seksualnie. Dobrze przeprowadzać - o ile to możliwe uzdrawianie wobec innych osób.

6. Pod żadnym pozorem uzdrowiciel nie powinien nadużywać swojej mocy. Moc - czyli zdolność kierowania niewidzialnymi energiami. Nie wolno jej używać w złych intencjach.

NEUTRALIZOWANIE negatywnej karmy.

Można to zrobić dzięki Prawu Miłosierdzia i Prawu Przebaczenia.

PRAWO MIŁOSIERDZIA

Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jeśli okażesz miłosierdzia innym okażą je również tobie. Oddaj ze swoich dochodów 10 % na cele dobroczynne by ulżyć cierpieniu innym. Unikaj jedzenia mięsa i ryb. Bądź wegetarianinem. Okaż miłosierdzie królestwu zwierząt i tobie będzie ono okazane.

Nie krzywdź innych ludzi, nie znęcaj się i nie bądź okrutny. Miłosierdzie nie może być okazane tym, którzy nie okazują je innym.

PRAWO PRZEBACZENIA

Św. Franciszek z Asyżu - To dzięki przebaczeniu zostaje nam przebaczone. Modlitwa Pańska - Przebacz nam nasze winy jako i my przebaczamy naszym winowajcom. ... lecz jeśli nie przebaczycie ludziom Ojciec wasz niebieski wam nie przebaczy waszych przewinień.

Przebacz każdemu, pobłogosław każdemu z nich tym co dla nich najlepsze. Poproś w myśli o miłosierdzie i przebaczenie pańskie. Dzięki Prawu Miłosierdzia i Prawu Przebaczenia możliwe jest uleczanie pacjentów z bardzo poważnej lub śmiertelnej choroby.

...Czego nie pragniesz dla siebie dla nikogo innego także nie pragnij ... Dhammapada.

WIESŁAWA