ŚWIAT ENERGII

ERA TACHIONU ROZPOCZĘTA
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

W roku 1977 Gerald Feinberg zdefiniował Tachion jako „szybszą od światła cząstkę subatomową”. Dzisiaj już nie jest problemem udowodnienie istnienia energii Tachionu. Ale nadal jest problemem jak wykorzystać Tachion? Pracowało nad tym wielu fachowców z różnymi rezultatami; lecz co ci naukowcy kombinują? Zamienić Tachion w użyteczną elektryczną energię. Jak pisałam w części 1, Tachion nie jest formą energii, którą można przenieść za pomocą myśli, czynów, toteż będzie to trudno osiągnąć, cokolwiek na tym polu będzie czynione przez normalne ludzkie działania.

Ludzie z wyższym polem świadomości mają inne wizje odnośnie energii Tachion. Tą wizją jest „jasna świadomość”, a wówczas będzie można korzystać z Tachionu w dobry sposób. Wiemy, że osoby, które chcą przejąć tą energię z reguły są uwikłani w światowy biznes, manipulację, chcą nadal czerpać korzyści tylko dla siebie, w dodatku bez żadnych dodatkowych wydatków. Wolna energia jest więc łakomym kąskiem, toteż wiedząc jak ta energia działa trudno się dziwić, że nikomu jak dotąd nie udało się na świecie stworzyć stałej elektrowni Tachionu. Są w kosmosie siły, których nie można wystawić na sprzedaż, nie da się ich zobaczyć przez wyrafinowane maszyny i nie pozwalają sobą w żaden sposób sterować.

Na pewno też zdziwi się wiele osób kiedy napiszę, że w ponad 55 krajach różni naukowcy mocno główkują jak wykorzystać nieskończony potencjał Tachionu, nie tylko jeden naukowiec Keshe pracuje nad tym zagadnieniem ...

Aby na świecie można było użyć Tachionu należy przede wszystkim podnieść własną świadomość.
-Po pierwsze zwiększyć globalną świadomość, setki tysięcy ludzi musi zrozumieć, czym naprawdę jest nasze życie i nasze życiowe doświadczenia.
-Po drugie przeprowadzić rewolucję w zrozumieniu wielu nauk i fizyki kwantowej, a następnie pojąć czym jest uzdrawianie holistyczne.
-Trzecie, musimy przemienić energię chaosu jakie ciągle występują w naszym życiu w energie pokoju i miłości.

W zasadzie to są największe narzędzia do osiągnięcia doskonałej równowagi energetycznej na wszystkich poziomach naszego życia i holistycznego zdrowia. Harmonia na wszystkich naszych poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym są oparte na tym źródle energii, która jest źródłem wszelkiego życia. Jak wiemy wszystko posiada jakąś częstotliwość, wszystko istnieje na danym poziomie częstotliwości, a Tachion nie ma częstotliwości, co w zasadzie daje możliwość wystąpienia nieprawdopodobnych działań.

Energia Tachionu jest związkiem pomiędzy materią i bezkształtną formą i oferuje nam możliwość otwarcia dwóch furtek: materialnej formy i bezkształtnej formy (formy i bez formy / świat widzialny i świat niewidzialny) czyli Jedności.

Póki co człowiek jest mocno ograniczony, nadal spekuluje ile milionów należy wziąć za swój patent, a w zasadzie kiedy jego myślenie idzie tą drogą musi także ponosić koszty, znaczy jego świadomość nadal działa na najniższym poziomie. Niestety, energia Tachionu to nie cenny diament i nie można go wystawić na sprzedaż.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć jak działa energia Tachionu musimy naszą wiedzę wzbogacić od poznania wszystkich świętych ksiąg, które istnieją na Ziemi (nie tylko wybiórczo) i zacząć rozpoznawać tajemnice Wszechświata na różne sposoby i umieć określić jego charakter. Tachion to także energia, której nie można rozpoznawać jedynie z punktu widzenia naukowego, przede wszystkim musimy ją zrozumieć poprzez duchowe ścieżki ... i tu jeszcze raz powtórzę, musimy osiągnąć harmonię we wszystkich dziedzinach życia, i ukierunkować tą energię na zdrowe cele. Mało tego, nasze pola muszą być wystarczająco silne aby było możliwe przyjęcie tej energii. Tachion przechodząc przez nasze ciało uporządkuje nasz chaos, zrobi porządek ze wszystkimi blokadami, niestety wymaga to dłuższego czasu zanim uśmiercimy wszystkie energie chaosu i napełnimy własne ciała radością, spokojem, zadowoleniem, miłością; wprzódy musimy przeżyć śmierć i zmartwychwstać... już jako nowy człowiek w tym samym ciele. Tak, nie mam tu na myśli fizycznej śmierci tylko rozstanie się ze starą formą życia. Musimy wprowadzić się w stan pustki - próżni, aby utworzyć przestrzeń dla nowej energii życia. Aby ten temat dobrze zrozumieć musimy dobrze pojąć i rozpracować wiele religijnych symboli. Musimy zrozumieć nasze życiowe doświadczenia, ograniczyć normalną rzeczywistość, przestrzeń, czas, wytężyć swoje myślenie i rozpoznać inną rzeczywistość w tym naszym bycie.

Musimy w swoim życiu dojść do punktu bifurkacji czyli chwili prawdy ... i zawsze jest tajemnicą jak na tym poziomie zareaguje nasze ciało; czy pójdzie na lewo czy na prawo?

Bifurkacja - to rozwidlenie dróg, nagła zmiana, zupełnie nowy typ zachowań, tak jak to bywa kiedy człowiek nagle doświadcza spontanicznego przebudzenia duchowego. W jednej chwili z wielkiego chaosu może przejść w zupełnie nowy, nienaganny system zachowań, następuje w jego życiu wielki zwrot. Od tego punktu zrywa z dotychczasową formą życia, zmienia się całe jego człowieczeństwo. Czasami pod wpływem gwałtownego przejścia całe dotychczasowe życie ulega zmianie, jest zupełnie nie podobne do starego ... lecz bywa, że człowiek może wybrać tą gorszą drogę np., zemsty, może się mścić za doznane krzywdy. W jednej chwili z dobrego człowieka zmienia się w oprawcę.

W chwili prawdy kiedy decydujemy się na zmianę naszego życia i idziemy na prawo, nasze gruczoły hormonalne i cały nasz system dostosowuje się do nowego porządku, ewoluuje przez punkt bifurkacji na wyższe poziomy świadomości. Kiedy system energetyczny przechodzi przez punkt bifurkacji są zasilane i równoważone wszystkie nasze systemy, które do tej pory działały na zasadzie wibracji. Tak czy owak człowiek musi dostosować się do poziomu kosmicznego w całej swojej strukturze (ciało, umysł, duch i złożone emocje), dopiero wówczas Energia Tachionu zwiększa nasze połączenie ze Źródłem na najwyższym poziomie. Ostatecznie zwiększy naszą komunię z Bogiem Wówczas są dla nas dostępne wyższe poziomy kosmiczne i zaczyna pracować zasada - „O cokolwiek prosicie, otrzymacie”. Z tego widać, że możemy zmienić świat jeśli każdy z nas znajdzie równowagę, spokój i miłość. Możemy zbawić siebie i cały świat i to w bardzo krótkim czasie!

Jeśli z jakiegoś powodu wybieramy drogę na lewo również swoim zachowaniem zmieniamy w ciele procesy biologiczne, lecz stres, który w tym przypadku atakuje nasz system tworzy w nim przeciążenia i potężne blokady. Negatywne oceny i działania zawsze zakłócają poważnie nasz proces ewolucji. Idąc przez ciemność człowiek ma niemiłe odczucia, co wpływa na jego świadomość i wzrastanie. Dopóki lęk, strach, nienawiść, nie zostaną oddzielone od świadomości nie istnieje możliwość integracji z Całością. Ale zawsze istnieje możliwość odbicia się od dna i zmiany życia. I znowu nastąpi nowe poczęcie przez śmierć i zmartwychwstanie.

Teoria Tachionu twierdzi, że Wszechświat nieustannie tworzy, podtrzymuje i zasila fizyczny Wszechświat. Każda stworzona rzecz zawdzięcza swoje istnienie do ekspansji na Polu Tachionu (fizyczny Wszechświat) i brzmi to jak religijny opis Stwórcy, który dał życie poprzez swój dech.

Znawcy energii wiedzą, że mamy pionowe, poziome struktury energii i energię punktu zerowego.

1. Struktura pionowa jest autonomiczna. W chwili urodzenia się system czakr człowieka odpowiada pionowemu systemowi energetycznemu. Z pionowym systemem energii związane jest prawie wszystko.
2. O poziomym systemie energetycznym mówi się, kiedy czakry przyjmują pozycje poziomą, jednakże czakra korzenia i korony mają pozycję pionową.
3. Energia punktu zero jest obecna wszędzie.

Trzy główne cechy punktu zerowego energii:
-energia punktu zerowego jest nieskończenie inteligentna
-zerowy punkt energii niesie w sobie wszystkie możliwości, które są niezbędne do tworzenia doskonałych form
-zerowy punkt energii jest bezkształtny i nie oczywisty.

Pole Tachionu istnieje na pograniczu energii i materii. W duchowej terminologii jest to czysta świadomość, kosmiczna energia, uniwersalna prana. Wiemy już, że cuda, np. w uzdrawianiu zdarzają się, gdy osoba jest otwarta na wpływ energii kosmicznej.

W uleczaniu energią ważną rolę spełnia energia Kundalini, która jest energią pionowego stanu, tym samym energia może wyjść poza zwykłe granice. I czas najwyższy aby ludzie wreszcie zrozumieli ten proces, jako wrodzoną ewolucyjną moc, która budzi się w ludzkich ciałach w trakcie rozwoju duchowego, a nie walczą z nią w nieświadomy sposób, tym samym automatycznie zamykają się na przebudzenie duchowe. Osiągnięcie stanu pionowego energii w ciele jest jednym z naturalnych środków przebudzenia się siły Kundalini. Czyli całkowite zaufanie Bogu.

Wszystkie naturalne systemy energetyczne: drzewa, rośliny, zwierzęta, i część małych dzieci mają pionowy system energetyczny. Jest to siła życiowa, która tworzy świadomość poprzez wpływanie energii z góry w dół, do czakry korony w pionowy sposób, a następnie przechodzi przez wszystkie czakry i spływa do ziemi, powraca poza ciałem w kierunku czakry korony i sprawia, że ten obiekt (drzewo, zwierzę, dziecko) ma wymiarową energetyczną pętlę poza ciałem, tym samym ma połączenie z naszą planetą i Wyższym Źródłem.

Wir Kundalini podporządkowuje pola energetyczne, ciało staje się subtelne, bardziej wydajne i ta silna wibrująca energia transformuje ciało fizyczne do ciała bardziej wyrafinowanego, które jest już zasilane przez pole subtelnych energii, związane z kosmicznym żeńskim aspektem, która łączy dwie strony: męską i żeńską, niczym dwie strony tej samej monety. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystko co istnieje jest energetycznym kontinuum, które powstaje z czystego potencjału Tachionu, z całej inteligencji życia, a kiedy jest kompletna i całkowita podłącza się do Jedności. Toteż aby dobrze zaistnieć powinniśmy dostosować się do określonej formy energii.

Wpuszczanie we własne ciało energii Tachionu, jej nieodłączny, doskonały potencjał pozwoli nam przejść do wyższych poziomów: fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i duchowego. Odnosi się to nie tylko do reorganizacji naszych komórek, również do DNA, hormonów i wszystkich narządów w naszym systemie.

Energia Tachionu jest tym elementem, który pozwala każdemu bez względu na jego poziom duchowej świadomości dostosować się do uniwersalnej siły życia, oczywiście należy bezwzględnie przestrzegać kosmicznych praw, które dają życie i go strzegą. Mają do niej dostęp wszyscy, niezależnie od pochodzenia, religii, i jest to naturalny proces w życiu każdego człowieka.

27 Oct. 2012

WIESŁAWA