ŚWIAT ENERGII

DUCHOWE POLE ENERGII ŚWIADOMOŚCI

Duchowe pole energii świadomości, to właśnie my, którzy tu jesteśmy na tej Ziemi. Jesteśmy sumą wszystkich doświadczeń w tym życiu i wszystkich naszych doświadczeń we wszystkich naszych poprzednich życiach. Jesteśmy wspomnieniami wszystkiego co zrobiliśmy dla innych i wszystkiego co inni zrobili dla nas.

Jesteśmy również emocjonalnymi energiami, dlatego możemy kochać, czy nienawidzić. Energie sprawują, że czujemy, odbieramy doświadczenia w naszym życiu.

To energie sprawiają, że czujemy złość, żal, smutek, że umiemy przebaczyć czy że możemy zapanować nad gniewem, nienawiścią lub że potrząsa nami sumienie.

Nasz fizyczny mózg rejestruje wszystkie nasze doświadczenia w życiu i przechowuje je razem ze wszystkimi emocjami... a to wszystko wchodzi w skład duchowego pola energii świadomości.

Energia miłości buduje unikalne pole świadomości, co daje nam ludziom unikalne miejsce pośród roślin, zwierząt i buduje emocjonalne ciało.

Emocjonalne ciało jest czwartym wymiarem duchowego pola energii świadomości, jest znacznie większe od trzeciego duchowego pola energii świadomości. Właśnie to pole zawiera istotę wszystkich wspomnień i wszystkich energii dotyczących każdego naszego doświadczenia jakiekolwiek spotkamy w życiu. Osoby z otworzonym czwartym polem energii świadomości otwierają w sobie starożytną mądrość, bezwarunkową miłość, tworzą piąty już własny indywidualny wymiar duchowej energii pola świadomości. Na tym polu włącza się Merkaba, która przenosi nas tunelem miłości do odległych miejsc, gdzie można zanurzyć się już w magicznym piątym wymiarze, który jest wypełniony bezwarunkową miłością.

I to jeszcze nie koniec naszej duchowej podróży, za pomocą Merkaba wejdziemy w 6 i 7 wymiar duchowego pola energii świadomości... i w następny 8, 9 i 10.

Jest w nas zakopane coś na rodzaj pojemnika, to tam rzucamy wszystkie rzeczy i doświadczenia, które przeżyliśmy czy to w sferze materialnej czy religijnej. Kiedy wchodzimy już w wyższe poziomy duchowego pola świadomości stajemy się mistykami, czyli doświadczamy komunikacji z boskością... i wcale to nie są doświadczenia natury religijnej, tylko kontaktujemy się z częścią boskiego stworzenia, z tym wszystkim co jest ze sobą połączone. Mistyka postrzega Źródło wszystkiego, czyli Stwórcę i wie, że jest tego częścią. To zrozumienie prowadzi do przebudzenia ludzkości i pojęcia charakteru całej rzeczywistości. Wszystko jest ze sobą płynnie połączone. Jednak wiele religii ma tendencję patrzenia na Wszechświat własnymi oczami. Wprowadzają własne definicje Boga... i oddzielają swoje nauki od innych, co sprawia, że zostajemy jeszcze mocniej odseparowani od Całości. Zrywamy linie połączenia, zakłócamy tok naszego myślenia i często jesteśmy na uboczu, w dodatku tkwimy w jakiejś niebezpiecznej mentalności, co nas bardziej odrywa od Źródła.

Szukamy Królestwa Bożego nie wiadomo gdzie, a ono jest w nas. Wszystko i wszyscy jesteśmy częścią ciągu tworzonego przez jedno Źródło... taki jest standardowy model rzeczywistości, ale nasz strach, nienawiść, rywalizacja wyprowadzają nas z tych mistycznych pól świadomości i wprowadzają w iluzję świata zewnętrznego.

Mistyczne myślenie prowadzi do jednego miejsca - Źródła Wszystkiego. Energie w układzie otwartym nie mają granic i wszystko w naszym Wszechświecie kształtuje się na poziomie sub-atomowym i wszystko jest ze sobą powiązane. Cała energia ma nieokreślony zbiór możliwości tworzenia do jakiegoś materialnego stanu, w zależności od częstotliwości energetycznej. Aby coś utworzyć i nadać moc istnienia tej rzeczy człowiek musi mieć otworzone własne pole energii o odpowiedniej częstotliwości i umieć je zgrać z polem energii płynącym ze Źródła... również w harmonii ze Wszechświatem i nami muszą pozostawać energie ziemskie... kiedy będą mocno zakłócone i będą mocno odbiegać od naszych i kosmicznych energii to tworzenie będzie silnie zniekształcone i zamiast pięknej twórczości możemy wyprodukować ohydny bubel, który tylko zanieczyści nasz świat, albo co gorsza, nawet go zniszczy. Tylko będąc w równowadze ze wszystkimi energiami możemy zmienić rzeczywistość tak jak chcemy, jak również możemy tą rzeczywistość przekształcać... ale to wszystko jest ciągłością, tak jakbyśmy przerabiali ten sam płaszcz na inny fason.

A co my tworzymy dzisiaj w życiu: dzielimy czy scalamy?

Nie trzeba tu długo myśleć, aby znaleźć odpowiedź... dzisiaj świat jest w separacji, a mistycyzm jest wyśmiewany. Aby móc dobrze kontrolować wszystkie narody, całą planetę nasi kontrolerzy musieli nas podzielić, dzięki czemu mogą mieć nas wszystkich na oku. Zrobili wszystko abyśmy się nie rozumieli, abyśmy walczyli ze sobą i to na każdym polu: społecznym, religijnym, sportowym, a nawet odchodzą wielkie walki na polu duchowym o władzę, dominację, pieniądze. Mistyk rozumie, że zmysły ludzi zostały oszukane. Wie, że wszyscy jesteśmy połączeni w jeden wielki okrąg.

I tak się dziś między nami dzieje, jakby na jednym drzewie jeden liść atakował drugiego liścia... chociaż między nimi nie ma żadnej różnicy.

A ty udaj się do Źródła nieskończonej mądrości i wiedzy. Zdaj sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy połączeni i działa w nas energia twórcza... działa w nas i poprzez nas!

Nie bądźmy tylko podmiotami walczącymi ze sobą... spójrzmy krytycznie na nasze myśli, uprzedzenia i toksyczne przeszkody jakie mamy w naszych ciałach.

I aby połączyć się z Boskim Źródłem i osiągnąć swoją moc współistnienia ze Źródłem musimy przede wszystkim oczyścić nasze energetyczne ciało... i to na dzień dzisiejszy jest nasz priorytet.

Vancouver
29 Nov. 2016

WIESŁAWA