ŚWIAT ENERGII

CZYNY I PRAWA
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

LINK! DO CZĘŚCI 4

Czyn człowieka wskazuje na jego drogę, którą kroczy i na jego godność. Oprócz tego ludzki duch powinien się wznosić i poznawać nowe poziomy. Niestety człowiek ciągle źle rozumie wiele Boskich Praw. Nie wprowadza je w swoje życie albo wybiera tylko te, które jemu pasują. Ale to nie siła człowieka wychwalającego swoje nauki i wiara w swoją książkową wiedzę przyniesie mu słoneczny blask i szczęście. Z powodu podobnych poglądów upadło już wielu. Ignorancja do prawdziwych Boskich Praw doprowadza do wielu ludzkich błędów.

Krytykuje się mocno wszystkich religijnych ludzi, przekonuje jakie błędy popełniają religie
i kościoły, a w rzeczywistości takie postępowanie jest tylko dręczeniem innych, brakiem tolerancji. Ci co tak czynią sami nie rozumieją i mają pretensje do wszystkich za własne duchowe upośledzenia. Zawistnie i destruktywnie atakują swoje otoczenie obciążając ich winami za swoje ograniczenia. Takie myślenie jest bezsensowne i naiwne, bo skoro ci sami ludzie twierdzą i głoszą, że nic na świecie nie dzieje się przypadkowo... to również muszą wiedzieć, że wszystkie gałęzie religijne po coś służą. Posiadają duży sens i niejednemu świętemu w każdej religii utorowały drogę do Boga.

Nowe kierunki, nauki, grupy i książki są tylko małymi narzędziami, często tylko zabawkami. Ileż to już razy słyszałam, że ludzie uciekali z jednej religii do drugiej, czy zupełnie ją porzucali na rzecz nowych duchowych odkryć, a później kiedy nabrali więcej rozumu, zawstydzeni wracali. Ludzie dają pierwszeństwo sensacyjnej książce i autorowi pragnącemu szybkiej kasy, który potrafi swoim piórem przyciągnąć tłumy, nie patrzą, że jej treść może być kłamstwem. Szukają ludzi, którzy reklamują swoje usługi w zakresie reinkarnacji, ale nie szukają Prawd znanych od tysiącleci. Coraz więcej sporów i dyskusji toczy się co do Istoty Boga, a te wytwarzają tylko więcej niejasności. Droga człowieka do Boga powinna być prosta i łatwa. Każdy powinien po niej wędrować tak, aby nie sprawiać innym cierpienia. - "Miłujcie bliźniego swego jak siebie samego!" Nie wolno spełniać własnych pragnień kosztem innych.

Ludzie zaślepieni wywyższaniem samych siebie dotykają wszystkiego myśląc, że są mistrzami, ale niestety często odbierają tym rzeczom wartość, albo brudzą to, co jest czyste.

Człowiek poznaje dopiero wówczas swoje wartości, kiedy staje w obliczu niebezpieczeństwa. Jeśli nie podda się i z godnością pokona własny strach. Nie zrzuca za koleje własnego życia odpowiedzialności na innych.

Dzisiaj co prawda ludzie dążą do Boga, ale ich nogi wielokrotnie tracą kontakt z Boskim gruntem. Stają się graczami w udoskonalaniu swoich ziemskich umiejętności, ale i w ich rozwoju również nie może zabraknąć niczego, co dałoby im nadnaturalne siły. Idąc egoistycznie przez życie burzą stare Prawdy, których nigdy tak naprawdę nie chcieli zrozumieć. Jednak należy wiedzieć, że tylko opierając się na dojrzałych podstawach, na naukach Chrystusa, można pokonać i przekroczyć wszystkie możliwości - poznać Boga. Tak było i pozostanie na wieki! Kto już dotarł w swoim zrozumieniu tak daleko, uświęci własne życie.

Powołani, prorocy i słudzy Boży, którzy nigdy nie burzyli starych prawd, w pełni zrozumienia wprowadzali na wyższe poziomy całe narody. Oni budowali!

Tak samo postępował Jezus Chrystus i podkreślał to swoimi słowami. A dzisiaj widzimy, że nowe grupy podczas tworzenia swoich nauk burzą to, co stare, ogłaszają, że mylą się kościoły, że fałszywe są słowa Biblii ... kto tak czyni nie dba o Prawo Boże. Odrzucając te nauki nigdy nie poznalibyśmy Jezusa Chrystusa. Byłaby to wielka luka oddzielająca nas od poznania wielu Boskich Praw.

Człowiek wzrasta stopień po stopniu, ale wkracza na nowy dopiero wówczas, kiedy zakończy w pełni poprzedni. Jeśli nasza piramida duchowa ma być mocna, nie da się pominąć żadnego stopnia.

Więc jak sami widzicie, żaden kurs według własnego chcenia, nie otworzy nam żadnego wyższego zmysłu, jeśli człowiek jeszcze nie gotowy. Jest to rzecz nieosiągalna.

Ale kiedy tylko dorośnie do tej roli zawsze w jego drzwi zapuka jego Mistrz. Nie pominie nikogo!

cdn...

Vancouver
15 Nov. 2007

WIESŁAWA