ŚWIAT ENERGII

CZŁOWIEK NATURALNY I BIOMASZYNA

Elektryczność i elektromagnetyzm są siłami natury, które mogą wpłynąć na życie dobroczynnie lub niszcząco. Wszystko zależy jak je zastosujemy w życiu.

Qi - to energia elektryczna związana z żywymi organizmami, zwana również biolektrycznością.

Zjawisko bioelektryczne pozwala latać ptakom na dużych odległościach bez GPS’u i innych podobnych zjawisk, które odbywają się naturalnie. Biomagnetyzm to niesamowita siła w naszym życiu, a my ludzie żyjemy na wspaniałej planecie oświetlonej Słońcem. Wszystkie żywe organizmy posiadają biomagnetyzm.

Ponadto naturalne pole elektromagnetyczne ma wewnątrz duchową właściwość, której nie wolno całkowicie opanować, aby się mogła prawidłowo duchowo rozwijać musi pozostawać wolna, nie tak jak zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne w materii fizycznej, którą człowiek za wszelką cenę podporządkowuje sobie.

Toteż nie wolno wpływać na wewnętrzną strukturę ludzi i ich cząsteczek i komórek zbyt mocnymi polami elektrycznymi i elektromagnetycznymi, ponieważ mocno zakłócimy naszą prawdziwą naturę.

W tym temacie naszym głównym zasilaczem powinno być światło słoneczne. To już wiedzieli starożytni Grecy, że związek między światłem, elektrycznością i magnetyzmem jest bardziej skomplikowany.

I dzisiaj dobrze wiadomo, że oscylacje niektórych częstotliwości elektrycznych nawet w małych ilościach i przez krótki czas mają swoje konsekwencje, które chociaż trudne do zrozumienia są szkodliwe dla zdrowia. Nie można także lekceważyć tego, jak elektryczność wpływa na myślenie, odczucia i wolę człowieka.

Podnoszenie naszej świadomości nie jest dla człowieka czymś nowym, proces ten jest znany od tysiącleci… ale nigdy w tym procesie człowiek nie był tak blisko zjednoczony swoim fizycznym ciałem ze światem materii. I nigdy nasza Ziemia nie była otoczona tak gęstym promieniowaniem elektromagnetycznym jak to jest obecnie, w dodatku magnetosfera zmienia się z miesiąca na miesiąc w zależności od cyklu księżyca. Nie obraca się, tylko stoi stabilnie w przestrzeni. Każdy punkt na Ziemi jest narażony na ciągle zmieniające się pole magnetyczne z niezmiennymi biegunami magnetycznymi (dodatni, ujemny), a jego comiesięczne zmiany kontrolują rytm biologiczny.

Wszystko to jest połączone z Ziemią i człowiekiem. Nie ma promienia wychodzącego z Ziemi i wchodzącego w Ziemię, który by na nas nie wpłynął, w mniejszym czy większym stopniu. Dobrze o tym wiedzą naukowcy pracujący w dziedzinie elektromagnetycznej. Już od roku 1963 wiadomo, że środowisko magnetyczne ma wielki wpływ na ludzkie zachowania. Nie tylko narażone jest nasze zdrowie, ale również ma wpływ na naszą duszę i siły związane z duchem. Inaczej na nasze ciało i duszę wpływają promienie naturalne, a inaczej sztuczne.

Największe niebezpieczeństwo w procesie ewolucji związane jest z naszym myśleniem i wolną wolą. Inna jest aktywność naszych mózgów i nerwów, które w sztucznych polach bywają często niczym sparaliżowane i zautomatyzowane, szczególnie, kiedy musimy podjąć decyzję.

Nie jest to już dla nikogo tajemnicą, że człowieka świadomość jest kontrolowana za pomocą impulsów elektrycznych, to jest demoniczny proceder prania mózgu, to gwałt zadany naszemu mózgowi / umysłowi… i pozbawienie nas wolnej woli. Ten program był bardzo długo testowany na zwierzętach a później na ludziach. Największe eksperymenty były prowadzone w USA i w Związku Radzieckim. Szybko zauważono, że nawet wśród personelu pracującego w tym eksperymencie pojawiły się różne zaburzenia psychiczne i fizyczne. Stąd wydano wniosek: “ruch, emocje, zachowania mogą być kontrolowane przez siły elektryczne, a ludzie mogą być przestawieni niczym roboty tylko za naciśnięciem jednego przycisku” - (Jose Delgado).

Osoby biorące udział w eksperymencie mówiły, że ich zachowanie zmieniało się wbrew ich woli, ponieważ brakowało im siły do oparcia się sygnałowi elektrycznemu. To mózg kontroluje całe ciało i wszystkie procesy umysłowe, więc znaleziono metodę manipulacji ludzkim zachowaniem za pomocą prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych.
W tym eksperymencie znaleziono również odpornych na takowe manipulacje i stymulacje. W tym przypadku spieszy na pomoc psychochirurgia (wg. słów Jose Delgado) okaleczając ludzki mózg. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tacy osobnicy myślą, że ich zachowanie jest ich własnym pomysłem, że to ich punkt widzenia.

Znane są także eksperymenty z implantami wszczepionymi w ciało człowieka, zwierzęcia, niektóre przypominające włosa, z mikrofalami, ELF i innymi wysokopulsującymi promieniowaniami elektromagnetycznymi, które manipulują pamięcią, a nawet służą do obezwładniania. Wszystkie ofiary tych eksperymentów doznają długotrwałych uszczerbków na zdrowiu, często doprowadzane są do szaleństwa, wykonują pewna zadania bez ich woli.

Dwa regiony mózgu są bardzo czułe na światło i elektryczność: przysadka mózgowa i szyszynka, te dwa gruczoły kiedy są zakłócane mogą spowodować katastroficzne konsekwencje a nawet całkowity upadek człowieka, ograniczają jego zdolność do wyższego duchowego rozwoju.

Strumień światła przepływa przez człowieka, który łączy serce i strumień krwi z przysadką mózgową… która leży na dnie śródmózgowia i jest połączona z trzonem i trzecią komorą śródmózgowia. Jest to centralny organ regulacji hormonalnej. Organ, który postrzega magnetyzm człowieka (bioenergie) znajduje się przed przysadką mózgową. Nosowe części nerwów wzrokowych prowadzące do gałek ocznych i do mózgu przechodzą przed przysadką mózgową, to w tym miejscu ludzie doświadczają przebudzenia świadomości. Przysadka mózgowa styka się z eteryczną częścią czoła zwanego lotosem o dwóch płatach (jest to czakra trzeciego oka rozdzielona na dwa strumienie energii, każdy jeden z nich posiada swoich 48 płatów-promieni).

Szyszynka siedzi głęboko w środku głowy i styka się z czakrą korony (która posiada 1000 płatów, każdy z nich wysyła swój indywidualny promień - informację) - reguluje rytm dobowy ciepła, rytmy biologiczne dostosowane do cyklu dnia i nocy… lecz te rytmy mogą być zakłócone przez naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne. Reagują na codzienny cykliczny wzór ziemskiego pola magnetycznego. Szyszynka ściśle współdziała ze współczulnym układem nerwowym, który jest odpowiedzialny między innymi za takie funkcje jak zwiększona częstotliwość bicia serca. Także nerwy jakie służą szyszynce nie pochodzą z mózgu, ale ze współczulnego układu nerwowego. Istnieją niewidzialne połączenia energetyczne z oczu prosto do podwzgórza i części mózgu podwzgórza, dalej do szyszynki… regulują zmiany jasności i reagują na różne kolory światła słonecznego, ten proces działa elektryzująco na cały organizm.

Szyszynka reguluje również temperaturę ciała. To w szyszynce produkowana jest melatonina, to proces świetlny hamuje rozładowanie melatoniny w szyszynce, dlatego zachodzi on w nocy (ale nasze szyszynki bywają mocno rozstrojone przez sztuczne oświetlenia, które występują na halach produkcyjnych czy w innych pomieszczeniach, które w ciągu dnia są zasilane sztucznym prądem elektrycznym).

Inny neuroprzekaźnik, który jest potrzebny do działania impulsów elektrycznych w synapsach komórek nerwowych to serotonina, która jest przekształcana w melatoninę tylko w szyszynce. To tak w wielkim skrócie.

W człowieku działa na wielu poziomach wiele sił… wszystko jest zintegrowane z całym ludzkim organizmem, wszystko jest na właściwym miejscu, nawet siły kataboliczne, nasz organizm wie w jaki sposób ma przekształcić dostarczony mu pokarm i jak przetworzyć go na właściwą energię, to jest poza naszym myśleniem, my mamy tylko dostarczyć organizmowi odpowiedniego pożywienia.

Za pamięciowe obrazy jest odpowiedzialna szyszynka, przysadka mózgowa jest odpowiedzialna za ich rejestrację. Zakłócenia spowodowane nieprawidłowymi polami elektrycznymi mogą zatem doprowadzić do trwałych defektów neurologicznych i zaburzeń zachowania... ponadto domagają się od ludzi zwiększonej siły świadomości, aby zwalczyć negatywny wpływ na ich narządy zmysłowe.
A dzisiejsza biotechnologia wykorzystuje DNA w nowych gałęziach nauki, przenosi się w ludzkie życie do maszyn. W naturalnym DNA jest ukryta siła duchowa, to w ten sposób próbuje się sprowadzić ludzi na niższy poziom, duchowo mroczny. W ten sposób zacznie się nie wzniesienie tylko schodzenie człowieka… transhumanizm.

Teraz pytanie, czy człowiek jest na tyle silny, że nie pogrąży się w tej otchłani…
a może się w niej zatopi bez granic?

I patrząc na to ludzkimi oczami opieranie się technologii jest absurdalne,
ale w świetle rozwoju duchowego dla człowieka biotechnologia jest zabójcza.

I także prawdą jest, że ci świadomi, którzy walczą z opozycją mają w większym stopniu zdolność do swojego własnego duchowego rozwoju…

… wybór należy do was, co wam się lepiej podoba.

8 Oct. 2019
Vancouver

WIESŁAWA