ŚWIAT ENERGII

CZAKRY I CHOROBY
(CZĘŚĆ 4)
LINK! DO CZĘŚCI 3

Od chwili kiedy na świecie mocniej aktywują się szybsze wibracje następuje proces oczyszczenia ludzkich ciał. Ci, którzy potrafią przyjąć wyższe energie powoli rozwijają swoje wszystkie ciała i wchodzą w głębszą świadomość. Niestety bardzo liczna grupa ludzi nie potrafi uporać się z własnym oczyszczeniem. Ciągle zatrzymują stare formy energii i blokują drogi świetlistym wibracjom. Właśnie te jednostki zaczynają chorować: nowotwory, AIDS, uzależnienia, choroby psychiczne i wiele innych, które są konsekwencją karmy.

W ostatnich 20-stu latach na całym świecie notuje się zwiększone zachorowania, niektórych bardzo ciężkich chorób. Mało też osób zdaje sobie sprawę, że są one rezultatem wielkiego oczyszczania, organizm walczy. Czym "twardsza" karma, tym cięższa choroba. Karma człowieka jest osadzana w jego czakrach, a stamtąd przenika do komórek ciała. Każdy indywidualnie, sam dla siebie produkuje własną karmę. Jeśli utworzy w swoim ciele wielki magazyn, wówczas zostaje przesyłana z czakr do komórek ciała. Negatywne energie pobudzają te komórki, które wzrastają w nienormalny sposób. Zaczyna się proces patologiczny i w zależności od nagromadzonej karmy, w niektórych ośrodkach rozwija się choroba.

Na świecie wielkim problemem jest grupa chorób zaliczanych już dzisiaj do społecznych epidemii, np. choroby nowotworowe, z powodu których umiera rocznie miliony osób. W Ameryce i innych krajach lekarze trąbią na alarm, w ostatnich latach jest coraz to więcej zachorowań we wszystkich odmianach chorób nowotworowych.

1. NOWOTWÓR zwany też rakiem

Jest chorobą związaną z czakrą korzenia jako konsekwencji nawarstwionej karmy w tej właśnie czakrze, zbyt mocno przywiązanych do ziemskich rzeczy. Rak od dłuższego czasu jest na światowej liście pod numerem 1 i uważany jest za epidemię. Jest ciężką chorobą, ale ci ludzie, którzy potrafią wyczyścić własne ciało wygrywają walkę.

INFORMACJA dla wszystkich chorych na nowotwory: Nie bójcie się tej choroby! Tylko wasza pełna świadomość i umiejętność zneutralizowania karmy nawarstwionej w waszym ciele przyniesie 100% uzdrowienie!

Kiedy osobiście stykam się z chorym na raka nie boję się, że nie dam rady. Ale obserwując osobę często lękam się o stan umysłu chorego, o jego psychiczne nastawienie do świata i do samego siebie. 50% sukcesu wyleczenia zależy od potęgi umysłu pacjenta i jego samodyscypliny. Jeśli chory nie posiada pozytywnego myślenia daremny jest trud najlepszego lekarza. Wiara i samodyscyplina czyni, że najcięższe przypadki są uleczane w krótkim czasie. Następuje 100% oczyszczenie organizmu. Ważne, aby uwolnić takiego człowieka od depresji, która zawsze towarzyszy tej chorobie. Właśnie to jest pierwszy element, o który należy zadbać. Następny krok to oczyszczenie ciała i dopiero wówczas można rozpoczynać leczenie. Nie wolno zapominać o modlitwie i duchowym wsparciu.

2. REUMATYZM

Jest tak bardzo popularną chorobą, że jest zamieszczony na światowej liście epidemii zaraz po chorobach nowotworowych. Połączony z czakrą korzenia, wynika z odrzucenia samego siebie. Człowiek nie akceptuje wielu rzeczy tak daleko, że odrzuca nawet siebie. Kiedy zawiązuje się unia dusza + materia rodzi się człowiek jako odrębna jednostka. W każdym nowym ciele jest duża ilość Boskiej Miłości. Karma jaką produkuje człowiek blokuje dostęp do źródeł tej miłości. Następuje samoodrzucenie.

3. UZALEŻNIENIA

Człowiek ma zdolności uzależnienia się od wielu czynników. Powoli zbyt mocno zakotwicza się w jakimś czynniku ze świata materialnego. Uzależnienia dość długo nie były postrzegane jako choroba, ale w obecnym czasie stały się poważnym światowym problemem i są na liście społecznych epidemii. Kiedy nałóg wyklucza człowieka z normalnego życia w społeczeństwie, staje się już poważnym problemem dla obu stron. Taka osoba wymaga leczenia. Uzależnienie jest związane z czakrą korzenia. Wszyscy uzależnieni powinni pracować przede wszystkim nad stanem własnego umysłu, w którym zachodzą daleko posunięte zmiany osobowości, brak logicznego myślenia, silnej woli, zanik uczuć, a nawet zwyrodnienia komórek mózgowych. Jeśli nie zostanie oczyszczony umysł nie ma mowy o leczeniu. Następują tylko chwilowe przerwy i powroty do nałogu. Z powodu uzależnień jest zakłócony nie tylko umysł, ale choruje też ciało fizyczne, w konsekwencji zbierania się negatywnej karmy, czynnika uzależnienia.

4. AIDS

Jest to choroba spowodowana oczyszczaniem się czakry sakralnej i częściowo czakry splotu słonecznego. Oczyszczanie się tych dwóch ośrodków prowadzi do wielu chorób. AIDS zazwyczaj jest konsekwencją nadmiernego i niewłaściwego wykorzystywania energii seksualnych.

5. CHOROBA WIEŃCOWA

Choroba spowodowana oczyszczaniem się trzeciej czakry związanej z własnym ego, jest rezultatem wielu blokad w splocie słonecznym. W chwili kiedy na Ziemię spływa coraz więcej światła obserwujemy na całym świecie epidemię chorób serca. Niemożliwość uwolnienia się od własnych emocji, brak wybaczenia, zbyt racjonalne myślenie, kontrola innych, nadmierne ambicje, pośpiech życia - wszystkie te czynniki sprzyjają zachorowaniu na choroby wieńcową.

6. ASTMA

Na astmę choruje 1,6 miliona ludzi na świecie. Jest na liście epidemii. Wszyscy ci, którzy nie potrafią właściwie wyrazić własnych uczuć i ci, którzy mają trudności z zaakceptowaniem impulsów płynących do nich z wyższych pól świadomości cierpią na astmę. Astma jest chorobą występującą u ludzi, którzy są związani mocno z ziemią wszystkimi swoimi 7-mioma czakrami. Jeśli człowiek pragnie zjednoczyć się z wyższym polem świadomości musi uwolnić własne stare energie i wpuścić w ciało nowe, które stoją już u jego drzwi.

Dzieci światła pracujące w tym czasie na Ziemi, które pomagają w procesie transformacji apelują mocno do wszystkich chorych na ciężkie choroby, aby jak najszybciej podjąć proces własnego oczyszczenia ciała. Jeśli ludzie tego w porę nie uczynią może to mieć dla nich tragiczne konsekwencje. Wyższe kosmiczne energie ciągle napływają i czym więcej ich przybywa stają się bardziej drastyczne dla nieoczyszczonych ciał. W zanieczyszczonym ciele nie jest możliwe uruchomienie nowych czakr.

7. ME - SYNDROM CHRONICZNEGO ZMĘCZENIA

Za tę chorobę odpowiedzialna jest czakra śledziony. Witalne energie, które znajdują się właśnie w śledzionie są zablokowane i nie mają prawidłowego przepływu. W gabinetach lekarskich pojawia się coraz więcej ludzi zgłaszających symptomy tej choroby. ME jest związana z Epoką Wodnika i z procesem transformacji. Wkrótce u tych ludzi, którzy poradzą sobie z własnym oczyszczeniem zmienią się wartości życia. Powoli będą przyłączać się do nowej hierarchii. ME uchodzi za chorobę ewolucyjną. Występuje dlatego, że wielu z tych ludzi posunęło się zbyt daleko w stronę materializmu. Nastąpiło u nich zablokowanie energii witalnych. Wszechświat wskazuje im inny kierunek. Kiedy czakra śledziony oczyści się ze starych energii, w ich miejsce wpłyną nowe witalne energie z kosmosu, będą już prawidłowo wnikać w czakry. Wówczas ta osoba zacznie prezentować się jako nowa osobowość.

Czakra śledziony spełnia rolę filtru wyższych energii. Umieszczona między czakrą splotu słonecznego i czakrą serca, nieco z boku po lewej stronie. Kiedy ktoś czuje spadek energii witalnych powinien pracować z 3-ma czakrami: splotu słonecznego, śledziony i serca. Dopóki sam nie rozpozna w sobie wyższych wartości i nie zastosuje ich w życiu nie nastąpi połączenie z Uniwersum. W rezultacie zablokuje siebie, aby stać się wyższą istotą świetlistą.

ME nie jest rezultatem karmy, ale nauką
jak pracować i na co położyć nacisk, aby zaistnieć w wyższym wymiarze. Człowiek musi sam nauczyć się przyjmować wyższe energie, skończyć z materializmem i być gotowym zaakceptować nowe kosmiczne obowiązki. Świat medyczny umieścił ME na liście światowej epidemii z powodu liczebności przypadków.

NALEŻY JEDNAK WIEDZIEĆ: ME nie jest chorobą, ale wyższym celem w naszej ewolucji.

8. DEMENCJA

Jest to choroba związana z czakrą serca. Rola serca w życiu kosmicznego człowieka będzie niezmiernie ważna. Od tej pory będzie już na zawsze przyłączony do Centralnego Serca. Zanim jednak to nastąpi czakra serca musi być czysta jak kryształ.

Demencja lub otępienie spowodowane uszkodzeniem mózgu znacznie obniża sprawność umysłową. Nie jest normalnym objawem procesów starzenia się. Odnosi się wyłącznie do strefy psychicznej. Osoby te bywają wykluczane z normalnego życia, bo nie są w stanie prawidłowo i samodzielnie funkcjonować. Demencja potrafi być odwracalna. Należy tylko zastosować odpowiednie metody oczyszczające umysł. Cięższą odmianą demencji jest choroba Alzheimera. Spowodowana najczęściej sztywnością własnego myślenia. Kiedy w życiu pojawiają się nowe sytuacje i konieczność elastycznego myślenia ujawnia się ta choroba. Taki człowiek nie jest zdolny do przyswajania nowego materiału, trzyma się konserwatywnych reguł życia. Ciężko jest ludziom godzić się z nową sytuacją, zmieniać czasami o 180 stopni własne życie, więc wyłączają się w zetknięciu z nowymi rzeczywistościami. Wolą żyć przeszłością, wspomnieniami młodych lat, nie chcą uczestniczyć w tworzeniu nowego życia.

9. AUTOIMMUNE DISEASES - autoagresja komórek.

Odpowiedź układu immunologicznego przeciwko własnym prawidłowym komórkom organizmu. Organizm wytwarza przeciwciała skierowane przeciw własnym komórkom
 i niszczy je. W tym procesie rozwijają się inne choroby. Choroba połączona z czakrą grasicy, jest chorobą układu immunologicznego. Znana od niedawna. W wielu przypadkach chorzy nie tolerują żywych kolorów, niektórych gatunków żywności. Mają zablokowany ośrodek grasicy. Sami nie dają możliwości, aby przebudziła się u nich czakra grasicy, która jest furtką do kosmicznego połączenia. Z chwilą jej otwarcia uruchamia się system innych wyższych czakr. Jest otwierana jako pierwsza w kolejności po 7-miu głównych - jako 8-ma. Kiedy jest w pełni otworzona działa niczym klucz dla reszty wyższych czakr. Grasica jest bardzo ważnym organem. U ludzi przebudzonych na tym poziomie utrzymuje ich młodość.

10. PROBLEMY Z KARKIEM
(
płynące z czakry gardła)

Między ośrodkiem gardła i budzącym się nowym ośrodkiem w punkcie Alta Major - (czakra przepływu) i dużej wrażliwości czakry 10-siątej następują zablokowania silniejszych już energii, które wywołują syndrom sztywności karku. Syndrom ten jest niewygodny i bolesny, może doprowadzić do wypadania kręgów szyjnych. Wyższe energie próbują połączyć się, ale w tym miejscu jest blok. Zablokowane kanały wstrzymują energię na wysokości czakry gardła. Należy oczyścić ten rejon.

Tak ogólnie wygląda problem światowych epidemii z jakimi mierzą się lekarze w XXI wieku.

Wszyscy, którzy będą zdolni oczyścić trzy czakry:
- korzenia,
- sakralną,
- splotu słonecznego
otwierają drogi wyższym energiom. Człowiek uczyni wolnym własnego ducha.

Należy właściwie zrozumieć cały mechanizm karmy i oczyszczenia. Jak ważny jest proces oświecenia uczą nas od zarania wielcy mistrzowie. Sami przeszli już swoją drogę i wskazują ją innym.

Nie wszyscy jednak chcą poznać do głębi tę prawdę i robią wszystko, aby zniechęcić ludzi w osiągnięciu światła. Użyją wszystkich chwytów, manipulują, kompromitują tych, którzy posiedli już wyższe zrozumienie. Użyją każdej broni, aby nie pozwolić zaistnieć Prawdzie. Od Adama i Ewy człowiek był i nadal jest uwikłany w fałsz. Z rąk fałszywych ludzi umarł na krzyżu Jezus i w następnych epokach podzielili Jego los wszyscy ci, którzy wybrali drogę Prawdy. Jednak nie udaje się zablokować Światłu drogi - jest coraz bliżej nas. Coraz więcej osób odnajduje sens własnego istnienia. Oczyszczają własne ciała i pomagają innym.

Niezależnie od tych co usilnie przeszkadzają dzieci światła osiągną cel.

Dobro i zło - wieczna walka na Ziemi. Co można powiedzieć na taki stan rzeczy?

Refleksje płynące z człowieka, jego myśli i jego działania są niczym innym tylko odbiciem jego własnego wnętrza. Źle czyniący istnieli zawsze więc trudno oczekiwać, aby właśnie w tych dziejowych czasach, Wniebowstąpienia Ziemi ustąpili. Człowiek światły i podążający w kierunku Boga będzie mijał podobne przeszkody, będzie przede wszystkim dążył do własnego wzlotu. A prawda jak oliwa zawsze na wierzch wypływa. Dzieci światła nie maja łatwego życia, ale bez względu na trudności łączą się w większe grupy i zapalają swoje lampki. Coraz więcej jest też światłych umysłów i doskonale zaczynają postrzegać wszechświat. Nie jest łatwo ich zwieść z raz wybranej drogi.

"... nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj ..."
(Jan Paweł II)

13 czakr jest dla człowieka największym życiowym skarbem, najpiękniejszą biżuterią, w którą ubiera sam Bóg. Warto pokonać wszystkie przeszkody, poskromić własne ciało, aby połączyć swoje serce z Sercem Boga.

Uwolnij Boga
całym sercem swoim,
całą duszą swoją,
całą myślą swoją
i całą siłą swoją.

Poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi.


Vancouver
25 Oct. 2007

MAGENTA

W sercu lśni złoto,
W głowie diament kryształowy,
Złoto - brylantowy płaszcz otula ciało,
Długie promienie nie rażą już w oczy.

Już czas na zapalenie jutrzenki
W kolorze nieśmiertelnym,
Fioletowo - czerwonym,
Kolor magenty - kosmicznej Miłości.

W tobie już cała mądrość,
Nikt cię nie zniszczy,
Strzeże cię wielka sprawiedliwość,
Ochrania poświatą magenty.

Twą duszę wypełnia
wonna mirra,
I ty poznasz miłość
tę prawdziwą.

To w niej zaistniejesz
na nowo
W niezniszczalnym
Królestwie Miłości.

Vancouver
1 Dec. 2005

WIESŁAWA