ŚWIAT ENERGII

CZAKRA WOLNOŚCI I CZAKRA GWIAZDA


(Czakra Wolności)

Czakra Wolności jest siedzibą duszy w ciele człowieka. Sześciopłatowa czakra jest umieszczona pomiędzy sercem a splotem słonecznym. Jest to obszar, który łączy nas z naszym Wyższym Ja przez co człowiek posiada większe zdolności duchowe... jest to siedziba białego Światła Ducha i Białego Płomienia.

Czakra Wolności zaczyna być aktywna w chwili oświecenia, kiedy człowiek wykracza już poza wyższe wymiary.

Biały Płomień jest Ogniskiem Wolności w miejscu samopoznania w Rzeczywistym Ja a nie w ego... poznania świadomości siebie i tej nowej naszej części, którą nazywamy duszą. W tym miejscu zachodzi transmutacja własnego ego na wyższą świadomość Ja.

Na temat tej czakry jest mało informacji ponieważ nadal jest mało ludzi budzących się na tym poziomie i ta wiedza nie może być skonfrontowana.

Otworzona Czakra Wolności to już zupełnie inny poziom świadomości człowieka, inny sposób myślenia i styl życia. W swoim życiu spotkałam tylko jedną osobę z aktywnym Białym Płomieniem w obszarze serca, kobietę z bardzo mocno przebudzonym miłosierdziem, matkę córki na wózku inwalidzkim... jej córka jest niepełnosprawna od urodzenia, a jej matka poświęciła całkowicie swoje życie jej służbie. Mało jest tak oddanych ludzi jak ta kobieta, aby przeprowadzić swoje dziecko przez tak ciężką inkarnację, toteż bez wątpienia otworzyła w sobie duże pokłady miłosierdzia i współczucia.

Czakra Wolności bez wątpienia jest ośrodkiem budzącym się pod wpływem ogromnego miłosierdzia i sprawiedliwości. To ta czakra jest kodem genetycznym, tu zapisane są wszystkie nasze przeszłe wcielenia i w swoim czasie otwiera się nasza dziedziczność, czyli jakby nasz testament naszego prawdziwego dziedzica, naszego Boga Ojca... i w to miejsce jest wlewana Świadomość Chrystusowa i przypomina nam skąd się wywodzimy.

Wiemy, że serce jest ośrodkiem siły życiowej niezbędnej do utrzymania życia. Serce jest dystrybutorem Świętego Ognia, który wnika w człowieka z Wysokości "Ojca". Dusza zna przeszłość, teraźniejszość i wszystkie swoje wcielenia. Czakra Wolności jest miejscem Miłosierdzia Bożego, przebaczania, tolerancji, sprawiedliwości, dyplomacji. Czakra Wolności jest również punktem równowagi w naszym ciele, tu jest ta granica między światami dolnymi i wyższymi.

Pod wpływem świadomości zewnętrznej człowiek traci kontakt duszy z umysłem - małe dzieci wiedzą skąd się wywodzą, pamiętają swoje przeszłe wcielenia, lecz kiedy wchodzą coraz mocniej w świat zewnętrzny tracą te zdolności, zapominają. Tworzy się większa bariera między świadomością i podświadomością. W końcu rozwija się mocniej zewnętrzna świadomość umysłu i zasypia wewnętrzna świadomość zmysłów duszy. Pozostaje jedynie mała forma intuicji, jako przeczucia nadchodzącego niebezpieczeństwa, z reguły człowiek polega na swoich pięciu zmysłach i wielokrotnie intuicja też go nie przekona, pójdzie za tym co widzi i słyszy i co może dotknąć palcem.

Czakra Wolności budzi się w człowieku, kiedy ta zaczyna wibrować w harmonii ze Świadomością Chrystusową. Kto widzi aurę ten łatwo rozpoznaje taką osobę, zauważy ten ośrodek bez problemu, ponieważ ten ośrodek będzie emitował fioletowym światłem na wysokości czakry serca.

Fioletowy Płomień uwalnia duszę, aby ta mogła wznieść się do góry dając jej wolność. To można bardzo łatwo zauważyć na podstawie mojej aury, jeszcze sprzed kilku lat (rok 2008 - LINK!)... niestety nie mam nowych zdjęć, już tego nie rejestruję, chociaż przydałoby się to choćby w celach naukowych, bo jak widać nikt z tej mojej aury nie wyczytał nic rewelacyjnego, chociaż podobno Polska słynie z wielu dobrych specjalistów w czytaniu aury... i nie tylko.

Fioletowe Światło pomaga również usunąć pozostałą negatywną karmę z innych czakr, czyli wyzwala duszę z negatywnej karmy jaką wszyscy zbieramy podczas życia i mamy zablokowaną w sobie z wcześniejszych wcieleń. Nie ma wyjątku, czy dusza przychodzi z wyższego pola czy z niższego, na tej Ziemi wszyscy jesteśmy narażeni na brudy tego świata i wszyscy musimy się cały czas oczyszczać, najlepiej to widać w słowach Jezusa Chrystusa, który odpowiada innemu człowiekowi na jego słowa: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?", a Jezus Chrystus mu odpowiada: "Czemu nazywasz mnie dobrym? Sam tylko Bóg jest dobry!".
Czym ciało jest czyściejsze tym więcej przyjmuje Światła Boga.

Dusza często usuwa swoje zanieczyszczenia przez traumatyczne przeżycia, wszystko to co zostało głęboko w podświadomości... czyli swoim wielkim traumatycznym przeżyciem burzy te mury, za którymi została ukryta negatywna energia... może to wydaje się drastyczną metodą oczyszczania, ale jak widać dusza ją wybiera ponieważ jest świadoma, że tylko w ten sposób usunie ekspresowo swój stary problem, a nie przez długie uciążliwe oczyszczania, które mogą trwać nawet wiele wcieleń... inaczej nie stworzy doskonałej świątyni, a ta kiedy jest niedoskonała może być łatwo zaatakowana przez ciemne siły i znowu nas zamknie na długi okres czasu.

A wiadomo, że negatywne siły wywołują w nas strach, lęk, nienawiść... i to wszystko po to, aby jak najdłużej zachować tą duszę po stronie zewnętrznej świadomości.

W duszy człowieka jest silny magnes, który przyciąga ją do Światła, do prawdziwego Życia i Miłości... i to ta Miłość jest kluczem do utworzenia jeszcze silniejszego magnesu, ten klucz jest schowany w tajnej komnacie serca... i tu mamy schowaną Wielką Prawdę - wszystko pochodzi od Boga i wszyscy jesteśmy podłączeni do tego Źródła.

W Czakrze Wolności zapisana jest nasza karma... i z tego miejsca możemy rozpocząć drogę, albo w stronę splotu słonecznego czyli naszego ego, inteligencji, nietolerancji, okrucieństwa, niewybaczania i będziemy mocno współzależeć od świata materialnego realizując swoją karmę i tworząc nową... albo skierujemy się w stronę czakry serca, automatycznie zwalniając z siebie te wszystkie niskie pobudki, czyli robimy wszystko, aby wynieść ten ośrodek serca na poziom wyższych wibracji... toteż często na tej drodze użyjemy tych "młotów pneumatycznych", którymi będziemy burzyć te swoje mury, aby uwolnić zamrożoną karmę, która nas więzi na tym poziomie. Oczywiście nie muszę tu pisać, że to nie jest łatwa droga, bo jeszcze raz musimy się zderzyć ze wszystkimi swoimi karmicznymi przeżyciami jakie przeżyliśmy w bardzo wielu wcieleniach i to w ekspresowym czasie - tylko w czasie jednego wcielenia... na to decyduje się mało dusz... większość dusz nie czuje się na tyle silne, aby w ten sposób przebudować swoją świątynię... wiele dusz opadnie ponownie w dół, aby realizować kroczek po kroczku swoją karmę, i oczyszczać ją stopniowo w wielu wcieleniach.

Nasza karma jest zapisana także w Rdzeniu Prawdziwego Ja i to głównie od niego zależy czy da wolność duszy, to ten ośrodek dowodzenia najlepiej zna duszę i dobrze wie czy ona sobie z tym fantem poradzi czy nie - Pan Bóg daje każdemu taki krzyż jaki może udźwignąć... jeśli ten ośrodek nie zezwala na tak szybkie oczyszczanie karmy nadaremne są wszystkie nasze starania, zawiodą wszystkie modlitwy i inne rytuały i nie widać w tym ciele żadnych efektów, ponieważ Wyższe Ja wie, że nie jest to dobra metoda dla tej duszy i stopniowo przepuszcza ją przez wszystkie stopnie wznoszenia się do góry... i zdarza się, że dusza niby chce wznosić się duchowo, ale ciągle zapuszcza macki po tej drugiej stronie, chce kroczyć na obu tych drogach... a wiadomo, jak to już dawno temu Jezus Chrystus nas uczył, że tylko jedna droga prowadzi do Boga, nie możemy służyć dwóm panom jednocześnie, więc jeżeli chcecie duchowo wzrosnąć musicie z tej zewnętrznej drogi zrezygnować, inaczej nic z tego nie wyjdzie, ponieważ będziecie się mocować w tym punkcie równowagi jak na linie z dwoma różnymi energiami, aż do chwili zwycięstwa jednego z biegunów... i tu trzeba wiedzieć, że w tym przeciąganiu liny tylko Światło może nam pomóc i tam trzeba zwrócić swoje oczy... a wówczas zaczynamy prawdziwą wspinaczkę "w górę".


(Punkt równowagi w ciele człowieka)

(Tu tylko chcę w celu większej jasności dodać, że punkt równowagi czyli budzenie się Czakry Wolności zaczyna się w tym momencie, kiedy mamy doskonałą harmonię między czakrą sakralną (2) i ośrodkiem trzeciego oka (6). Jeśli tego balansu nie osiągniemy ta czakra się w nas nie przebudzi. Od chwili przebudzenia się Czakry Wolności w ciele człowieka zmieniają się również kolory wszystkich naszych podstawowych czakr, przechodzą już na wyższe wibracje, ale to już jest materiał na inny artykuł)

W tym przypadku, aby swoje ciało zharmonizować i wznosić się w górę należy utrzymać w sobie cały czas obecność Chrystusa, cokolwiek nie czynimy idziemy razem z Chrystusem, to ta Energia da nam tą siłę na tej linie i zwyciężymy. To wówczas tworzy się w człowieka ośrodku serca fioletowa kula, następnie rośnie w górę do czakry korony wyzwalając wszystkie strachy, obawy, lęki, wątpliwości i jest wysyłana energia miłości do wszystkich czakr i innych punktów na Ziemi... i to wszystko zaczyna się w naszej komnacie serca pozbawionej już energii nienawiści, którą zastępuje energia współczucia i miłosierdzia.

Wyzwolona dusza wpływa do obszaru trzeciego oka, budzi wewnętrzną mądrość, a później wędruje do czakry korony, opuszcza stary dom i zaczyna budować nowy.


(Czakra Gwiazda)

Nad czakrą korony tworzy się następna czakra tzw. Czakra Gwiazda, następna siedziba duszy usytuowana już powyżej czakry korony. Ta czakra znajduje się w przybliżeniu na szerokość ręki nad głową, powyżej najwyższego punktu fizycznego ciała, może być również nieco wyżej, jest to pierwsza czakra transpersonalna, powszechnie zwana przez mistyków Gwiezdną Bramą w ciele eterycznym.

W tym punkcie łączy się energia duchowa człowieka, którą on już sam wytworzył z Boską Energią. Musi być otwarta ta brama, aby w człowieka mogło wniknąć Boskie Światło Miłości, następnie poprzez czakrę korony jest wysyłana do czakry serca i innych ośrodków, ta czakra jest potężnym darem Boga dla człowieka, tutaj jest przesyłana Boska Bezinteresowna Miłość, ta czakra emanuje wówczas różowym kolorem i odnosi się do Nieskończonej Energii Najwyższej Boskiej Mądrości i Współczucia. Te osoby mogą już korzystać z zapisów księgi Akashy, ponieważ została już zerwana amnezja z człowieka świadomości. Taki człowiek łatwo znajduje informacje ponieważ czerwie z wyższych wymiarów, szybko działa, szybko myśli, ponieważ inaczej pracują kryształy jego czakr, szybciej pobierają informacje, ma inne połączenie ze swoimi przewodnikami z potężnych anielskich wyższych sfer, ma kontakty z Mistrzami Wniebowstąpionymi, którzy utrzymują na Ziemi kontakty z ludźmi oświeconymi.

Ci ludzie są również mocniej atakowani przez ciemne siły i duchy z astralu, które z nimi współpracują. Czakra Gwiazda jest już zakotwiczona w wyższej świadomości w ciele eterycznym, a promienie płynące z tamtych poziomów są potężne i te siły wiedzą, że tracą nad tym człowiekiem swoją moc, ponieważ jeszcze jeden krok wyżej i już w zasadzie nie będą mogły nic zrobić, aby tego człowieka ściągnąć na powrót do niskich poziomów. Oczywiście Czakra Gwiazda nie jest tą ostatnią bramą naszej świetlistej drogi... ale na dzisiaj wprzódy trzeba zgłębić tą wiedzę, aby można było zrozumieć następne swoje kroki w tej powrotnej drodze do Domu.

Vancouver
10 Sep. 2016

WIESŁAWA