ŚWIAT ENERGII

CRYSTAL BOWLS, ANGELS,
AND THE HEART CHAKRA
(ENGLISH) (VIDEO)

(pokaz zaczyna się od 1:53)

Crystal Bowls, Angels, and The Heart Chakra