ŚWIAT ENERGII

4 CIAŁA CZŁOWIEKA
LINKI! 4 CIAŁA CZŁOWIEKA - WIERSZE

Człowiek składa się z czterech ciał, z ciała spirytualnego, mentalnego, emocjonalnego i fizycznego.

Ciało spirytualne jest największe, następnie po nim występuje ciało mentalne, emocjonalne i fizyczne. Można to również porównać z czterema elementami:
ognia, powietrza, wody i ziemi. Chińczycy w swoim podziale używają pięciu elementów,
dodają jeszcze rozdzielając ziemię: na drzewo i metal. W ludzkim ciele jest maleńkie uniwersum. Odbicie tego co wyżej, "... co na górze to i na dole ... " Jest to twoja energia ... i moja energia, każda z osobna zamknięta odrębnie niczym koperta. I każdy indywidualnie kształtuje swoją odrębną osobowość.

Kiedy człowiek wybalansuje swoje wszystkie ciała wówczas wzrasta spirytualnie. Jeśli choćby jedno ciało odstaje od reszty zawsze będzie mniejsza zdolność osiągnięcia boskiego światła. Przed upadkiem człowieka dusza ludzka była zjednoczona całkowicie z Bogiem. W momencie kiedy oddzieliła się od Boskiego Drzewa Życia nie łatwo jej tam wrócić z powrotem.

Ciała: mentalne, emocjonalne i fizyczne tworzą trójcę. Można ją opisać w następujący sposób. Ciało fizyczne jest niczym kalis (kielich), w którym zanurzone są jeszcze ciała: mentalne i emocjonalne.

Ciało mentalne jest jakby jednym kubkiem -  boskich mądrości. Ciało emocjonalne jest drugim kubkiem - Boskiej miłości. Ciało fizyczne jest trzecim kubkiem -  boskiej sprawiedliwości i jego siłą, w służbie dla wszystkich.. Kiedy te trzy "kubki" są w harmonii
zaczyna przenikać w te ciała Świadomość Chrystusa, z wyższego ciała spirytualnego co z kolei budzi wyższe Boskie prawa  i przyłącza człowieka do Wielkiego Uniwersum. Jest niczym pomost w wyższe wymiary, tęczowy most w drodze zjednoczenia się duszy z Bogiem.

Całkowita równowaga w tych 3-ch ciałach; mentalnym, emocjonalnym i fizycznym stwarza pojazd dla Ducha Świętego i wówczas łącząc się z ciałem spirytualnym przywodzi ducha człowieka do stanu z Edenu... Ciało spirytualne, mentalne i emocjonalne są zakotwiczone w ciele fizycznym poprzez czakry i system meridian.

Cztery ciała człowieka można podzielić jeszcze w inny sposób:

1. Spirytualne - połączone z północy, wibruje najszybciej ze wszystkich czterech. W pełni przebudzony spirytualnie człowiek ma już rozwinięte ciało spirytualne. O takiej osobie mówi się Spirytualny Master. W tym ciele zakodowano stopień naszej ewolucji. Również wyzwala hasło do przebudzenia i oświecenia, uruchomienia DNA i RNA. Jest to koniec reinkarnacji, otwarcie całej wiedzy i karmicznych doświadczeń. Kiedy osoba przekracza ten pułap jej ciało wibruje bardzo szybko. Na tym poziomie otwiera się Kronika Akaszy. Spirytualne ciało jest niczym fotografia człowieka w ciele fizycznym - a raczej jej negatyw.

2. Mentalne - jest jakby wschodnią częścią naszej świątyni, jest czystym rozumem Boga poprzez Chrystusa. Manifestuje się w każdym atomie.

3. Emocjonalne -  jest połączone z południa. Niczym reflektor uczuć Boga i Chrystusa - miłosierdzie, współczucie, wiara, nadzieja, miłość, gorący ogień, kosmiczne prawa, kosmiczne nauki i święte rzemiosła. Jest też odbiciem uczuć człowieka, jego pragnień, emocji, (energia ruchu), która z wielkich burzy przenosi do całkowitego spokoju.

4. Ciało fizyczne jest częścią zachodnią. Daje człowiekowi możliwości zjednoczenia jego świadomości z materią. Tak jak wyższe ciało spirytualne człowieka zawiera elementy osobowości duszy, tak w ciele fizycznym na Ziemi człowiek rzeźbi swój wzór osobowy i wszystko co jest związane z jego fizycznym ciałem.

U większości ludzi prawie zawsze dominuje jedno ciało z pośród czterech. Jeśli zainteresowania człowieka sięgają nauki bardziej uaktywnia się ciało mentalne. Jeśli jest to typ bardziej towarzyski dominuje ciało emocjonalne. Jeśli lubisz sporty, fizyczną pracę dominuje ciało fizyczne. U tych, którzy żyją duchem, modlitwą, medytacją, dominuje ciało spirytualne. Tylko ciało spirytualne może wybalansować wszystkie pozostałe ciała.

Typ człowieka towarzyskiego nie wpływa dobrze na balans 4-ch ciał. Typ człowieka - naukowy, mocniej rozwija lewą półkulę mózgową i też bardziej kształtuje ciało. Kiedy są wybalansowane cztery ciała wówczas mówi się o zapaleniu płomienia, który wynosi duszę do zjednoczenia z Bogiem - wniebowstąpienia.

Prawo kosmiczne pracuje w cyklach. Energia przemieszcza się cyklami z ciała spirytualnego do mentalnego, emocjonalnego i dopiero na plan fizyczny. Pracę tych ciał można porównać do pracy zegarka, który rozpoczyna ruch o godzinie 12-stej do trzeciej i jako kwadrans reprezentuje ciało spirytualne. Od 3-ciej do 6-stej  to ciało mentalne. Następny kwadrans - ciało emocjonalne i ostatni kwadrans - ciało fizyczne.

Eteryczne prawo życia mówi: Co ty myślisz i czujesz to właśnie to wnosisz w swoją fizyczną formę. Kiedy twoje myśli są tam, gdzie i ty jesteś to taka budzi się w tobie świadomość.   Co kreujesz tym się stajesz. Człowiek poprzez swoje myśli - nienawiści, zazdrości, krytycyzmu, obaw, wątpliwości, podejrzenia i innych irytujących uczuć ujemnie wpływa na własne pola świadomości czyniąc tam spustoszenie, które również przejawia się w jego ciele fizycznym i w jego życiu. Nawet te błyskawiczne myśli i formy nie są obojętne na rozwój człowieka. Musi użyć dużej kontroli i dużego doświadczenia, aby się nauczył utrzymywać dobrą energię w jego wszystkich działaniach. Powinien ją systematycznie podnosić, aby wszystkie jego uczucia i myśli obniżyły złą energię.

Właśnie ta aktywność w uczuciach w życiu człowieka jest największą sztuką kontroli ludzkiej świadomości. Wysyłając własne myśli w świat, wcześniej czy później wracają do nas jako rzeczy materialne. Kiedy człowiek utrzyma dużą kontrolę swoich uczuć wtedy potrafi wybalansować swój rozum, zdrowie, sukcesy i osobiste życie. Jego negatywizm nigdy się nie zmaterializuje, dopóki sam tego nie zechce. Wówczas w jego ciało wniknie balans, harmonia i doskonałość.

Największym wykroczeniem przeciw Uniwersalnemu Prawu Miłości jest wysyłanie każdego rodzaju irytujących i destruktywnych uczuć.

Fizyczne ciało jest zanurzone w ciele eterycznym. Ciało każdego człowieka to zlepek jego własnych zmysłów, rozumu i myśli. Myśli tworzą świadomość, ale nie dają żadnych nowych informacji. Dopiero intuicja wynosi człowieka do świętości. Przychodzi ona od środka - pozwala poznać rzeczywistość. Jest głosem ciała spirytualnego, Wyższego Ja. Uczucia i myśli muszą być balansowane, aby osiągnęły prawidłową formę i nadały właściwy kształt życiu. Jeśli człowiek nie wybalansuje tych dwóch  rzeczy nigdy nie osiągnie pełni swojego osobistego rozwoju.

Intuicja rozpoczyna w człowieku proces transformacji poprzez symbole i cały szereg psychologicznych procesów wewnątrz ciała. Są otwierane "sekretne furtki" i człowiek otrzymuje "sekretne wiadomości" i głęboką wiedzę. Aby uzyskać balans należy połączyć rozum i serce.

Doktor Brown, profesor z Centrum Badań Filozoficznych określił cztery ciała człowieka w kolorach.

1.  Intuicyjne ciało - żółte
2.  Mentalne - niebieskie
3.  Emocjonalne - różowe
4.  Fizyczne - zielone  

Dwa schematy:

1. Schemat pierwszy: Status człowieka, który żyje w 3-ch wymiarach świadomości.(85% ludzi na Ziemi).

Plan fizyczny, punkt fizyczny-(kółeczko)-atom (ciało fizyczne)-instynkt połączony z planem emocjonalnym (ciało emocjonalne)-emocje i mentalny (ciało mentalne)-inteligencja. Trzy te punkty to dusza człowieka - trójca Boskiego. Taki człowiek szuka jeszcze ciągle swoich dróg. Wyżej -trojkąt-Divine Ego. Wyższe Ja -  jeszcze nadal nie połączone. Jest to plan mentalny, na którym już znajduje się Plan - Manasik, Świadomość Chrystusowa  (najwyższe plany-klasy) z niższego planu duszy, ta świadomość pojawia się już w duszy człowieka w niewielkim stopniu, kiedy połączy on duszę z Wyższym Ja, poprzez przejście przez Tęczowy Most.

2. Schemat drugi:

Dusza ludzka na wyższym planie rozwoju - przebudzony umysł -czarny trójkąt na planie fizycznym - pierwsze otwarcie - pierwsza inicjacja. W ciele człowieka następuje połączenie sekretnych punktów geometrycznych (Sekretna Geometria). Jest to ostatni przebudzony trójkąt, w ciele człowieka, opisałam go lepiej na stronie "Wąska ścieżka".

Trojkąt ten:
a. punkt tylnej czakry 5-tej (Alta Major),
b. czakry 6-stej (przysadka mózgowa)
c. czakry 7-dmej (szyszynka)

jest już zamknięty, gotowy na wyższe loty, oraz do przyjmowania wewnętrznego telefonu od Wyższego Ja.

Górny żółty trójkąt,
a. punkt-Mental Unit -inteligencja na wyższym poziomie, płynąca od Wyższego Ja.
b. Manas -Wyższe Ja przyłączone do Świadomości Chrystusowej.
c. Atma  -Element Boski

Razem zamknięte - dobrze ukształtowane i gotowe - prowadzą do wejścia w jeszcze głębsze wymiary, przez Tęczowy Most-czerwona kreska- (między planem mentalnym duszy i planem intuicyjnym), przejście - jedyna droga - wąska ścieżka. Otwiera się następny Święty Trójkąt - Święta Trójca, namaszczenie Duchem Świętym.

Otwiera
a. Wisdom - mądrość,
b. Aktivity - działanie.
c. Will - Boska Wola..

Na tym planie dusza człowieka jest już gotowa do zjednoczenia z Bogiem. W tym momencie następuje zapalenie w duszy ludzkiej -  Świętego Płomienia (Energia Kundalini). Wyzwolenie i połączenie pełnego Kundalini daje Oświecenie. Człowiek taki czerpie mądrość i korzysta z darów Bożych z samego Źródła Jego dusza rozpoczyna podróż do Źródła i powoli łączy się w Jedność.

Kiedy wszystkie cztery ciała są zjednoczone człowiek osiąga kolor fiołkowy.

Fala naszego życia przenosi nasz pojazd w osobistą podroż w głębsze wymiary kosmosu. Tam znajdują się jeszcze trzy wyższe ciała - Święta Świadomość Chrystusa, tzw. ciało Niebiańskie  i Elektroniczne (Keteryczne). Święta Trójca. Te trzy ciała są nieśmiertelne, połączone białym - diamentowym płomieniem. Z tego płomienia wywodzą się bliźniacze płomienie, promieni: rubinowego, fioletowego i złotego.  Są manifestacją pokoju, pomocy, miłości, wiedzy, oczyszczenia i transformacji.

Potężną modlitwą, która balansuje wszystkie te ciała człowieka jest różaniec. Pomaga usunąć iluzje - ego i połączyć się z Wyższym Ja. Oczyszcza energetyczne centrum w spirytualnym sercu oraz wszystkie myśli i uczucia.

2006 rok

WIESŁAWA