NOWA ERA

WRACAMY DO ŹRÓDŁA

W nowych pokręconych czasach zostały zniekształcone kody ognia i ustawienia czasu... i nadal próbuje się to zmieniać, pomimo że już od wielu lat w Kosmosie wygasły stare kontrakty. To doprowadziło Ziemię do sztucznych osi czasu. Prawdziwa świadomość pochodzi z Uniwersalnych linii Melchizedeków, ale ta częstotliwość została obniżona do 3D, została wyrzucona z Uniwersalnego Boskiego Jądra Punktu Zerowego.

Melchizedekowie, Najwyższa Rada Niebieskiego Promienia, Najwyższy Uniwersalny Matrix, wywodzi się z Uniwersalnego Boskiego Jądra, 144 000 Genetycznych Strażników Czasu w Porządku Melchizedeka już od roku 2000 reperują zniszczoną ziemską siatkę. Trwa naprawa siatki Ziemi, aby ponownie zapalić kody Niebieskiego Płomienia słonecznej kobiecości Melchizedeków, aby aktywować sieci Łuku Przymierza i Strefy Łuku w ciele Ziemi. Wymaga to olbrzymiego wysiłku zespołowego w Misji Chrystusa, który obejmuje wiele wymiarów czasu i wiele wcieleń, które obejmują równoległą rzeczywistość. Ta kosmiczna rekonstrukcja przekształci księżycową kobietę w jej prawdziwą tożsamość, jako zmartwychwstałą Słoneczną Kobietę - Chrystusa.

W tym celu musi być naprawiona oś czasu Lemurian, gdzie dokonał się holocaust, gdzie odwrócono Zasady Boskiej Matki i Ziemia poznała ekstremalną nienawiść skierowaną do boskiej kobiecości. Jest to Boski Plan, aby przywrócić równowagę i Jedność w Wiecznym Świetle Kosmicznej Świadomości Chrystusowej, z którą jest połączona cała ludzkość. Chrystus wzniósł się, aby być obrońcą Świętej Matki, Sofianicznego Graala, który jest Zasadą Kosmicznego Serca Ziemi. Bez przywrócenia tej Zasady nie jest możliwe wniebowstąpienie.

W ciele człowieka jest aktywowane wyższe serce, który działa jak centralny węzeł, który kieruje wieloma dopływami prądu elektrycznego i częstotliwością w całej sieci planetarnej. Wiele głównych miast na świecie zostało tak zbudowanych przez masonów, aby zablokować system sieci Diamentowego Serca Ziemi. Stworzono sztuczne serce, a prawdziwe zostało uśpione, co zablokowało życiodajną energię na wielu warstwach ludzkiej świadomości, stąd mamy na świecie tylu zahipnotyzowanych, co zniszczyło naszą równowagę i zdrowie.

Centralny węzeł, Diamentowe Serce w wyniku działania Fal Trójcy systematycznie aktywuje przyłączanie do właściwej sieci. Automatycznie Kryształy Diamentowego Serca aktywowane są w ludzkim świetlistym ciele, co powoduje, że budzi się w człowieka grasicy atom nasienia wewnętrznego Ducha, aby móc przesłać częstotliwość Kosmicznej Boskiej Matki z powrotem do jądra Ziemi, co pozwoli krążyć boskiej żeńskiej energii w sieci i w ludzkich ciałach.

Niestety, sieć Matki Ziemi zgromadziła ogromne ilości martwej i czarnej energii, co zabija Kryształowe Serce a w nim Kryształowe Ziarno. To ta martwa struktura energetyczna uszkadza nasz osobisty kod Chrystusa, zmieniając nasze serce w zatwardziałe-czarne, co powoduje, że te osoby mają satanistyczny charakter.

Tylko nasz trwały atom nasion może aktywować puls w siatce na planecie Ziemi i odwrócić zmienioną energetykę Ziemi i wszystkiego, co na niej istnieje. Dopiero to pozwoli aktywować kod 12 niciowego DNA… ale jak widzimy nasi kontrolerzy i nasi zahipnotyzowani bracia robią wszystko własną ignorancją, aby ten atom naszych nasion został rozbity, poszatkowany na drobne kawałki.

W człowieku muszą być utworzone odpowiednie kielichy (piszę o tym w swoich książkach), aby Zasada Matki kierowała w nie, swoją siłę życiową, za pomocą fal dźwiękowych przez nasze ziemskie wody, rzeki, oceany, tylko prąd trójfalowy naprawi szkody, jakie zostały Ziemi i nam wyrządzone. To jest proces tworzenia światła w celu naprawy DNA, mitochondriów i wielu innych uszkodzeń. Tu należy dobrze zrozumieć duchowe Zjednoczenie Matki Boskiej i Dzieciątka Jezusa Chrystusa. Niestety, wiele ludzi na świecie odrzuca te Prawdy i zastępuje je następnymi dezinformacjami. Tylko Zasada Łuku Matki rodzi Świadomość Krist-Sophii.

Krist-Sophii (Christ-Sofia), jako święte męskie i święte żeńskie zjednoczenie, całość, stworzona na prawdziwy obraz Boga, prowadzi do duchowego wniebowstąpienia... do odkrycia w sobie iskry boskości, która znajduje się w Kryształowym Sercu i w całym stworzeniu.

Zasada Krist-Sophii opiera się na zjednoczeniu polaryzacji istniejących przeciwnych sił w świecie, które podnoszą nasze ciało świetliste do energii równowagi i zjednoczenia hierogamicznego, przez co osiągamy Jedność z Bogiem, czyli związek czystej miłości i mądrości, doskonałego czystego małżeństwa – Hieros Gamos.

Krist-Sophii, Kryształ Krist-Krystallah – kod źródłowy lub pole inteligencji Jedności jest ośrodkiem Kryształowej Gwiazdy Świadomości Chrystusowej, posiadający format fal trójcy, która łączy się bezpośrednio ze Światłem Wiecznego Źródła (Boga Jedynego), trzy części dźwiękowo-falowe, które połączone w wewnętrzną równowagę energetyczną, zostają zgrane jako jeden komponent. Ten trójwymiarowy Płomień jest Zasadą Chrystusa-Wiecznego Źródła Światła… odwrócenie tej Zasady Christ-Sophii doprowadziło do zniekształceń na Ziemi i zmiany wierzeń, wzięły górę czarne serca i zagoniły kobiety w seksualną niewolę. Od tej pory satanistyczni oszuści zaczęli manipulować ludźmi i zniszczyli ich potencjał Światła Chrystusa, stało się niemożliwe wcielenie z trójwymiarowego Hieros Gamos.

Hieros Gamos – boskie zaślubiny, czyli unia między człowiekiem i boskością, odnosi się do zmartwychwstałego Chrystusa-Sophii, do wiecznego Ciała Chrystusa, Kosmicznej Świadomości Chrystusowej, czyli ciała powracającej Jedności (Punktu Zerowego).

Święte małżeństwo łączy się w jedno ciało – kryształowy mężczyzna i kryształowa kobieta, unia Hieros Gamos, która zawsze służyła w Boskim Planie, Bożego Wiecznego Światła. Więcej na ten temat (niepokalane poczęcie) piszę w książce „Złoty Rydwan”. Bez tej unii na Ziemi nie będzie wniebowstąpienia. W ciele człowieka muszą połączyć się w duchowe małżeństwo promienie: akwamarynowy i szmaragdowy. Wzór matematyczny dla mężczyzn 12:12 i kobiet 13:13, stworzy w ciele człowieka z obu tych energii pole Merkaby ciała świetlistego... a to też jeszcze nie koniec, istnieją 3 poziomy Świętego Małżeństwa:
1. Budowanie skrzydeł
2. Budowanie Niebieskiego Kryształowego Serca
3. Hieros Gamos – hydroplazmatyczne płynne światło, połączenie polaryzacji sił, które bezpośrednio wpływają na ośrodki płci, co skutkuje triadą.

To jest związek bliźniaczych dusz połączonych w jednym ciele. Androgrniczna para, jedno połączenie, podwójne diamentowe ciało słońca i jedna wspólna korona. Następuje idealna równowaga, unia mężczyzny i kobiety, zjednoczenie wewnętrznego Chrystusa i Sophii, unia boga i bogini, już doskonałej boskiej istoty. Człowiek zaczyna być obrazem Boga. Wszystkie pola elektromagnetyczne w ciele świetlistym uwalniają nasze membrany, łącząc energię męską i żeńską w przeciwobrotowe spirale, tworząc dużą kulę światła. W tej jednej kuli zagnieżdżone są 3 inne kule zbudowane z trójkątów, które ustawiają się w centralnym pionowym kanale: 3 sfera, 6 sfera, 9 sfera (3-6-9). Numer 12 to Osobisty Chrystus, wszystko jest połączone w trójfalowy ładunek… triadę duszy, triadę nadduszy i osobistego Chrystusa. Ponadto ciało świetliste człowieka nie jest już połączone z rdzeniem Ziemi, unosi się na specjalnej tarczy 12D zbudowanej pod jego stopami, to wszystko łączy się z Punktem Zero. Osobisty Chrystus jest zbudowany, po lewej stronie z promienia Akwamarynowego Kosmicznej Matki, po prawej z Promienia Szmaragdowego, Kosmicznego Ojca, które posiadają wspólną głowę… triada, święta Matka, święty Ojciec i boski Syn (Krist-Sophii).

Pole Merkaby zawiera 2 przeciwbieżne wirujące spirale energii świadomości, które funkcjonuje w zdrowym, silnym i zrównoważonym świetlistym ciele. Pomaga utrzymać energię, która buduje całą konstrukcję ciała świetlistego i tych energii, na jeszcze wyższych poziomach, dwóch przeciwbieżnych elektromagnetycznych spirali energii świadomości, zasady męsko-żeńskiej, która jest niezbędna do budowy 12 nitek DNA.

Zasada męska to DNA, żeńska to RNA. I nic takiego nie nastąpi, kiedy te 2 spirale energii nie będą się ze sobą komunikować w równowadze… a to dopiero odradza się 12 niciowy model DNA. Są jeszcze wyższe modele Merkaby, też występują w systemie trójkowym, ale bez aktywowania 12 nici DNA nie jesteśmy w stanie otworzyć tych wyższych pól.

Przed kataklizmem atlantyckim, każdej z grup 12 plemion, Strażnikom Szmaragdowego Promienia, powierzono inną funkcję energetycznego zapisu, które zostały umieszczone na 12 dyskach holograficznych. Każde z 12 plemion posiada jedną nić kodu DNA do ponownego założenia kryształowego genu Ciała Diamentowego Słońca lub inaczej Diamentowej Matrycy Krzemianowej, są to kody do aktywacji 12 warstw planetarnego Systemu Gwiezdnych Wrót. Wzór 12 niciowy DNA jest przechowywany w kluczach genetycznych w schemacie kosmicznym Krist-Kristallah, który tworzy szablon manifestacji 12 niciowej siatki drzew. Wraz z rozkwitem Świadomości Kryształowego Serca, aktywowany jest w pełni w ciele człowieka Wewnętrzny Chrystus i dopiero wówczas wznoszący się człowiek jest w stanie przetransmutować swoją świadomość z linii czasu do punktu zerowego... i przechodzi przez te wrota w inne miejsce.

W czerwcu w 2001 roku miałam dokładnie taki sen, otworzyły się przede mną potężne wrota do samego nieba, Otworzył je sam Bóg. Wrota były wielkie i Bóg zasłaniał swoją postacią cały widok, który skrywał się za tymi wrotami. Ciężko tam było się coś dopatrzeć… i stało wiele osób przed tymi wrotami i chcieli wejść do środka albo chociaż podejrzeć, co się za nimi skrywa, ale Bóg odezwał się:
- Tylko ona - tu wskazał na mnie - może te wrota przejść, szybko pospieszyłam w tamtym kierunku i znalazłam się w potężnej złotej kuli, a Bóg szybko zamknął za sobą te wrota. To był długi i wielowymiarowy sen, pokazywał mi moją kilkupoziomową świadomość, i jak się okazało w przyszłości, każdy ten poziom miał w swoim czasie inne objawienia, w tamtym czasie jeszcze nie każde z nich były przeze mnie do odczytania, zakrywała je jakaś tajemnica, lecz z biegiem czasu moja świadomość robiła się bardziej wyrafinowana, moje energetyczne struktury stawały się coraz mniej gęste, i już widziałam następne prześwity w tej swojej duchowej podróży. I często otwierałam oczy ze zdziwienia.

Człowieka ciało, kiedy wchodzi coraz wyżej na swoją drabinę duchową zmienia się ze struktury węglowej w krzem… i wyraźnie widać te czarne pokłady węgla… i czuć te zmiany komórkowe, które w nas zachodzą. Komórki w ciele są jakby spuchnięte, napompowane jakby powietrzem niczym bąbelkowe torebki, bywają mocno swędzące i bolesne aż do łez. Długo szukałam przyczyny tego procesu, który rozpoczął się w moim ciele w roku 2019. To był dla mnie bardzo trudny czas, nie był to tylko jeden symptom... brakowało mi powietrza, każdego dnia pobolewało serce, miałam problemy z jelitami, mięśniami, bólami kręgosłupa i karku, z koncentracją, pamięcią, ponownie uderzyła w moje ciało gorąca energia, a nawet straciłam na wiele tygodni głos… bez powodu? Ponownie szukałam przyczyny i ponownie bez skutku, nie znaleziono w moim ciele żadnej fizycznej choroby. Szukałam również osoby z podobnymi symptomami, też bez skutku. Cierpiałam na coś, czego nawet nie umiałam wytłumaczyć lekarzom i innym ludziom. I znowu ta bezradność, nikt nie pomógł, nikt tym się nie chciał zająć. Sama zmagałam się z tym problemem długie miesiące. I samo się wszystko leczyło… ale co jakiś czas ten proces się powtarza, i jest już mniej bolesny. I za każdym razem wzrasta energia w moim ciele, tam w środku pracuje nieustannie wielka elektrownia. Obecnie wiem, że proces się powtarza, bo każda pojedyncza nić DNA zostaje aktywowana w swoim czasie. W dodatku jedna nić posiada 24 kody nasion, jest to program kodu ognistych liter, który odpowiada jednowymiarowemu pasmu częstotliwości świadomości. Jak widać powyżej, nie odbywa się to tak szybko, jak co niektórzy sobie myślą, ot tak wiśta-wio i już jesteśmy w 7 niebie.. To wszystko musi stopniowo zaistnieć w polu morfogenicznym. Im szybciej ten proces się odbywa człowiek bardziej cierpi. To jest potężny cykl biologiczny i nie każda dusza może mu sprostać. Toteż w tym czasie odejdzie z tego świata dużo młodych ludzi, a nawet dużo dzieci Indygo, ponieważ fale wzniesienia okazują się i dla nich zbyt uciążliwe i nie potrafią w zbyt młodym wieku przerobić swoich bolesnych i często nie do rozwiązania problemów w tym strumieniu życia. W dodatku dużo dusz oczyszcza dodatkowo ciemną energię, miazmat przodków, ponieważ bez tego nie uzyskają dostępu do swojego zablokowanego DNA. W tym procesie nic nie ma na skróty i narodziło się wiele takich dusz, które świadomie oczyszczają zaległą karmę na Ziemi, ponieważ nie będziemy mogli uzyskać dostępu do swoich Strażników, którzy nam w tym procesie pomagają. To są bardzo stare i doświadczone dusze, które nie mają tu na Ziemi łatwo, tym bardziej że czas robi się coraz krótszy a roboty dużo. Coraz częściej widzimy, że cierpią młode osoby, a nawet małe dzieci, cierpią na nieuleczalne choroby, czyli mają problemy z miazmą albo przodków, albo innych zablokowanych połączeń. Kiedy ten proces zrozumiemy, że musimy oczyścić te zablokowane kanały, ten proces przyśpieszy, czasami to odbywa się szybko na drodze przebaczenia… ale kiedy chowamy urazy, taka dusza nie potrafi iść naprzód. Kiedy oczyszcza się karma, nasze żywe wody popłyną dalej.

Ciało również cierpi, kiedy jest mocniej szlifowane, kiedy przenosi się na wyższe makrabiczne pola… kiedy odwracamy linię krwi odziedziczonej po hybrydyzacji obcych, wówczas energie – Krew Chrystusa, która płynie ze Źródła Wiecznego Życia leczy wszystkie uszkodzenia ciała i umysłu i pomaga je szyfrować od nowa.

Silne dusze zeszły w tym czasie tylko po to, aby wziąć w swoje ręce naprawy wielu członków rodzin, które same nie poradzą sobie w tym procesie… więc naszym obowiązkiem jest im pomóc, ponieważ sami nie damy bez nich rady wznieść się, aby odnowić wzorzec siatki 12 Drzew Diamentowego Serca, aby wesprzeć obecną fazę wzniesienia, tych 12 poziomów świadomości. Obecnie silne dusze biorą na siebie bardzo ciężką robotę i bez kozery, o takich duszach mówi się – „niesie na sobie grzechy całego świata”. Inaczej nie przebudzimy Energii Kundalini i nie połączymy się z centralną kolumną (Sushumny) i nie wyślemy do górnych czakr trójfalowego ładunku.

Potrójny Płomień: Niebieski Promień, Złoty Promień, i Fiołkowy Promień tworzy potrójne pole dźwiękowe w naszej 15 wymiarowej Uniwersalnej Matrycy Czasu lub Świadomości Chrystusowej (13D, 14D, 15D). Jest to już krzemowa Matryca, Krystaliczne Ciało zawierające kody Wiecznego Chrystusa. Kiedy aktywuje się ta częstotliwość temu człowiekowi towarzyszy platynowo-biały słup światła-antaharana, znaczy nastąpiło już zjednoczenie z Wiecznym Źródłem Światła, a kiedy ten słup towarzyszy komuś od dzieciństwa, znaczy ma na tej Ziemi swoją wyjątkową misję.

Żyjemy w czasach kiedy dochodzi do nowego duchowego połączenia między Uniwersalnymi Rodzinami Melchizedeków, Rodzinami Andromedy-Aurory i Mistrzami Chrystusa z Syriusza, co da szansę uzdrowienia i wyzwolenia ludzkości z fałszywej matrycy króla tyranii. Kto zrozumie ten czas i dopasuje swoje wibracje do Kosmicznej Trójcy doświadczy wniebowstąpienia.

Obecnie dużo ludzi rzuciło się w wir pracy nad wniebowstąpieniem… a jaki tak naprawdę jest tego prawdziwy efekt?
-Raczej marny. Każda dusza jest na innym duchowym poziomie i każda musi przede wszystkim wykonać własne zadania. Toteż nadal na Ziemi, ci którzy za wszelką cenę próbują przechytrzyć samego Boga i tą Jego Akcją sterować po swojemu, tak naprawdę mało wie, jak wygląda Prawdziwa Świadomość Chrystusowa, jaka to jest Potężna Inteligencja i jak wygląda Naturalne Prawo w Uniwersalnym Stworzeniu.

Zanim jeszcze człowiek zapali w sobie wewnętrzne Światło Chrystusa musi to wiedzieć, że Boski Plan jaki się wokół nas odbywa, został już dokładnie zaprogramowany na samym początku zanim powstała ludzka dusza… i każda dusza odbywa tą samą podróż na Ziemię, ale każda dusza ewoluje na innym poziomie. Naszą duchową ewolucję, w każdym jej wymiarze opisują Nauki Prawa Jedności… i co było już zaplanowane, wszystko się wypełni co do jednej rzeczy… ponieważ to wszystko co jest we Wszechświecie jest stworzone z Inteligencji Wszech-Jedynego.

Vancouver
25 Dec. 2021

WIESŁAWA